Komplex Robinson: Orca

Komplex Robinson: Orca
Sdílej
 

 

ABC 8/2016: Vystřihovánky

ABC 8/2016: Vystřihovánky

 

V soustavě s bleděmodrým „sluncem“ došlo k proměně obydlených planet v ohnivý opar. Civilizace byla vymazána. Kapitán vnitroplanetární linky R7 zamířil na vnější koridor soustavy v naději, že se mu podaří spojit i s dalšími přeživšími.

Na orbitu posledního známého světa vnějšího koridoru byl zformován komplex ROBINSON. Srdce komplexu tvoří strojírenská loď Orca obstarávající opravy a výrobu potřebných součástí samotných lodí a modulů i věci denní potřeby.

Orca je napojena průlezy a tlakovými dveřmi na dalších šest lodí. ROBINSON by bez ní samostatně neexistoval. Loď obsahuje autonomní výrobní linky, mmetalurgickélaboratoře, hangáry, sklady a ubikace pro dalších 166 přeživších. Na další lodi Robinsona se můžete těšit v příštích ábíčkách.

 

Návodná kresba •  ABC


 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Jednotlivé díly vystřihněte. Hrany, jež budete tupým nožem rýhovat z líce tisku, jsou zakresleny čárkovanou čarou (- - -), papír ohněte lícem od sebe. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čarou (-.-.-), papír ohněte lícem k sobě.

2. Díly lepte pomocí chlopní. Umístění dílů je vyznačeno v místě přilepení shodným číslem.

3. Pro sestavení komplexu je potřeba devět kusů tenkostěnných plíšků (plátků) z magnetického kovu.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte, narýhujte a slepte trup 1 se třemi plátky na rubu (viz návodná kresba, dále NK), prolisu 2 a obalu fuzoru 3.

2. Na levou stranu nalepte výrobníkovou sekci s plátkem na rubu (viz NK) z dílů 4, 5, 6 a naváděcími křídly 7, 8. Na bok 6 nalepte konzoli 9 se dvěma  plátky na rubu (viz NK) a křidélko 10.

3. Na pravou stranu trupu nalepte sekci s  plátkem na rubu (viz NK) složenou z dílů 11, 12, 13 a s naváděcími křídly 14, 15. Na bok dílu 13 nalepte konzoli 16 se dvěma plátky na rubu (viz NK) a s křidélkem 17.

 

Komplex ROBINSON je poslední nadějí přeživších •  ABC

 

 

BÍLÁ BARVA - již vyšlo, ŽLUTÁ BARVA - v tomto ABC, ČERNