Věda očima studentů: Geotermální energie v Česku

Věda očima studentů: Geotermální energie v Česku
Sdílej
 
Teodora Hejzlarová v rámci projektu ábíčka s gymnáziem da Vinci v Dolních Brežanech zkouší, jaké je to být novinářkou. Studenti 1. ročníku gymnázia v předmětu geografie píší odborné články, které publikujeme v našem seriálu Věda očima studentů.         

 

Než se začneme zabývat geotermálními energiemi v České republice, je potřeba nejdříve o geotermálních energiích něco vědět. Vysvětlím proto to nejdůležitější, co s nimi souvisí.

Co je geotermální energie?

Slovo geotermální pochází z řeckých slov: geo (země) a therme (teplo). Geotermální energie může bý zbytková tepelná energie, kterou získala Země při svém vzniku, může ale vznikat i působením slapových sil (tření vodních mas o sebe a o pevninu) nebo rozpadem radioaktivních částic (především radioaktivního izotopu uranu, který je zdrojem zhruba 60 % tepelné energie Země od jejího vzniku, dále thoria a radioaktivního draslíku).

Další možností je vznik geotermální energie pohybem tektonických desek. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, parní výrony či horké prameny.

8 nej erupcí sopek při pohledu z Vesmíru

8 nej erupcí sopek při pohledu z Vesmíru

Elektřina i teplé chodníky

Geotermální energie se získává z geotermálních podzemních vod nebo ze suchých hornin, kde se teplo shromažďuje od počátku vzniku Země.

Ve vulkanicky činných oblastech (jako je například Island) lze využít teplo z hydrotermálních zdrojů o teplotě více než 200 °C, které může být použito k výrobě elektrické energie.

Teplo z hydrotermálních zdrojů může být použito k výrobě elektrické energie •  iStock

Využití geotermálních zdrojů je z velké části ovlivněno geologickým složením, ekonomickou a technickou vyspělostí země. Geotermální energie se využívá pro vyhřívání obytných domů (na Islandu se na jejich vytápění podílí z až 80 %), skleníků, veřejných budov, bazénů nebo i chodníků, aby se v zimě nemusely upravovat.

Horké prameny a gejzíry se používají také k léčebným účelům, jako příklad mohou sloužit Karlovy Vary. Méně obvyklým využitím je pak třeba výroba papíru, pasterizace mléka nebo sušení dřeva a vlny.

Ústí na Labem: Topení pro zoologickou zahradu

V České republice se geotermální energie hojně využívá k léčebným účelům v lázních. Jediným dalším využitím geotermální energie na našem území v současné době jsou teplárenské účely. Geotermální energii využívá např. město Ústí nad Labem, kde slouží k vytápění plaveckých bazénů a od května 2006 také k vytápění zoologické zahrady.

Hurikány: Budoucnost zelené energetiky?

Hurikány: Budoucnost zelené energetiky?

Ojedinělý projekt využití geotermální energie pro výrobu tepla je v Děčíně. Od roku 2002 je zde v provozu výtopna, která jako jediná v České republice využívá geotermální energii pro zásobování poloviny města teplem.

Geotermální energie je v Děčíně ukryta v obrovském podzemním jezeře, z něhož vytéká na povrch voda o teplotě 30 °C. Po vychlazení na 10 °C a jednoduché úpravě splňuje požadavky na pitnou vodu a je dodávána do městského vodojemu. K přečerpávání vody a jejímu dalšímu zahřívání na 90 °C, aby mohla vytápět domácnosti, je nutná energie.

Geotermální elektrárna na Islandu •  iStock

Litoměřice: Teplo z tektonického zlomu

V Litoměřicích se v minulém roce otevřelo centrum na výzkum geotermální energie. Vědci v něm zkoumají možnosti, které by město chtělo v budoucnosti využívat pro vytápění. V Litoměřicích se kříží dva tektonické zlomy, proto by měla být energie z hloubky posílena i o sálavé teplo z hlubších, magmatických vrstev. Litoměřice se tak stávají ideálním místem pro využití geotermální energie.

Nedaleko litoměřického centra vznikl na přelomu let 2006 a 2007 zkušební, zhruba dvoukilometrový vrt. Ověřil předpoklady expertů týkající se teploty a geologické struktury a vědci ho nyní chtějí využívat pro další experimenty. 

Minulý rok se uskutečnil výzkum geologické struktury a toho, jak se hornina chová při tlakových zkouškách. Po vyhodnocení všech měření se začne vrtat druhý dvoukilometrový vrt. Ten bude maloprůměrový, experimentální a měl by být ve vzdálenosti zhruba sto metrů od prvního. Začít s vrtáním nového vrtu by se mělo začít na počátku roku 2021. Poté by mělo dojít k propojení obou vrtů.

Geotermální energie se využívá třeba pro vyhřívání obytných domů, bazénů nebo chodníků •  iStock

Obnovitelný zdroj

Geotermální energie je obnovitelný zdroj (i když některé její nádrže se mohou vyčerpat), což znamená, že její využívání snižuje emise.

U nás zatím není příliš rozšířená, přitom by se dala využívat na mnoha místech České republiky. Možnost užití tohoto obnovitelného zdroje by se měla dostat do povědomí více lidí.

Ačkoliv jsou náklady na získávání geotermální energie nemalé, myslím, že je nyní velmi důležité užívat obnovitelné zdroje. Jak bude vypadat Země za 20 let ovlivňujeme my právě teď a tady a je potřeba začít si naší planety více vážit a využívat zdroje energie, které ji nezatěžují.

Takovým zdrojem je mimo jiné také geotermální energie. Doufám, že vás můj článek o geotermálních energiích zaujal a dozvěděli jste se něco nového.

Obnovitelné zdroje energie dobývají letectví

Obnovitelné zdroje energie dobývají letectví

Věda očima studentů: V době ledové se „sprášilo“

Věda očima studentů: V době ledové se „sprášilo“

Supervulkán: Jak ochladit sopku

Supervulkán: Jak ochladit sopku

Autor

Teodora Hejzlarová

 

Články odjinud