Bezpečně v silničním provozu 4: Světelná křižovatka

Bezpečně v silničním provozu 4: Světelná křižovatka
Sdílej
 
Křižovatka vždy znamená nebezpečné místo na pozemní komunikaci. A to i taková, která je řízena světelnými signály. Proto při jejím průjezdu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 

V seriálu Bezpečně na silnici zpracováváme modelové situace, ke kterým může docházet v běžném provozu – a to jak z pohledu chodce, tak z pohledu řidiče. Seriál má za úkol zvýšit silniční gramotnost každého zájemce, především ze skupiny žáků základních škol.

V časopise ábíčko 12/2017 vyšly podklady pro vystavění modelové situace na vozovce. Patří k nim pracovní arch od BESIPu, který najdete ke stažení zde:

Křižovatka

Křižovatka vždy znamená nebezpečné místo na pozemní komunikaci. A to i taková, která je řízena světelnými signály. Proto při jejím průjezdu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Barvy na demaforu

Jaký mají význam barvy na semaforu? Signál s červeným světlem znamená STŮJ, signál se žlutým světlem POZOR a signál se zeleným světlem VOLNO. Že to není třeba opakovat, že to přece ví každý? Dopravní nehody potvrzují, že tato základní pravidla není od věci opakovat ani dospělým. Křižovatky jsou nebezpečné proto, že na každé najdete hned několik kolizních bodů. To jsou místa, kde se kříží různé dopravní proudy a může zde dojít k nehodě dvou a více vozidel. Příčinou většiny dopravních nehod je nedání přednosti v jízdě.

Bezpečně v silničním provozu 1: Chodec

Bezpečně v silničním provozu 1: Chodec

Před křižovatkou je třeba bedlivě sledovat dopravní značení. Uvědomit si, zda jedeme po hlavní či vedlejší silnici. Dodatková tabulka pod dopravní značkou nám často dopředu prozradí tvar a uspořádání křižovatky. U světelné křižovatky se primárně řídíme světly. Zelená na semaforu však nemusí vždy znamenat absolutní přednost v jízdě. Když například odbočujete vlevo, křížíte jiné dopravní proudy, které mají tu chvíli také zelenou, a je třeba dát vozidlům v těchto proudech přednost. To při odbočování platí také u tramvajových pásů. Pozor! Při jízdě na kole pro vás na křižovatce platí stejná pravidla jako pro automobily. Vaší výhodou ale je, že můžete z kola sesednout a vést ho po chodníku a po přechodech pro chodce jako chodci.

Vyzkoušejte si s naším plánem různé situace, třeba i takovou, kdy světla semaforů nefungují. Doplňte křižovatku vozidly a vhodným dopravním značením z minulých dílů.

Patříte-li k učitelům, kteří seriál chtějí využívat anebo ho již využívají, přihlaště se k našem informačnímu servisu, skrz který můžete zpětně podobu seriálu ovlivňovat svými náměty.

Přihlašte se k učitelskému newsletteru

Video seriál: Škola discgolfu

Video seriál: Škola discgolfu

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Já, budovatel: Objevte kouzlo architektury!

Škola kola s Josefem Dresslerem

Škola kola s Josefem Dresslerem