Vrtulník kasička

Sdílej
 
Opět v ABC (vyšlo v roč. 40 číslo 11). Model, který vám dnes nabízíme, je určen především pro začínající papírové modeláře. Vrtulníček je velice jednoduchý, je ovšem třeba, abyste pracovali přesně a pečlivě. Model můžete využít jako dekoraci ve vitrínce, nebo si jej zavěsit či použít jako kasičku, neboť zadní díly plováků jsou vysouvací a samotné plováky vám poslouží k uschování mincí či papírových peněz stočených do ruličky.

Přípravné práce

Foto
Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-.-). Přerušovanou čárou (----) jsou
značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Propíchnutí dílů je značeno malým červeným bodem. Připravte si 2 špendlíky, díly 23 a 27, které zkraťte podle potřeby. Dále doporučujeme podlepit slabým kancelářským papírem některé větší díly.
Sestavení modelu
Foto
Začněte trupem vrtulníčku, který slepíte z dílů 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Při této práci postupujte pomalu a pečlivě. K vytvarovanému levému boku 1 a pravému 2 přilepte horní část ocasu 3. Dále pokračujte přilepením spodní části ocasu 4.
Vytvarujte horní zakrytí kabiny - díl 5, který nalepte na oba boky 1, 2 a na chlopeň dílu 3.
Pokračujte spodním dílem kabiny 6 a také jej přilepte postupně na boky 1, 2 a na chlopeň dílu 4. Kabinu zakončete přilepením vytvarovaného čelního skla, díl 7, a celek nechte řádně proschnout.
Nyní pokračujte stavbou plováků. Stočte a slepte čela 2x 9 a předek plováků zakončete přilepením špiček, které slepte z dílů 2x 10 a 2x 11. Zpracujte zadní uzavření plováků, které sestavíte z dílů 2x 12, 2x 13, 2x 14 a 2x 15. Hotové celky nasuňte do již hotových plováků.
Slepte podvozek vrtulníku z dílů 16, 17 a 18. Na slepený podvozek přilepte již dříve zpracované plováky a hotový celek usaďte a přilepte na vyznačená místa na spodní části podvozku 6. Pokračujte nástavbou rotoru 19, kterou přilepte na horní díl kabiny 5. Na nástavbu dále přilepte zpracovaný držák vrtule, který slepte z dílů 20 a 21. Vystřihněte a slepte k sobě obě části velké vrtule 2x 22. Po zaschnutí propíchněte střed vrtule na vyznačeném místě špendlíkem 23, který dále zapíchněte do středu držáku a do nástavby rotoru 19.
Vrtule by se měla na špendlíku volně otáčet. Poslední prací bude zpracování držáku zadní vrtule, který slepte z dílů 24, 25 a přilepte jej na vyznačené místo na zadní části dílu 1.
Vystřihněte a slepte k sobě oba díly zadní vrtule 2x 26 a uchyťte ji špendlíkem 27 stejným způsobem jako vrtuli hlavní.
Tím je model dokončen. Pro zpevnění a zvýraznění barev ho můžete natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem.
Věříme, že se vám model líbí.