Runy byly nejstarší písmo Slovanů: Nález vědců přepisuje historii

Runy byly nejstarší písmo Slovanů: Nález vědců přepisuje historii
Sdílej
 
Tradičně se za nejstarší slovanské písmo označuje hlaholice, kterou vymyslel Cyril ze Soluně v 9. století našeho letopočtu předtím, než s Metodějem vyrazil na Velkou Moravu. Příchod věrozvěstů na Moravu je považován za jednu z nejdůležitějších událostí české a moravské kultury. Ale výzkumníci z Masarykovy univerzity zjistili, že Slované před příchodem Cyrila a Metoděje znali starogermánské runy.

 

Jen pár kilometrů od hranic s Rakouskem, poblíž zámečku Lány u Břeclavi vykopali archeologové při svém průzkumu v roce 2017 zajímavý artefakt. Na žebru tura domácího neboli krávy byly netradiční rytiny.

V době vyzvednutí dost možná netušili, o jak průlomový nález půjde. Kost svěřili do rukou mezinárodního vědeckého týmu složeného z expertů z Česka, Rakouska, Švýcarska a Austrálie, kteří ji téměř tři roky detailně zkoumali. A teď hrdě hlásí: Jedná o vůbec nejstarší písmo, které se kdy na území obývaném Slovany podařilo najít.

Záhadný Voynichův rukopis: Poprvé v knihkupectví

Záhadný Voynichův rukopis: Poprvé v knihkupectví

První písmo Slovanů

Tradičně se za nejstarší slovanské písmo označuje hlaholice, kterou vymyslel Cyril ze Soluně v 9. století našeho letopočtu předtím, než s Metodějem vyrazil na Velkou Moravu. Písmo pro zápis slovanské mluvy bylo nutné pro záznam důležitých bohoslužeb a pro administrativní texty.

Právě příchod věrozvěstů na Moravu je považován za jednu z nejdůležitějších událostí české a moravské kultury a slavíme jej každoročně v červenci jako státní svátek.

První písmo Slovanů? Nalezené runy jsou součástí abecedy germánského futharku •  Masarykova univerzita

Runy od germánských sousedů

Objev výzkumníků z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ukazuje, že Slované již před zavedením hlaholice přišli do kontaktu s písmem – konkrétně se starogermánskými runami.

Písmo na kosti se podařilo identifikovat specialistovi z vídeňské univerzity. Ten potvrdil, že se jedná o tzv. runy staršího futharku, které hojně využívalo germánské obyvatelstvo ve střední Evropě přibližně do 7. století našeho letopočtu.

Studenti i učitelé pokračují v archeologickém průzkumu lokality u Břeclavi •  Masarykova univerzita

Možná první slabikář

Archeologických nálezů s těmito konkrétními runami lze po celé Evropě napočítat jen 17, žádný z nich ale dosud nebyl učiněn na územích, která byla v tehdejší době osídlená slovanskými kmeny.

Na úlomku kosti z Břeclavi se nachází posledních 7 znaků z celkových 24 run abecedy futharku. Výzkumníci předpokládají, že původně byla na dlouhém žebru vyrytá celá runová abeceda. S nejvyšší pravděpodobností šlo o učební pomůcku, ze které se runové písmo mohli učit další obyvatelé velkomoravského sídliště.

Se vzácným archeologickým nálezem je třeba zacházet doslova v rukavičkách •  Masarykova univerzita

Čirý obchodní ruch

S odstupem více než tisíce let je v podstatě nemožné určit, jak přesně tehdejší Slované k runovému písmu přišli, jakým způsobem jej používali či kolik lidí jej dokázalo číst. Jako nejpravděpodobnější využití archeologové uvádějí počítání či věštění. O tom, že Slované zapisovali čísla či věštby pomocí zářezů, se zmiňují historické prameny, a tak archeologové právě na podobný nález dlouho čekali.

Přepište dějiny

Nález je důležitý také pro porozumění vazeb mezi našimi předchůdci a okolními národy. „To, že jde o nejstarší doklad písma u Slovanů, je samozřejmě zajímavé pro téměř 300 milionů lidí, kteří mluví některým ze slovanských jazyků,“ dodává profesor Jiří Macháček z Masarykovy univerzity, který mezinárodní výzkumný tým pátrající po historii runové kosti vedl. (ABC)

V oblasti poblíž zámku Pohansko se kdysi nacházelo velkomoravské město •  Profimedia.cz

Vykopávky z dob Velké Moravy

Prostor na jih od města Břeclav poblíž zámečků Pohansko a Lány, těsně nad soutokem řek Moravy a Dyje, je pro archeology zajímavý už mnoho desetiletí. Právě zde se kdysi nacházelo jedno z největších sídel Velké Moravy.

Archeologové poblíž Břeclavi tak stále nacházejí další obytné čtvrti, pohřebiště či zbytky opevnění z raného středověku. Kvůli tomu mají šanci zjistit více informací o tom, jak naši předkové žili, jak fungovaly jejich sociální vazby či tehdejší ekonomika.

Válečníci z Prahy: Čechy v době pádu Říma

Válečníci z Prahy: Čechy v době pádu Říma

Archeologie bez vykopávek: Moderní metody průzkumu

Archeologie bez vykopávek: Moderní metody průzkumu

Pět skvělých nálezů moderní archeologie

Pět skvělých nálezů moderní archeologie

 

Články odjinud