Mikromodel polní nemocnice české armády

Mikromodel polní nemocnice české armády
Sdílej
 
Mikromodely v měřítku 1 : 250 jsou drobné a jednoduché modely, se kterými si můžete snadno vytvářet diorámata podle vlastních představ, udělat si jejich sbírku a nebo si s nimi prostě jen tak hrát. Svou koncepcí navazují na vynikající Miniboxy pana Milana Weinera, které se v ABC objevovali po několik let.

Výhodou polní nemocnice je, že si ji můžete sestavit tak, jak sami uznáte za vhodné. Skutečná polní nemocnice se také totiž podobá spíše obří stavebnici, která se dá uzpůsobit podle momentální potřeby vojáků a lékařů.

Roland Havran

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Ke stavbě budeme potřebovat špičaté malé nůžky, disperzní bílé lepidlo, seříznutou špejli pro nanášení lepidla, pravítko, nepříliš ostrý nůž na rýhování hran a vodové barvy na zaretušování bílých hran a nepřesností.

2. Před lepením si narýhujeme všechny ohybové hrany. Ohybové hrany, které nejsou zřetelně rozpoznatelné, jsou naznačeny malými černými šipkami.

Místo které je třeba nastřihnout, je označeno malou červenou šipkou.

Modrá šipka na některých dílech, zpravidla nástavbách pro nákladní vozidla, označuje směr jízdy a z toho vyplývající orientaci ke kabině.

3. Po zhotovení každého modelu přetřete jeho hrany vhodným odstínem vodové barvy.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Kromě textového návodu ještě u každého prvku vystřihovánky najdete malou návodnou kresbu (dále NK) s barevně odlišenými částmi.

ATF DINGO 2

Obrněný automobil italské výroby. Slouží k ochraně nemocnice a ke hlídkám v nebezpečném území.

Model je tvořen jen jedním dílem, který správně narýhujeme a vytvarujeme. Nezapomeňte nastřihnout označené místo na spodku, abyste mohly vytvarovat předek vozidla.

TATRA 815-2

Tatra 815 je univerzální nákladní automobil české (dříve československé) výroby, který patří mezi světovou špičku.

Model je tvořen jen jedním dílem, který správně vytvarujeme a slepíme. Podle popisku na spodku vozidla poznáme, jakou nástavbu na něj umístit.

NÁSTAVBA POP 2

Mobilní převazovna je vlastně takový malý operační sál.

Model tvoří pouze jednoduchá krabička, kterou slepíme a podle modré šipky umístíme na vozidlo Tatra 815.

PŘÍVĚS POP 2

V přívěsu se nachází další potřebné vybavení pro mobilní převazovnu.

Nejdříve slepíme hlavní díl, který je tvořen skosenou krabičkou. Pak vytvarujeme tažné zařízení, které přehneme a slepíme. Podle NK ho umístíme na vyznačené místo na přívěsu.

VOZIDLA LAND ROVER A UAZ (platí pro všechny typy)

Terénní vozidla slouží k rychlým výjezdům a hlídkám v méně nebezpečných oblastech. Vozidlo UAZ sovětské (ruské) výroby se dnes již přestává používat a v české armádě ho nahrazují britská vozidla Land Rover, speciálně upravená pro potřeby našich speciálních jednotek.

Každé terénní vozidlo se skládá jen z jednoho dílu, který správně vytvarujeme a slepíme.

KONTEJNERY ISO (platí pro všechny typy)

Kontejnery ISO se dnes používají nejen pro přepravu nákladu, ale po malých úpravách se v nich dá i bydlet. Mohou se libovolně spojovat a umožňují vytvářet celé komplexy budov a zařízení. Tvoří základ celé polní nemocnice a najdeme v nich vše potřebné, od skladu obvazů po supermoderní operační sály.

Každý kontejner je tvořen jen jedním dílem, který pouze vytvarujeme a slepíme.

STANY ZDRAVOTNICKÉ střední a velké

Kvalitní stany s nafukovací konstrukcí jsou další nezbytnou součástí nemocnice. Můžeme v nich nalézt zejména lůžka pro pacienty a zařízení pro provádění jednodušších zákroků.

Každý stan je tvořen jedním dílem, který pouze vytvarujeme a pečlivě slepíme.

STAN ZDRAVOTNICKÝ KORIDOROVÝ

Koridorový stan je křižovatkou, která umožňuje napojit další stany a kontejnery.

1. Nejdříve sestavíme základní díl, stejně jako u běžného stanu.

2. Následuje příprava dvou postranních dílů, které pečlivě narýhujeme a vytvarujeme. Jako první přilepíme střechu k dílu se vchodem. Pak obě strany střechy podle černých linek ohneme lehce vzhůru.

4. Nyní velmi opatrně natřeme bílou horní plochu základního dílu lepidlem a přiložíme na ní boční díl tak, aby jeho horní hrana přesně lícovala s hranou střechy základního dílu. Po zaschnutí zasuneme chlopně rohů stanu do mezery, která vznikla mezi bočním a základním dílem. Touto mezerou chlopně zespoda zakápneme lepidlem. Stejný postup provedeme i na druhé straně a případné nepřesnosti zamaskujeme přetřením vodovkou.

Polní nemocnice české armády

ABC 23/2010
ŘADA technika
SÉRIE vojenská technika
NÁROČNOST 2
MĚŘÍTKO 1 : 250
KONSTRUKCE Roland Havran, Michal Tichý
SLEPENÍ Roland Havran

Klíčová slova:
model, nemocnice, polní