Vysílač Praděd

Vysílač Praděd
Sdílej
 
Rozhlednu a televizní vysílač Praděd najdete v Moravskoslezském kraji.

Stavba byla zahájena roku 1968 podle návrhu architekta Jana Lišky. Účelem stavby bylo pokrytí území signálem pro televizní vysílání. Kvůli stavbě byla vybudována asfaltová silnice z blízké Ovčárny, která nyní slouží pro zásobování. Stavba byla dokončena v roce 1980. Ve věži je umístěna kromě vysílací techniky i restaurace, hotel a vyhlídka. Vysílač je vysoký 162 metrů. Z vyhlídky ve výšce 70 m je za příznivých podmínek vidět Lysou horu a Radhošť.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny rovněž plnou čarou, ale opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou.

2. Výřezy ploch z dílů jsou nakresleny červenou čarou se symboly nůžek.

3. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začněte pláštěm budovy, který je základnou vysílače. Plášť je tvořen třemi navazujícími díly 1. Z podstavce, díl 3, vyřízněte vnitřní část označenou červenou čarou s nůžkami, díl 2. Ten použijte k vytvarování pláště budovy jeho vložením dovnitř pláště a přilepením pomocí chlopní. Vytvořený celek provlékněte otvorem v podstavci, díl 3, a lepidlem zafixujte.

2. Pokračovat budete nástavbou mírně přesahující půdorys budovy. Vytvořte ji ze třech shodných dílů 4, kterými oblepte podkroví, díl 5, a shora ji uzavřete střechou s mírným sklonem - díl 6. Hotovou nástavbu připojte ke zpracované budově a celek odložte.

3. Nyní se pusťte do konstrukce paty věže. Skládá se ze tří plochých válců. První, propojující budovu s patou, vytvořte z dílu 8, obtočením obvodovým dílem 7. Nejširší část paty vytvořte skroužením dílu 9, zespodu uzavřete dílem 10 a shora dílem 11. Horní užší část paty vytvořte z obvodového dílu 12. Dovnitř vložte kruhový díl 13 a shora uzavřete střechou 14 s mírným sklonem a otvorem pro umístění nohy vysílače s rozhlednou. Pro vytvoření střechy ve tvaru pláště komolého kužele použijte samostatnou chlopeň - díl 15. Patu vysílače připojte ke střeše základové budovy.

4. Zpracováním dílu 16 vytvořte nohu vyhlídkové věže. Dovnitř vložte díl 17, zajistí pravidelný kulatý tvar.

5. Pokračujte stavbou vyhlídky - dvěma objekty. Níže umístěný vytvořte skroužením pláště, díl 18. Menší základnu uzavřete dílem 19 a shora dílem 20. Výše umístěný objekt, podobající se dvěma plochým válcům, vytvořte skroužením dílů 23 a 25, které uzavřete díly 24, 26 a 27. Oba vyhlídkové objekty propojte dílem 21, celek umístěte na již hotovou nohu vyhlídkové věže a celou ji vlepte do otvoru v patě umístěné na střeše odložené budovy.

6. Poslední částí je vlastní vysílač. Vytvoříte ho z několika válců různého průměru oddělených třemi disky. První zhotovte nejširší válec, díl 28. Z vnitřní strany do něj vlepte kruhový díl 29. Shora připojte největší disk vytvořený dvěma slepenými díly 30. Pokračujte válcem vytvořeným z dílů 31 a 32. Na něj navazuje červenobílý válec z pláště 33, dovnitř vložte kruhový díl 34. Připojte disk střední velikosti, díl 35. Opět navazuje červenobílý válec, tvořený pláštěm 36 s vloženým dílem 37. Navazuje nejmenší disk, díl 38 a díl 39 zakončený dílem 40.

VYSÍLAČ PRADĚD

ABC 3/2011
ŘADA architektura
SÉRIE věže
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1 : 500
ROZMĚRY V CM D 18 V 32 Š 18
DOBA PŘÍPRAVY ± 4 hodiny
KONSTRUKCE Antonín Krejčíř
SLEPENÍ Antonín Krejčíř

Klíčová slova:
model, praděd