Skoky přes přehradu: Zázrak zvaný lodní výtah

Skoky přes přehradu: Zázrak zvaný lodní výtah
Sdílej
 
Vyzkoušeli jsme nově zrekonstruovaný lodní výtah na Orlíku, z technického pohledu je to výjimečný stroj. Hotový zázrak, kterým se dá na lodi přeskočit přes přehradu.

Stojíme na obslužné rampě lodního výtahu, který sjíždí po úbočí orlické přehrady k dolní hladině, kde čeká sportovní jachta. Výtah ji naloží i s posádkou a převeze na druhou stranu hráze. Loď se tak dostane přes 70metrový rozdíl mezi dolní a horní hladinou. Lodní výtahy jsou k vidění na mnoha místech. Jde ale o tak specifické stroje, že pro každou přehradu na světě vzniká zcela jedinečný kus.

Úzká kabinka

Klesání konstrukce po tzv. povodní straně hráze orlické přehrady je dlouhé zhruba 220 metrů a jede rychlostí 1 m/s. Vozík sedí na dvou kolejnicích a je šikmo zavěšen na dvou tažných ocelových lanech. Obslužná rampa vozíku je úzká kabinka, ve které má dispečer ovládací panel s rozpisem jízd pro celý den. Obslužná rampa má dostatek prostoru i pro posádku, která musí převáženou loď opustit. V levé části vozíku z pohledu směru jízdy je nákladní prostor pro loď. Ten se právě noří pod hladinu.

Video se připravuje ...

Dron nad Orlíkem: Sucho odhalilo břehy, podzim zbarvil krajinu • Zdroj: David Malik, Matěj Šrám

Nakládáme loď

Vozík lodního výtahu je z větší části ponořen pod hladinou a do nákladního prostoru opatrně vplouvá asi čtyřtunová motorová jachta se sympatickou rodinou. Loď vpředu zajišťují lanem, z boků ji stabilizují zarážky. Poté posádka vystupuje k nám na rampu. A už vyrážíme vzhůru. Na vrcholu přehrady točna celý vozík pomalu otočí o 180 stupňů. Vozík se vydává dolů, ale na tzv. návodní straně hráze, kde je trasa výtahu dlouhá 67 metrů.

Lodní výtah je tak specifický, že se nedá přiřadit ani k výtahům, ani ke kolejovým lanovkám •  Anna Šolcová

S odborníky

Nákladní prostor vozíku zajíždí pod hladinu a jachta se opět pohupuje na vodě. Posádka se nalodí, odvazuje loď a už nám mává na rozloučenou. Kousek od nás již čeká další loď, která pojede výtahem pro změnu pod hráz. A tahle to půjde po celý den v obou směrech, celkově asi osmnáckrát. U točny výtahu nás čekají vedoucí stavby Tomáš Beržinský z Metrostavu, projektant a specialista na výtahy společnosti EL-VY Jan Holec a technický specialista Povodí Vltavy Ondřej Hrazdíra. Naše návštěva na Orlíku totiž souvisí s rekonstrukcí vodního výtahu, která probíhala od podzimu 2019 do jara 2022. Letos 27. května byl stroj uveden do provozu.

Vytahuje už přes 60 let

Hráz se stavěla od roku 1954 a do provozu byla uvedena v roce 1961. Už tehdy v ní byly vybudovány dva žlaby pro lodní výtahy. Jeden pro malé lodě, druhý pro tzv. velkou lodní plavbu. Zatímco malý výtah byl záhy uveden do provozu, žlab velkého výtahu určený pro lodě s výtlakem až 300 tun zůstal neosazen a dodnes není využíván. Aktuálně se tedy rekonstruoval malý lodní výtah. Od 60. let se totiž parametry malých lodí změnily, a proto bylo třeba výtah zvětšit a navýšit jeho nosnost.

Lodní výtah je tak specifický, že se nedá přiřadit ani k výtahům, ani ke kolejovým lanovkám •  Anna Šolcová

Navýšené parametry

Rekonstrukci výtahu prováděla firma Metrostav společně s EL-VY. Na návodní straně byl výtah prodloužen o 12 metrů, čímž se dostane na až o 2 metry nižší hladinu. Po celé délce výtahu byl vybudován nový betonový žlab a byly vyměněny koleje, které jsou nově výškově stavitelné. Samotný stroj byl vyměněn kompletně za nový. Nákladní prostor výtahu nyní uveze loď až do hmotnosti 6,6 tuny (oproti původní 3,1 tuny) a délce 10 metrů (oproti původním 8 metrům). Maximální šířka přepravované lodě zůstala 3 metry, což je dáno původní šířkou okna v koruně hráze. I s vozíkem má stroj nosnost 8,8 tuny.

Tuhle rodinku převážela výtahem naše posádka ABC. Ahoj! •  Anna Šolcová

Všechny varianty

Před stavbou nového vozíku konstruktéři sbírali data o malých sportovních lodích, které plují na našich řekách, aby výtah vyhovoval i málo obvyklým parametrům lodí. Stroj také musel získat od úřadů řadu konstrukčních výjimek. Například brzdy vozíku v případě přetržení tažných lan se nepodobají žádným jiným na lanovkách či výtazích, protože musí fungovat i pod vodou. Specifické určení stroje je zkrátka vidět u každé dílčí části.

Video se připravuje ...

Unikát natočený dronem: Pokles hladiny obnažil utopený vodní mlýn a jez • Zdroj: David Malik, Matěj Šrám

Konec sezony

Zrekonstruovaný lodní výtah má svou první sezonu už prakticky za sebou. Ta je totiž zkrácená více než o měsíc, protože Povodí Vltavy hladinu přehradní nádrže Orlík od počátku srpna uměle snižuje až o 12 metrů kvůli budování nového bezpečnostního přelivu, který bude dimenzován na desetitisíciletou povodeň. V roce 2023 bude ale lodní výtah opět v provozu.


Díky, Karle IV.

Už od dob panování krále Karla IV., tedy od 14. století, platí na našem území zákon, že provozovatel hráze na řece musí plavidlům umožnit přepravu lodí přes vodní dílo na své vlastní náklady. Lodní výtahy na přehradách proto převážejí všechny lodě zdarma. Stačí se s lodí předem zapsat do rezervačního systému na určitý den a hodinu a výtah je vám k dispozici.

Ten na Orlíku má pro každou loď v jednom směru vyčleněnou půlhodinu. Je v provozu od května do září každý den kromě úterý od osmi do osmnácti hodin. Na přehradách, kde nejsou lodní výtahy ani zdymadla (ta se budují na hrázích s menším rozdílem mezi horní a dolní hladinou), převážejí lodě například přívěsy tažené za traktorem.

Zárodek nového metra: Průzkum před stavbou

Zárodek nového metra: Průzkum před stavbou

Tunel na konci světa: Čeští inženýři v akci

Tunel na konci světa: Čeští inženýři v akci

Elektrické lodě: Nafta vs. baterie - jaká je budoucnost mořeplavby?

Elektrické lodě: Nafta vs. baterie - jaká je budoucnost mořeplavby?

 

 

Články odjinud