Jeskyně: Zázraky skryté v temnotách

Jeskyně: Zázraky skryté v temnotách
Sdílej
 
Horké letní dny se nejlépe snášejí u vody. Ale ochladit se můžete i jinde. Stačí se ponořit do věčné tmy a chladu některé z mnoha našich jeskyní.

 

Člověk je tvor denního světla, přesto ho temný svět v podzemí od pradávna přitahoval. První lidé nacházeli v jeskyních úkryt před nepřízní počasí, nepřáteli a velkými šelmami. Na stěnách jeskyní nám o tom zanechali doklady v podobě jeskynních maleb, o jejich pobytu svědčí i množství archeologických nálezů. Dnes jeskyně lákají hlavně dobrodruhy, cestovatele a objevitele, ale i turisty, kteří chtějí vidět něco neobvyklého a zajímavého.

Rozpuštěné a vypuštěné

Nejznámější a také nejrozšířenější jeskyně jsou v krasových oblastech – ve vápencích a dolomitech. Za jejich vznik je zodpovědná voda či spíš slabá kyselina uhličitá (vzniká ze srážkové vody a kysličníku uhličitého obsaženého ve vzduchu), která rozpouští vápnité usazeniny a postupně je odplavuje. Neodplavuje je ovšem systematicky, za určitých okolností se z vody vápnité soli zase srážejí a vytvářejí v jeskyních onu proslulou krápníkovou výzdobu.

 

Tunely a ledové síně

Jeskyně mohou vznikat i v jiných horninách. Známé jsou jeskyně lávové, které vznikly z proudu lávy. Pokud láva na povrchu rychle ztuhla a uvnitř zůstala dostatečně žhavá, aby mohla odtéct, zbylá tuhá krusta vytvořila jeskyni. Jiným typem jsou ledovcové jeskyně, ty vznikají v místech, kde se ledovce zespodu odtávají. Ledovcové jeskyně jsou něco jiného než ledové jeskyně. Ledové jeskyně jsou horninového původu, ale díky stálé velmi nízké teplotě se v nich celoročně drží led a vytváří (střídavým odtáváním a zase mrznutím) v jeskyni povrchovou ledovou výzdobu, která nahrazuje klasické krápníky.

Mezi mořem a zemí

Samostatnou kapitolou jsou jeskyně, které vznikají zřícením skalní stěny, pilíře či v rozlámaném skalním masivu. Takové jeskyně mohou vznikat v nejrůznějších horninách, ale jejich prostory nebývají velké, závisí na velikosti zřícených balvanů. V těchto tzv. puklinových jeskyních chybí výzdoba typická pro kras. Ve skalnatém mořském pobřeží pak vznikají jeskyně vymleté příbojem. Pokud je pobřeží vápencové, slaná voda vápenec rozpouští a vytváří rozsáhlé jeskynní systémy, které se mohou táhnout hluboko do vnitrozemí a spojit se s jeskyněmi na pevnině.

 

Do propasti po podzemní řece

Do propasti po podzemní řece

Pohled do světa: Otcovrah a pomstychtivý bratr

Pohled do světa: Otcovrah a pomstychtivý bratr

Mírumilovní obři: Potápění mezi vorvani

Mírumilovní obři: Potápění mezi vorvani

Klíčová slova:
jeskyne
 

Články odjinud