Pomůcky na míru: Nové lovecké techniky šimpanzů

Pomůcky na míru: Nové lovecké techniky šimpanzů
Sdílej
 
Život šimpanzů vědci studují už přes 50 let. Afričtí primáti je přesto stále překvapují něčím novým.

 

Některé poddruhy či populace šimpanzů (Pan troglodytes) žijí v oblastech pro vědce špatně přístupných nebo dokonce zcela nedostupných. Nové objevy proto často souvisejí s tím, že se vědci dostali do míst, kde dosud žádný výzkum neprobíhal. A že se tak setkají se šimpanzi, jejichž kulturu dosud neznají.

Dědictví po předcích

Svou vlastní kulturu, tj. určité chování a zvyky, které si v rámci skupiny předávají z generace na generaci, má každá šimpanzí tlupa. Tak například šimpanzi hornoguinejští (P. t. verus) používají kameny či dřevěné palice k rozbíjení ořechů. Žádní jiní šimpanzi tento způsob získávání potravy nepoužívají, i když mají k dispozici dostatek kamenů i ořechů.

Sada loveckých nástrojů šimpanzů východních •  Sonia Uribe

Lovci hmyzu

Nedávno vědci zveřejnili výsledky dvanáctiletého studia šimpanzů východních (P. t. schweinfurthii) ze severního Konga (Demokratická republika Kongo). Tato oblast byla dlouho pro vědce nepřístupná, a tak není divu, že u místních šimpanzů objevili úplně nové lovecké taktiky při získávání různých druhů společenského hmyzu – především mravenců, termitů a včel.

Souprava nářadí

Používání větví jako nástrojů je u šimpanzů známé dlouho. Šimpanzi východní tuto techniku ještě rozvinuli a nástroje přizpůsobili životním podmínkám odlišných druhů hmyzu. Jejich sada loveckých nástrojů tak sestává z různě dlouhých a různě silných klacků, holí, prutů či palic a každý má jinou funkci.

ov mravenců za pomoci proutku – ti se do něj zakousnou a pak už je stačí jen slíznout •  Profimedia.cz

Tak např. nejdelší silné pruty slouží k lovu agresivních kočovných mravenců rodu Dorylus, naopak ty nejtenčí a nejkratší k lovu mírumilovných mravenců D. kohli. Silnějšími klacky s tupým koncem vykopávají šimpanzi podzemní včelí hnízda, zatímco na stromová stačily krátké tenké proutky.

Jiné zvyky

Termity loví většina šimpanzů, dostávají se k nim tak, že rozbíjejí jejich stavby. Ovšem ti ze severního Konga si nevšímají druhu, který je u jiných šimpanzů nejoblíbenější. Namísto nich si vybírají termitiště, která ostatní šimpanzi ignorují. A zatímco všichni dosud známí šimpanzi si staví noční hnízda na stromech, ti ze severního Konga dávají přednost spaní na zemi!

Bonobové jsou velmi agresivní a jejich souboje bývají nesmírně kruté •  Alexana J. Hickmott

Lovci želv?

Nepřímé důkazy napovídají, že šimpanzi dokonce loví želvy, jejichž krunýře rozbíjejí o větve. Přímé pozorování či důkaz, který by to potvrdil, ale chyběl. Získat se ho podařilo až jiné skupině vědců v sousedním Gabonu. Ti sledovali tlupu šimpanzů čego (P. t. troglodytes) a vůbec poprvé se jim podařilo lov a konzumaci želv zdokumentovat.

Společné hody

Kořistí byla vždy pralesní až 30 cm dlouhá želva ohebná (Kinixys erosa). Rozbít její krunýř ale není snadné. V případě, že želvu sebrala samice či nedospělý jedinec, předali ji po několika pokusech dospělému samci. Ten, aby se dostal k masu, rozdrtil údery o větev její plastron (spodní část krunýře), a o maso se pak podělil s ostatními členy tlupy.

(Ne)mírumilovní bonobové

O bonobech (Pan paniscus) se donedávna soudilo, že jde na rozdíl od blízce příbuzných šimpanzů o mírumilovná zvířata, která sice nepohrdnou mršinou, ale aktivně neloví. Nedávný výzkum však dokázal pravý opak. Bonobové jsou velmi agresivní a jejich souboje bývají nesmírně kruté. Útočí dokonce i na lidi. Stejně jako šimpanzi jsou schopní lovci – jejich kořistí se stávají ptáci, jiné opice, chocholatky (malé antilopy) nebo damani.

Na lovu mravenců: Proč šimpanzi nežerou jen ovoce

Na lovu mravenců: Proč šimpanzi nežerou jen ovoce

Masožraví orangutani: Jsou primáti krvelačné šelmy?

Masožraví orangutani: Jsou primáti krvelačné šelmy?

Boj o přežití: neobvyklé lovecké techniky zvířat

Boj o přežití: neobvyklé lovecké techniky zvířat

Klíčová slova:
bonobo, příroda, zvíře, šimpanz, lidoop
 

Články odjinud