Concorde - nadzvukové osobní letadlo

Concorde - nadzvukové osobní letadlo
Sdílej
 
Papírový model Concordu sestrojil exkluzivně pro ABC konstruktér Pavel Skokan. Letoun lze sestavit ve verzi British Airways, nebo Air France.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod 1 (pdf)
Návod 2 (pdf)

Model můžete postavit s vytaženým, nebo zataženým podvozkem, s vytaženým nebo zavřeným pomocným zadním kolečkem a dvířky jeho šachty, se sklopným nosem, nebo pevným nosem se zataženým ochranným štítem. Na všechny varianty vás během stavby vždy včas upozorníme. Černé šipky naznačují směr letu pro správnou orientaci a nalepení jednotlivých součástí. Popíšeme stavbu britského Concorde s modře podloženými čísly, pokud se rozhodnete stavět letoun společnosti Air France budete si během stavby příslušné díly zaměňovat za zeleně podložené. Jde o díly 4, 16, 26, 48, 73, 110, 115, 116, 117, 118, 119 a 141.

Na díly 1, 26, 37, 39, 69, 79, 86 a 110 si z rubu přeneste úsečky A-A až L-L. Kladívkovou čtvrtkou podlepte díly 20, 21, 22, 108, 116, 117, 118, 119, 121, 137 a 151. Kartonem silným 1 mm podlepte žebra a výztuhy 2, 11, 25, 44, 45, 46, 51, 76, 113 a 114.

Ze špendlíků si zhotovte osy kol a hlavního podvozku, díly 136, 2x 148 a 4x 155. Ze špejle o průměru 1,2 mm si vyrobte podvozkové nohy, přední díly 124, 126 a 130, zadní díly 2x 145. Ze špejle o průměru 1 mm si připravte díl 47 a natřete jej bílou barvou. Z kulatého párátka o průměru 0,5 mm zhotovte 2x díl 141. Z drátku o průměru 1 mm vyrobte vzpěry hlavního podvozku 160 a 161. Z drátku o průměru 0,5 mm připravte díl 135, natřete ho šedou barvou, a díl 162, který natřete bílou barvou. Všechny tyto díly a jejich rozměry najdete v kresbě modelu. Kdo chce, může si ještě z drátku o průměru 0,5 mm natřeného šedou barvou zhotovit díl 132 a 4x 149. Pokud budete stavět model s podvozkem jako statický do vitríny, použijte jako zátěž do přední části letounu olůvko o hmotnosti asi 10 g. Letoun si také můžete pomocí režné nitě pověsit ke stropu svého pokoje v různých režimech letu, potom není zátěž potřeba.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)
Návodná kresba 3 (pdf)
Návodná kresba 4 (pdf)

Stavbu začněte přilepením třech žeber 2 na rub dílu 1 na úsečky A-A až D-D, přičemž úsečka A-A naznačuje podélnou osu. Dbejte na to, aby žebra 2 byla kolmá na základnu dílu 1. Celek na chvilku odložte. K vytvarované chlopni 12 přilepte díl 13 a celek pomalu vlepte do vytvarovaného dílu 4, ke kterému ještě přilepte díly 3 a 14. Nyní již můžete vnější plášť 4 přilepit nejprve k jedné chlopni dílu 1, po mírném proschnutí jej přetáhněte přes žebra 2, ke kterým není třeba plášť 4 lepit, a přilepte jej ke druhé chlopni dílu 1. Toto je nejnáročnější práce na celém modelu. Dejte proto dobrý pozor, aby se vám střední část trupu nezkroutila! Závisí na tom celkový vzhled modelu! Po proschnutí pokračujte vlepením chlopně 5 a žebra 7 spolu s výztuhou 11. Spodní část dílu 4 uzavřete přilepením k dílu 7 a pomocí chlopně 8. Zadní přechod mezi křídlem a trupem dokončete přilepením dílu 10 ke chlopni 9, celek vlepte do dílu 4 a zakončete vlepením chlopně 6 (žlutými ploškami směrem ke spodní části trupu) k dílům 4, 10 a 12.

Pokračujte samotnou zádí 16. Pokud chcete mít vytažené pomocné kolečko pro zamezení škrtnutí zádě o zem při startu a přistání, rozhodněte se, zda k tomu chcete mít také otevřená dvířka, a podle toho podle návodné kresby vystřihněte příslušnou velikost otvoru pro šachtu 17. Pokud se rozhodnete mít dvířka od dílu 16 otevřená, neodstřihněte je, ale jen je nastřihněte pomocí červených rysek a vyhněte směrem ven. Takto připravený díl 16 uzavřete pomocí chlopně 15. Pokud budete mít otevřenou šachtu zadního kolečka, odstřihněte od chlopně 15 žlutou část. Celek dokončete vlepením podvozkové šachty 17, vnitřků dvířek 24 a dílu 47. Samo kolečko slepte z dílů 18, 19, 20, 21, 22, 23 a vlepte jej do šachty 17. Celou zadní část trupu můžete přilepit ke chlopni 6. Šachtu 17 lepte ke žlutě označeným plochám. Celek dokončete přilepením výztuhy 25, pro správné ustavení směrového kormidla.

Pokračujte přední částí trupu. Pokud stavíte model s podvozky, vystřihněte si v dílu 26 podle návodné kresby otvor pro přední podvozkovou šachtu, díly 32 a 33. Dvířka zde můžete odstřihnout, nebo jako v předešlém případě (u dílu 16 pro šachtu zadního kolečka) nastřihnout a vyhnout směrem ven. Podle toho si později upravte dvířka předního podvozku 141. Pokračujte přilepením chlopní 27 a 28 k plášti 26, který doplňte začátky náběžných hran 35 a 36. Pokračujte opatrným přilepením horní části pláště 29 ke chlopním 27 a 28. Celek doplňte podvozkovou šachtou slepenou z dílů 32, 33. U dílu 33 propíchněte otvory pro podvozkovou nohu, zatím jen špendlíkem, a na požadovanou velikost je zvětšete po přilepení dílu 33 k dílu 32. Přední část dokončete vlepením žebra 51 na úsečku I-I. Pokud stavíte model s podvozky, odstřihněte u žebra 51 žlutou část. Pokračujte anténou 30 a chlopněmi 31 a 34. U dílu 34 opět případně odstřihněte žlutou část dílu. Celek přilepte ke střední části trupu, chlopni 5.

Pokračujte horní částí křídel. Ke chlopním na dílu 1 přilepte obě části křídel 37 a 39. K nim pak díly 65, 66 a chlopně 38, 40, 41, 42 a 43. Na úsečky E–E, F-F, G-G postupně odpředu přilepte žebra 44, 45 a 46. Nemusíte je lepit po celém obvodu, stačí jen přilepit jejich středy a konce.

Celek zatím odložte a samostatně zpracujte spodní část letounu.

Ke spodkům křídel 72, 73, u kterých na koncích necháte pomocné plošky označené žlutými trojúhelníčky, přilepte díly 70, 71, 74 a 75. Pokud stavíte model s podvozky, nezapomeňte před lepením u dílů 70 a 71 po vytvarování odstřihnout žluté plošky. Lepte je od krytů hlavního podvozku (nejdelší chlopeň ). Dále k dílu 67 přilepte vytvarované díly 68 a 69. V dílu 69 nezapomeňte udělat prořez pro anténu 166. Celek můžete přilepit ke křídlům na díly 70, 71 a doplnit anténou 166 a žebrem 76. Žebro 76 přilepte z rubu dílu 69 na úsečku H-H. Opět stačí jen bodově. Nyní můžete pomocné chlopně označené žlutým trojúhelníčkem na koncích křídel odstřihnout. Pokud stavíte model s podvozkem, můžete podle návodné kresby vyříznout otvory pro zadní podvozkové šachty 77 a 78.

Celek opět odložte a samostatně zpracujte oba motory. K dílu 79 přilepte chlopně 80 a 81. K nim přilepte nejprve přední část 82, u které si případně můžete proříznout lapače vzduchu, a zadní část 97. Celek doplňte vnitřkem 83, u kterého si před nalepením k vnějšku 82 opět nezapomeňte proříznout vnitřní části lapačů vzduchu, pokud jste zvolili tuto možnost. Dále ke chlopním dílu 83 přilepte přepážku 84 a vrchní část 85. Zpracujte díl 93, k němu přilepte „obvod“ 92 spolu s výztuhou 159 a přední části turbín z dílů 94 a 95. Hotový celek vlepte do dílu 79 na úsečku L-L. Základní část motoru dokončete přilepením přepážky 96 a díly 98, 99 přilepte k dílu 97. Obdobně slepte druhý motor z dílů 86, 87, 81, 89, 97, 90, 91, 93, 92, 159, 94, 95, 96, 98 a 99.

Hotové části motorů přilepte od rohových značek vedle podvozkových šachet ke křídlům 72, 73 a k dílům 74, 75. Hotové části nechte na rovné desce pod mírnou zátěží proschnout. Po proschnutí celou spodní část doplňte podvozkovými šachtami 77, 78 a opatrně přilepte k trupu a k horním částem křídel. Celou spodní část lepte postupně nejprve k chlopni 34 a k začátku chlopní 38, 40, potom k zadní části 7 a ke střední části žeber 44, 45, 46, k chlopním 43 a k části chlopní dílů 65, 66 blízko chlopní 43. Nakonec spodní část přilepte ke zbylým chlopním 38, 40, 41, 42, 65 a 66.

