Putování pravěkých koní: Sem a tam přes Beringii

Putování pravěkých koní: Sem a tam přes Beringii
Sdílej
 
Tam a zase zpátky neputoval jen knižní a filmový hobit, ale také předkové dnešních domácích koní. Nové poznatky z výzkumu o pravěkých koních mají znovu rozproudit debatu o tom, jestli mustangové patří do Ameriky.

 

Na divoké koně – mustangy – v Severní Americe existují dva úplně opačné pohledy. Podle prvního tu nemají co dělat. Koně sice v Americe kdysi žili, ale na konci doby ledové před 11 tisíci lety vyhynuli. Mustangové jsou potomci koní dovezených evropskými dobyvateli. Nepůvodní, dokonce invazivní zvířata. Opačná názorová strana tvrdí, že byť s určitou pauzou, koně v Americe žili a žijí dost dlouho na to, aby mohli být považováni za součást její přirozené fauny.

Dějiny psané kopytem: Kde se vzal kůň?

Dějiny psané kopytem: Kde se vzal kůň?

Předkové domácích koní

Čí názor nakonec převládne, není jisté. Skoro určitě debatu však o mustanzích pořádně rozproudí výsledky genetické studie pravěkých koní evoluční bioložky Beth Shapirové z Kalifornské univerzity v Santa Cruz a jejích kolegů.

Paleontologové už dlouho vědí, že koně vznikli právě v Severní Americe. Linie, jejíž součástí byli i předkové domácích koní (rod Equus), se asi před 1 milionem let dostala přes Beringovu úžinu do Eurasie. Tam se dále vyvíjela tak, že se začala geneticky odlišovat od populací, které zůstaly v Severní Americe. Bariéra mezi severoamerickými a eurasijskými koňmi však nebyla úplná.

Paleontoložka s mumifikovanou končetinou pravěkého koně. Byla objevena ve zlatém dole v kanadském Yukonu •  JULIUS CSOTONYI, GOVERNMENT OF YUKON, UC SANTA CRUZ

Vývojový strom

Profesorka Shapirová a její mezinárodní tým vědců využili data ze 187 mitochondriálních a osmi jaderných genomů pravěkých koní z obou kontinentů. Výsledkem jejich práce je takzvaný fylogenetický strom – rozvětvený diagram, který ukazuje, jak si jednotliví koně byli příbuzní.

A protože u každého z nich vědci znali místo nálezu a přibližnou dobu, v níž žil, mohli stopovat pohyb různých genetických linií. Zjistili přitom, že minimálně dvakrát došlo k tomu, že se severoameričtí i eurasijští koně pohybovali přes Beringovu úžinu sem a tam a vzájemně se křížili.

Dobytí Arktidy: Bez psa by to ze Sibiře do Ameriky nešlo

Dobytí Arktidy: Bez psa by to ze Sibiře do Ameriky nešlo

Suchým kopytem přes Beringii

K oběma transkontinentálním přechodům došlo v době, kdy hladina moře poklesla natolik, že mezi Severní Amerikou a Eurasií v oblasti dnešní Beringovy úžiny vznikl pevninský most. První přechod po něm proběhl před 875 až 625 tisíci lety, tedy krátce poté, co od sebe oddělili severoameričtí a eurasijští koně. Byl obousměrný, ale převládal při něm pohyb ze Severní Ameriky do Eurasie.

Při druhém přechodu před 200 až 50 tisíci lety naopak převažovala migrace v opačném směru – tedy z Eurasie do Severní Ameriky. Vědci ale vůbec nevylučují, že přechodů Beringovy úžiny bylo víc než dva. Jen se je kvůli omezenému počtu vzorků genomů zatím nepodařilo vystopovat.

Rekonstrukce pravěkého koně z asfaltových jezírek La Brea Tar Pits v Kalifornii •  Profimedia.cz

Šíření genů mezi kontinenty

Genetické důkazy o tom, jak pravěcí koně během středního a pozdního pleistocénu klusali sem a tam přes Beringovu úžinu, nabourávají dosud uznávanou představu o jejich evoluci. Místo toho, aby se po svém odchodu ze Severní Ameriky eurasijští koně vyvíjeli jako samostatný druh, udržoval se mezi populacemi z obou kontinentů tok genů.

Což také znamená, že mustangové mají v Severní Americe silnější kořeny, než jsme si mysleli. A tím pádem by se návrat koní na americký kontinent možná nemusel brát jako invaze, ale spíš reintrodukce – tedy navrácení zvířete na místo jeho bývalého přirozeného výskytu.

Dnes Beringova úžina, dříve mohutný most mezi dvěma kontinenty •  Profimedia.cz

Co je to Beringia?

Zaniklá pevnina, která v některých obdobích spojovala Asii se Severní Amerikou, se označuje jako Beringův pevninský most nebo krátce Beringia. Druhý název je možná výstižnější – onen „most“ byl totiž v nejširším místě víc než 1000 km široký a pokrýval území o rozloze asi 1 600 000 km čtverečnícj.

V době ledové po něm z Asie do Ameriky přišli první lidé, stejně tak po něm přecházela řada velkých zvířat včetně mamutů, bizonů a lvů. Ale zatímco většina zvířat přešla Beringii jen jednou, koně si tenhle výlet udělali několikrát.

Hroši Pabla Escobara: Zdivočelé stádo býložravců nahrazuje vyhynulé druhy

Hroši Pabla Escobara: Zdivočelé stádo býložravců nahrazuje vyhynulé druhy

Ušatá historie: Jak se zrodil osel

Ušatá historie: Jak se zrodil osel

Starokladrubský kůň: Živá kulturní památka

Starokladrubský kůň: Živá kulturní památka

 

Články odjinud