Motocykl Simson SR 50 CE

Sdílej
 
Znovu v ABC. Malé motocykly značky SIMSON se vyráběly ve východoněmecké firmě IFA v několika verzích. Tato značka byla oblíbena po celé východní Evropě. Byly to malé motorky s obsahem do 50 ccm. Tato vystřihovánka je poměrně náročná, a proto její stavbu doporučujeme pokročilejším papírovým modelářům. SIMSON SR 50 CE, vyšel poprvé v ABC číslo 21 ročník 39, je v měřítku 1 : 15.

Malé motocykly značky SIMSON se vyráběly ve východoněmecké firmě IFA v několika verzích. Tato značka byla oblíbena po celé východní Evropě. Byly to malé motorky s obsahem do 50 ccm.
Tato vystřihovánka je poměrně náročná, a proto její stavbu doporučujeme pokročilejším papírovým modelářům. SIMSON SR 50 CE, vyšel poprvé v ABC číslo 21 ročník 39, je v měřítku 1 : 15.
Přípravné práce

Foto
Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-.-). Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Obrysy ploch, na něž se lepí další díly, jsou značeny přerušovanou čárou (-----). Červenou čárou a červenou úhlopříčkou jsou značeny výřezy a prořezy z ploch. Malé červené body značí proražení otvorů v dílu. Dále si připravte kuchyňskou špejli, brčko, kancelářskou svorku a hliníkový drát o průměru 2 mm.
Ze špejlí si připravte tyto díly: přední vidlice - díl 7 (2x), délka 57 mm. Čep řízení - díl 8, délka 23 mm. Osa předního kola - díl 16, délka 16 mm. Osa zadního kola - díl 28, délka 17 mm. Čep stojanu - díl 46, délka 15 mm. Dále z drátu o síle 2 mm vytvarujte podle vystřihovánky výfukové potrubí 43 a z kancelářských svorek upravte držáky zpětných zrcátek 2x 61, délka 23 mm. Z téhož drátu zhotovte díl 65 - držák předních blikačů, délka 34 mm a zadní držák - díl 69, délka 32 mm.
Z brčka uřízněte díly 2x 15 - přední tlumiče, délka 15 mm a na rukojetě řídítek - díly 2x 59, délka 10 mm. Všechny tyto díly, jejich délka a tvar jsou zakresleny ve vystřihovánce.
Slepení modelu
Začněte rámem motocyklu, který slepte z dílů 1, 2, 3 a 4. Takto slepený rám mírně zatižte a nechte proschnout. Dejte pozor, aby se rám nezkroutil do vrtule. Zpracujte úchyt přední vidlice 5 a přilepte jej na vyznačené místo na dílu 3. Pokračujte přilepením plastických dílů 35L a 35P na levý a pravý bok rámu. Vystřihněte a zpracujte ochranné plechy skútru - díly 36L, 36P - a přilepte je postupně po celé délce zespodu na díl 3. Na tyto plechy pak přilepte stupačky - díly 37L a 37P.
Nyní začněte sestavovat přední vidlici motocyklu. Slepte horní díl vidlice 6H a spodní díl 6S. Takto slepené díly nasuňte na špejle 2x 7 (usazení je zakresleno ve vystřihovánce) a napevno je zalepte. Na špejle 2x 7 dále nasuňte a zalepte tlumiče (brčko) 2x 15. Nyní nasaďte hotovou vidlici na úchyt 5 a zajistěte ji čepem 8. Pozor, vidlice se musí v úchytu volně natáčet. Vystřihněte a vytvarujte boky předního blatníku 2x 18 a postupně je přilepte k plášti 17. Na spodní část pláště blatníku přilepte zevnitř zpracovanou zástěrku 19 a celek usaďte a přilepte do přední vidlice.
Dále se věnujte zadní nápravě. Vystřihněte a slepte ramena 2x 27 a přilepte je na vyznačená místa na zadní části dílu 3. Přilepená ramena musí být spolu rovnoběžná. Zpracujte zadní blatník, který sestavte z dílů 29 a 2x 30. Zpracujte držák 31 a přilepte jej na vyznačené místo na plášti blatníku 29. Nyní vezměte hotový blatník a přilepte jej postupně držákem 31 na vyznačené místo na dílu 3 a chlopněmi na bocích blatníku na již přilepená ramena 2x 27. Celou zadní nápravu zpevněte tak, že zpracujete zadní tlumiče z dílů 2x 32,
8x 33, 2x 34 a hotové tlumiče přilepte na vyznačená místa na bocích ramen 2x 27 a na bocích podvozku 1 a 2.
Nyní zpracujte kola. Vystřihněte a vytvarujte vnitřní ráfek kola 4x 12. Do vytvarovaného ráfku vlepte disk kola 4x 11 a takto slepený celek přilepte na vnitřní část čela pláště 4x 10. Vytvarujte a slepte plášť kola 2x 9, na jehož boky přilepte již slepené celky kola 4x 10,