Pokračujte slepením přední části trupu s kokpitem. K plášti kabiny 48 přilepte pomocné plošky 57 (nápisem nahoru) a celek dokončete přilepením přepážky 52. Z dílů 54, 55 slepte vrchní část pilotního prostoru a přilepte jej k takto vzniklému celku - k dílu 48. Celek dokončete přilepením čelního rámu 53. Dále k dílu 58 přilepte chlopeň 59 spolu s boky 49, 50 a žebrem 56. Přední část ještě doplňte vlepením dílu 60 a chlopně 61. Pokud chcete mít nos sklápěcí, vlepte podle návodné kresby vytvarovaný ochranný štít 62 do dílu 60 a pomocí chlopně 61 příď přilepte ke spodní části dílu 48. Pokud chcete mít nos pevný se zataženým ochranným štítem, přilepte jej pomocí chlopně 61 ke spodní části a k bokům dílu 48 a vytvarovaný ochranný štít přilepte natupo k dílům 58 a 53. Nyní můžete celou přední část trupu přilepit ke střední části trupu, ke chlopni 31. Pokud stavíte model s podvozkem, nezapomeňte dle návodné kresby před přilepením přední části trupu vlepit do spodní části dílu 26 závaží Z.

Nyní dokončete motory. Ke zpracovaným dílům 105 přilepte přepážky 104 spolu s horními částmi 103. Celek doplňte přilepením zadních částí 106 spolu s přepážkami 107. V dílech 106 si případně můžete vyříznout kulaté otvory. K dílům 105 a 107 teď přilepte díly 108 a na ně pak obraceče tahu 109. K dílům 65, 66 přilepte chlopně 100 spolu s přechody 101, 102 a samotné koncové části motorů přilepte k dílům 97. Motory dokončete přilepením přechodů mezi motorem a křídlem 101, 102 k bokům dílů 65, 66 a horním částem 103.

Samostatně sestavte směrové kormidlo. K rozloženému dílu 110 přilepte do prořezů plošky 115, chlopně 111, 112 spolu s žebrem 113 na úsečku K-K a s žebrem 114 na úsečku J-J. Kormidlo uzavřete a z dílů 116, 117, 118 a 119 slepte kryty táhel ovládání kormidla a přilepte je ke směrovce 110. Kryty táhel vodorovných ocasních ploch slepte z dílů 163, 164, 165, 120, 121, 122 a postupně je přilepte na spodní části křídel 72 a 73. Dále z dílů 63, 64 slepte špičku, kterou doplňte přilepením dílu 162. Pokud stavíte model bez podvozků, můžete směrové kormidlo 110 přilepit k celku na díl 25 a špičku 63 na chlopeň 59. Konce křídel kousek od krytů 164 vytvarujte do mírného oblouku směrem dolů. Tím máte model hotov.

V opačném případě směrovku se špičkou zatím odložte a dodělejte ještě podvozky. Začněte předním. K vnitřním stěnám podvozkové šachty 32 nejprve přilepte dvířka 141. Pokud jste při lepení přední části zvolili druhou možnost (tzn. že jste dvířka s písmeny v díle 26 nastřihli a vyhnuli je směrem ven) a vnější část dvířek již tedy máte hotovou, odstřihněte od dílů 141 část s písmeny a chlopeň a nalepte pouze vnitřní žluté části. K dílu 123 přilepte díly 167, u kterých nejprve čela obarvěte šedou barvou a hotový celek vlepte do šachty na díl 33. Samotnou podvozkovou nohu slepte z dílů 124, 125, 134 a doplňte ji přilepenou vzpěrou z dílů 126, 127, 130 a 131. Po proschnutí k celku přilepte náboj z dílu 128, který naviňte na špendlík, a z dílů 129. Tím vznikne otvor pro osu kol. Přední podvozkovou nohu dokončete přilepením dílů 132, 133 a 135. Kola slepte z dílů 137, 138, 139, 140 a pomocí osy 136 je připevněte k náboji z dílů 128, 129, aby se volně otáčela a z jedné strany osu 136 k dílu 138 zakápněte sekundovým lepidlem. Nyní můžete celý příďový podvozek vlepit do šachty k dílu 33 a nechat proschnout.

Pokračujte slepení hlavního podvozku. Díly 145 oblepte díly 146 a doplňte držáky 147. Z dílů 143, které navinete na špendlík, a z dílů 144 slepte náboje, které přilepte k dílům 142 a ty pomocí os 148 připevněte k držákům 147. Díly 142 se musí v držácích 147 volně kývat. Celek ještě doplňte díly 149. Kola slepte z dílů 150, 151, 152, 153, 154 a pomocí os 155 je dle návodné kresby připevněte k nábojům z dílů 143, 144, aby se volně otáčela. Z jedné strany osy 155 k dílům 152 zakápněte sekundovým lepidlem. Hotové podvozky vlepte na svá místa do šachet 77 a 78. Po proschnutí je ještě dle návodné kresby doplňte přilepením vzpěr 160, 161 spolu s podvozkovými kryty sestavených z dílů 156, 157 a 158. Po proschnutí k celku přilepte odložené směrové kormidlo 110 na díl 25 a špičku 63 ke chlopni 59.

3D model letadla najdete v ABC č. 14.