Vesmírná stanice podle ABC

Vesmírná stanice podle ABC
Sdílej
 
Doplnění vystřihovánky nové ISS podle Ábíčka o nákladní loď Progress a satelit Orion.S.

Satelit Orion.S

Satelit slouží k získávání vědeckých dat z různých měřicích přístrojů. Může být připojen k vesmírné stanici nebo pomocí vlastních motorů oblétávat Zemi po oběžné dráze. Let satelitu probíhá buď automaticky podle daného programu, nebo je řízen ze stanice. Získaná data jsou vysílána v reálném čase a zpracována na přijímacích stanovištích. Energii čerpá satelit ze dvou solárních panelů. Je–li připojen ke stanici, napájí tyto panely i stanici samotnou.

Nákladní loď Progress MM

Loď je určena pro zásobování vesmírné stanice. V hlavním nákladovém prostoru jsou zásoby vody a jídla, vedlejší nákladový prostor je určen pro vědecké přístroje a vybavení. Na zádi najdeme nádrž s palivem, po stranách jsou uloženy čtyři chladicí boxy na kapalný kyslík. Let lodi je plně automatizovaný. Po vyložení nákladu z lodi zůstává loď určitou dobu spojená se stanicí. Pak se naloží náklad ze stanice a Progress ho odváží zpět na Zem k dalšímu vědeckému zpracování.

Kosťa Chadziantonidis

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Satelit Orion.S

1. Slepte trup 1. K němu přilepte přístrojovou část 2 a čidla 3 (2x). Na díl 2 přilepte komunikační schránky 4 (2x).

2. Slepte ramena pro solární panely 5 (2x) a přilepte je ke slepeným solárním panelům 6 (2x). Celek nalepte na trup 1.

3. Na přístrojovou část 2 přilepte anténní systém 7 a radar 8.

Progress MM

Pro správnou orientaci dílů 1, 2 a 3 je na těchto dílech označená  horní lepicí ploška červeně.

1. Slepte hlavní nákladový prostor 1. Nyní slepte vedlejší nákladový prostor 2 a přilepte ho k dílu 1. Motor 3 přilepte na díl 2.

2. Slepte nosné lišty 4 (2x) a přilepte je na motor 3. Kyslíkové nádrže 5 (4x) přilepte na lišty 4. Palivovou nádrž 6 a anténní systém 7 nalepte rovněž na motor 3.

3. Spojovací uzel 8 nalepte dopředu na díl 1.

Vesmírná stanice

ABC 6-8/2011
ŘADA technika
SÉRIE vesmír
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1 : 72
KONSTRUKCE Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška
SLEPENÍ Kosťa Chadziantonidis

Klíčová slova:
lod, stanice, satelit, náklad