Nádraží Karolinka

Nádraží Karolinka
Sdílej
 
Nádraží Karolinka leží na trati Vsetín - Velké Karlovice a patří ke stejnojmennému městu ležícímu mezi Vsetínskými vrchy a Javorníky nedaleko hranice se Slovenskem, přibližně 20 km na východ od Vsetína.

U města se rozkládá přehrada Stanovice, které zásobuje Vsetínsko pitnou vodou. Karolinka se proslavila především výrobou užitkového skla. V roce 2008 proběhly oslavy stého výročí dráhy Vsetín - Velké Karlovice.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny rovněž plnou čarou, ale opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou.

2. Výřezy ploch z dílů jsou nakresleny červenou úhlopříčkou.

3. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve vystřihněte obvodové zdi celé budovy - díly 1, 2 a 3. Žiletkou nebo modelářským nožíkem vyřežte pečlivě otvory pro okna a dveře. Na každý z těchto dílů přilepte na vyznačené místo předem zpracované tabule s nápisem KAROLINKA, díly 4. Nad tyto tabule z rubové strany, v místě dvou otvorů, připojte malá okénka - díly 5.

2. Do každého většího otvoru v obvodových zdech vlepte z rubové strany předem zpracovaná okna, díly 6. Do největších otvorů umístěte dveře, díly 7 a 8. U oken a dveří dbejte na správnou orientaci!

3. Jakmile umístíte třináct oken a čtvery dveře, spojte jednotlivé obvodové zdi do uzavřeného celku, vytvoříte tak obvod budovy. Správný tvar obvodu budovy zajistíte připojením k podstavci s otvorem, k dílu 13.

4. Nyní se můžete pustit do stavby střechy. Je tvořena ze dvou částí, z dílu 9 a 10. Do obou dílů vyřežte otvory. Okraje zatím pouze přehněte, ale nepřilepujte je! Z dílů 11 a 12 zpracujte dva komíny a umístěte je do předem vytvořených otvorů ve střechách. Obě části spojte k sobě a přilepte ohnuté okraje z rubu. Nyní můžete střechu připojit k již hotové obvodové zdi.

5. Zbývá už jen doplnit přístřešek pro cestující. Skládá se z boční části připojené k budově, díl 14 s vyřezanými otvory, a stříšky, díl 15. Stříška je podepřena dvěmi rohovými a jednou středovou podpěrou - díly 16 a 17.

NÁDRAŽÍ KAROLINKA

ABC 9/2011
ŘADA architektura
SÉRIE STAVBY 1 : 120
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1 : 120
ROZMĚRY V CM D 12 V 6 Š 8
DOBA PŘÍPRAVY ± 3 hodiny
KONSTRUKCE Antonín Krejčíř
SLEPENÍ Antonín Krejčíř

Klíčová slova:
3dčko, karolinka, nádraží