4x 11, 4x 12 a při mírném zatížení je nechte proschnout. Zpracujte náboje kol 4x 13, 4x 14 a přilepte je na vyznačená místa na středu ráfků hotových kol. Po zaschnutí vezměte přední kolo, do něhož zasuňte osu 16, a celek vsuňte a přilepte do vybraných žlábků na koncích přední vidlice (viz vystřihovánka a návodná kresba). Zadní kolo vsaďte mezi ramena zadní osy a zajistěte čepem 28.
Dále zpracujte díly na spodní části skútru. Vystřihněte a slepte motorovou část 38, 39 a přilepte ji na vyznačené místo na podvozku 3. Pečlivě vytvarujte plášť výfuku 40 a přilepte k němu zúžení 41 a čelo 42. Do hotového výfuku vlepte vytvarované výfukové potrubí 43 (délka a tvar potrubí jsou zakresleny ve vystřihovánce) a celek upevněte tak, že volnou část potrubí nasunete do proraženého otvoru v motoru 38 a část výfuku přilepíte na spodní část dílu 36P. Poslední prací na podvozku bude zpracování a osazení stojanu motocyklu, který sestavte z dílů 44, držáků 2x 45 a osy 46. Hotový stojan přilepte držáky na vyznačená místa na dílech 36L a 36P. Pozor, nezalepte osu ke stojanu, stojan musí být pohyblivý.
Nyní se opět budete věnovat práci na přední vidlici. Slepte díl 47 a přilepte ho podle návodné kresby mezi brejle vidlice a na části špejlí 2x 7. Sestavte přední reflektor z dílů 49, 50, 51, 52 a 53. Hotový reflektor přilepte na vyznačené místo na dílu 47. Na tento díl a na část dílu 6H přilepte ještě zpracovaný klakson 48.
Dále osaďte horní část podvozku skútru. Slepte kryt elektrického zařízení, který sestavte z dílů 20 a 2x 21. Hotový kryt přilepte na vyznačené místo na dílu 4. Zpracujte podlážku skútru 23 a přilepte ji též na díl 4. Vytvarujte a slepte benzinovou nádrž 22 a vlepte ji na vyznačené místo na dílu 4 a na část podlážky 23. Nyní zpracujte sedadlo skútru. Vystřihněte a vytvarujte plášť sedadla 24 a přilepte k němu postupně boky 25L a 25P. Takto zpracovaný celek dokončete přilepením spodní části sedadla 26 a nechte proschnout. Po zaschnutí celé sedadlo přilepte na vyznačená místa na horní části rámu 4 a na část nádrže 22.
Nyní se opět věnujte práci na přední části motocyklu. Vystřihněte a slepte přístrojový štít 54 a po nasunutí na horní díl brejle 6H jej napevno zalepte. Vezměte připravená řídítka ze špejlí 2x 55, nasuňte na ně podle návodné kresby zpracované celky pák brzd, které slepte z dílů 2x 56, 4x 57, 2x 58 a zalepte. Na konce řídítek pak natáhněte rukojeti (brčka) 2x 59 a také zalepte. Hotové celky řídítek nasuňte do proražených otvorů v dílech 54 a 6H, usaďte je a napevno zalepte. Slepte zpětná zrcátka 2x 60 a na jejich zadní díl přilepte držáčky 2x 61 (drát 1 mm). Tvar i délka těchto držáčků jsou zakresleny ve vystřihovánce. Hotová zrcátka nasuňte do proražených otvorů v dílech 2x 56, opět je upravte a napevno zalepte. Zpracujte přední blikače z dílů 4x 62, 4x 63 a 4x 64. Zadní blikače jsou shodné. Vezměte držák předních blikačů 65 (drát 1 mm), vsuňte jej do vyznačených proražených otvorů v plášti reflektoru 49, upravte jej tak, aby vyčníval na obou stranách stejně, a zalepte. Na vyčnívající konce nasuňte hotové blikače a napevno je zalepte.
Zpracujte zadní nosič 71 a přilepte jej na spodní vyznačenou část sedadla 26.
Slepte koncové a brzdové světlo z dílů 66, 67, 68, přilepte k němu držák 69 a celek nasaďte držákem 69 na vyznačená místa na nosiči 71. Vezměte již zpracované zadní blinkry, nasuňte je na připravený držák 70 (drát 1 mm) a zalepte. Celek potom usaďte podle návodné kresby na nosič 71, upravte a zalepte.
Toto byla poslední práce na modelu. Pro zpevnění a zvýraznění barev doporučuji model natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pozor, pohyblivé části modelu lakujte zvlášť.
Slepení modelu František Sochor
Hezkou zábavu vám přeje