Batiskaf Nautile

Sdílej
 
Batiskaf Nautile byl zkonstruovaný ve Francii a byl spuštěn roku 1985. Podstatou konstrukce je titanová kapsle o průměru 2,1 m a stěně silné 13 cm, která dovoluje ponor do hloubky 6 500 m, přičemž odolá tlaku 84 000 tun. Přestože je vystřihovánka zjednodušená, vyžaduje určitou zkušenost se stavbou papírových modelů.

Historie podmořského výzkumu je spojena s technickými vynálezy, které měly tomuto snažení pomoci. Zarážejícím faktem je však skutečnost, že technické vynálezy tohoto druhu zaznamenaly největší pokrok vždy v čase válek. Vyjmenovat všechny průkopnické vynálezy není možné, protože by zabraly téměř celý časopis. Proto připomeneme pouze některé.
V roce 1715 Angličan Halley zkonstruoval první potápěčský zvon, ve kterém dosáhl hloubky 20 m. Převratným vynálezem byl potápěčský aparát vybavený stlačeným vzduchem od Francouzů Cousteua a Gagnana v roce 1941.

Foto
Podmořský přístroj, který je předlohou dnešní vystřihovánky, nedrží žádný rekord, svou popularitu si získal objevitelskými výpravami do mořských hlubin. Batiskaf NAUTILE byl zkonstruovaný ve Francii a byl spuštěn roku 1985. Podstatou konstrukce je titanová kapsle o průměru 2,1 m a stěně silné 13 cm, která dovoluje ponor do hloubky 6 500 m, přičemž odolá tlaku 84 000 tun. Francouz dr. Robert D. Ballard tímto batyskafem úspěšně vyhledal vraky lodí, jako Titanik (1985 - 1987), Britanik, Bismarck (1989).
Přípravné práce
Přestože je vystřihovánka zjednodušená, vyžaduje určitou zkušenost se stavbou papírových modelů. Použité značky a odkazy jsou obecně známé, proto se můžete pustit do sestavování.
Návod na slepení
Foto
Válcové a kuželové tvary vždy upravte protáhnutím přes hranu stolu. Takto si připravte díl 1. Pokračujte sestavením dílu 2 a 3. Vyznačený otvor v dílu 3 vytvořte až po sestavení celku těla ponorky. Díl 4 představuje čelo ponorky i tlakové kapsle. Z dílů 5, 6 a 7 sestavte věž a umístěte ji na vyznačené místo. Zdola nalepte aerodynamický kryt sestavený z dílů 8 a 9. Nosič balastů 10 opatřete z rubu dílem 11. Zpracovaný celek umístěte podle návodné kresby a označení na tělo ponorky. Benzinové balasty 12 a 13 po sestavení umístěte na určená místa. Pásek 14 stočte do tvaru rourky a ty nalepte v zadní části věže. Podobně připravte i rourku 15, kterou vlepte do otvoru dílu 3.
Tyto rourky tvoří kanál pro korekční lodní šrouby. Z dílu 16 zhotovte přední část kapsle, jednotlivé lupeny slepujte z rubu papírovou lepicí páskou. Můstek radiolokátoru, díl 17, sestavte a nalepte na určené místo. Z kuchyňské špejle připravte osu lokátoru podle dílu 18, vlepte ji jedním koncem do můstku a druhý konec opatřete tělem lokátoru, díl 19.
Podle návodné kresby umístěte poklopy věže, díly 20 až 22.
Průzor kokpitu zhotovte z dílů 23, které vytvarujte do kuželu a vlepte okénka 24. Celky umístěte do otvorů dílu 16.
Nosníky krytu hlavního lodního šroubu 25 vypracujte tak, že je přeložte, slepte po ploše, pozor však, zálepky musí zůstat volné. Potom udělejte prostřihy, kterými obě části spojíte, a celek vlepte do otvoru zadní části lodě. Prstenec udělejte z dílů 26 a přilepte k nosníku.
Špendlíkem upevněte zpracovaný lodní šroub 27. Korekční lodní šrouby 28 vlepte do příslušného kanálu podle návodné kresby. Tělo sonaru 29 upevněte na ponorku v její zadní části podle návodné kresby pomocí držáků 30, 31.
Z kulaté špejle vyrobte dvě konzoly manipulátoru podle dílu 32. Jeden konec opásejte páskem 33 a potom celek vlepte do otvoru v dílu 4. Zpracujte dva klešťové manipulátory 34 a umístěte je na konzoly.
Nyní doplňte vzdušníky 35. Podle dílu 36 vyrobte z kancelářské spony ochranný rám, který nalepte na určené místo podle návodné kresby acetonovým lepidlem.
Pokud jste se dostali až do tohoto místa návodu, měl by před vámi stát hotový výrobek v podobě modelu batiskafu Nautile.
Na další setkání u vystřihovánek se těší