Osídlení Marsu: Vesmírní pomocníci III

Osídlení Marsu: Vesmírní pomocníci III
Sdílej
 
V ABC 14 a 15 jsme vám přinesli vystřihovánky marsovských stavebních strojů. Oba stroje měly pásy. Ovšem pro obtížně schůdný terén na cizích planetách někdy nebudou stačit. Proto byl vyvinut kráčející mechanismus pro stavební stroje.

Místo pásového podvozku má dva páry noh. Ty zadní, silnější a kratší, nesou hlavní tíhu stroje. Přední a delší, vybavené výsuvnou hydraulikou, zajišťují průchod těžkým terénem. Zadní pár noh je vybaven většími koly, přední pár má kola menší. Kola slouží pouze pro přesun, během kráčení jsou zablokována. Stroj tak může pracovat ve velmi příkrém svahu, ve vrstvě písku nebo i tekoucí řece. Je také schopen překonávat kolmé přírodní překážky. Kráčející stroj bude vždy vítaným pomocníkem při práci na Zemi i při osidlování jiných planet.

Kosťa Chadziantonidis

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

TRUP

1. Slepte nosnou podlahu 1 a nechte ji zatíženou proschnout. Mezitím z dílů 2, 3 a 4 slepte kabinu a odložte ji stranou.

2. Stejně postupujte u dílu 5 – motoru ovládání ramene. Slepte schránku s palivovými články 6 a schránku s přístroji 7. Nyní na proschlý díl 1 nalepte postupně díly 2, 3, 4, 5, 6 a

KRÁČEJÍCÍ MECHANISMUS

1. Slepte díl 8, skříň kloubů pro nohy, a nalepte ho zespodu na díl 1. Pro správnou orientaci jsou lepící plošky vybarveny červeně!

2. Zadní nohy 9 a 10 přilepte na díl 8. Nyní na díl 8 přilepte i přední nohy 11 a 12.

RAMENO BAGRU

Rameno bagru slepte z dílů 13 a 14. Lžíci bagru slepte z dílů 15, 16 a přilepte ji na díl 14. Celek z dílů 13, 14, 15 a 16 nyní nalepte na díl 5.

PODVOZEK

1. Podpěry předních noh slepte z dílů 17(2x) a 18(2x ), a přilepte je na díly 11 a 12.

2. Slepte zadní kola 19(2x) a přilepte je na díly 9 a 10. Na závěr slepte přední kola 20(2x ) a přilepte je na díly 11 a 12.

Klíčová slova:
vystrihovanka, model