Bezpečně v silničním provozu 5: Dopravní nehoda

Bezpečně v silničním provozu 5: Dopravní nehoda
Sdílej
 
Víte jak se zachovat, když jste svědky dopravní nehody se zraněním? Je to celá řada úkonů a je dobré si je osvojit. Co je třeba dělat se dozvíte v 5. dílu seriálu Bezpečně v silničním provozu.


V seriálu Bezpečně na silnici zpracováváme modelové situace, ke kterým může docházet v běžném provozu – a to jak z pohledu chodce, tak z pohledu řidiče. Seriál má za úkol zvýšit silniční gramotnost každého zájemce, především ze skupiny žáků základních škol.

V časopise ábíčko 15/2017 vyšly podklady pro vystavění modelové situace na vozovce. Patří k nim pracovní arch od BESIPu, který najdete ke stažení zde:

Dopravní nehoda 

Tato pravidla jsou obecná pro všechny účastníky silničního provozu. Po nehodě především zachovejte klid a rychlým pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci. Pokud se nacházíte přímo v havarovaném vozidle, zjistěte, zda jste schopni se hýbat a opustit vozidlo. Nalezněte místo, kudy budete moci vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu. Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, zapněte varovná světla.

Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem. Zjistěte stav osob, ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit. Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte mimo dopravní rizikový prostor, do přiměřené vzdálenosti v protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku (za svodidla).

Bezpečně v silničním provozu 1: Chodec

Bezpečně v silničním provozu 1: Chodec

Volejte záchranáře

Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným. Pokud je to možné poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly. Někteří mohou být v šoku a nečinní.  Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně. Uveďte jméno a příjmení, popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině (silo, kostel, železnice, skály, apod.). Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti. Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp.. Uveďte celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně zranění), např. 5 osob celkem, 2 vážně zranění. Odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny.

Bezpečně v silničním provozu 5: Dopravní nehoda •  Pixabay

Poskytněte první pomoc

Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku. Tepenné krvácení zastavte přímým tlakem ruky/prstů na ráně, tlakovým obvazem, případně zaškrcením nad ránou směrem k srdci,

Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře. Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.

 

Bezpečně v silničním provozu 2: Tramvajová zastávka

Bezpečně v silničním provozu 2: Tramvajová zastávka

Bezpečně v silničním provozu 3: Podchod a nadchod

Bezpečně v silničním provozu 3: Podchod a nadchod

Bezpečně v silničním provozu 4: Světelná křižovatka

Bezpečně v silničním provozu 4: Světelná křižovatka