Záhada původu moderních koní vyřešena

Záhada původu moderních koní vyřešena
Sdílej
 
Záhada původu moderních koní byla konečně vyřešena. Kde došlo k domestikaci? Předkové všech dnešních koní zřejmě pocházejí z jediného místa. Z něj se rychle rozšířili a dobyli celou Eurasii.

Domestikace koně obrovsky zvýšila mobilitu našich předků – tam, kam by museli pěšky putovat dlouhé týdny, se na koňském hřbetě mohli dostat během pár dnů. Stejně tak se jezdecký nebo tažný kůň stal základem úplně nového stylu válčení. A využitelný byl samozřejmě i v zemědělství.

O historickém významu koně tak nikdo nepochybuje. Jinak je to ale s otázkou, kdy a kde k jeho zdomácnění vlastně došlo. Ještě nedávno to byla záhada.

Nečekaný objev

Možných domestikačních center, v nichž mohli koně zdomácnět, rozšířit se do zbytku světa a dát vzniknout současným koním, je několik: stepi Střední Asie, turecká Anatolie, Sibiř, Pontskokaspická step nebo Pyrenejský poloostrov.

Rekonstrukce podoby jednoho z koní, kteří byli nalezeni na nalezišti Botai •  PHOTOGRAPH BY LUDOVIC ORLANDO REWORKED BY SEAN GODDARD AND ALAN OUTRAM, ALAN OUTRAM / UNIVERSITY OF EXETER

Dlouho to vypadalo, že nejpravděpodobnějším z nich jsou středoasijské stepi. Z archeologického naleziště Botai totiž máme vůbec nejstarší fyzické doklady o existenci domácích koní.

Jenže když před pár lety paleogenetik Ludovic Orlando z francouzského výzkumného centra CNRS a jeho kolegové z projektu Pegasus porovnali DNA těchto 5500 let starých koní se současnými plemeny, zjistili něco neočekávaného: Koně z Botai nejsou předky moderních domácích koní. Bylo tedy třeba hledat dál.

Koňská exploze

Profesor Orlando se rozhodl rozšířit pátrání po původu koní na celou Eurasii a přečíst DNA celkem 273 prehistorických koní. Rozmáchlá strategie, na které se podílelo 162 vědců různých odborností a národností včetně české, se vyplatila.

Vykopávky koňských koster na nalezišti Botai v severním Kazachstánu •  PHOTOGRAPH BY LUDOVIC ORLANDO REWORKED BY SEAN GODDARD AND ALAN OUTRAM, ALAN OUTRAM / UNIVERSITY OF EXETER

Ukázalo se, že ačkoli původně byla Eurasie osídlena několika geneticky odlišnými populacemi domácích koní, před asi 4200 lety došlo k dramatické změně. Tehdy se z pontsko-kaspických stepí mezi řekami Donem a Volhou na severním Kavkazu vynořila linie domácích koní, která se rozšířila do všech ostatních částí Eurasie. A všude tam, kam se dostala, během pár staletí úplně nahradila původní koně.

Byla to koňská demografická exploze, jaká podle vědců v posledních 100 tisících letech nemá obdoby. Její příčina je jasná – kontrola stád ze strany lidí, kteří koně chovali v astronomických počtech.

Asijský kůň Převalského je jediný žijící divoký kůň •  Profimedia.cz

Klíčové vlastnosti

Jak si ale vysvětlit, proč právě pontsko-kaspičtí koně nahradili všechny ostatní, do té doby s úspěchem chované – genetické linie domácích koní? Odpověď opět nabízejí výsledky projektu Pegasus.

Genom pontsko-kaspických koní totiž oproti všem ostatním liniím obsahoval dvě odlišnosti. První z nich byl gen související s poslušnější a poddajnější povahou, druhou byl gen spojovaný se silnější páteří.

Obojí jsou vlastnosti, které byly z hlediska chovu, výcviku a využívání koně klíčové. Poddajnější povaha věci usnadnila a silnější páteř přinášela větší vytrvalost, i když kůň nesl na hřbetě velkou váhu. Chovatelé tak zcela logicky dávali pontsko-kaspickým koním přednost.


Jak to bylo s tarpanem

Genetická studie vysvětlila i původ vyhynulých divokých koní tarpanů. Obrázek je počítačová rekonstrukce •  Profimedia.cz

Kromě toho, že ukázal na místo původu současných domácích koní, přinesl projekt Pegasus ještě jednu vysoce zají'mavou informaci. Týká se posledního evropského divokého koně – tarpana, který vyhynul na počátku 20. století.

O tarpanech se soudilo, že byli předky domácích koní nebo že šlo o potomky kříženců mezi domácími koňmi a asijským divokým koněm Převalského. Ani jedno podle vědců není pravda. Tarpan sice má kombinovaný původ, ale vznikl křížením původních evropských linií. Se současnými domácími koňmi a ani s koněm Převalského si tak blízce příbuzný není.

Revoluce na kopytech: Po stopách dávných koní

Revoluce na kopytech: Po stopách dávných koní

Strakatí vs. jednobarevní: Barvu koní určovala móda

Strakatí vs. jednobarevní: Barvu koní určovala móda

Černé stíny, bílý sníh: Záhada pandích barev vyřešena!

Černé stíny, bílý sníh: Záhada pandích barev vyřešena!

 

Články odjinud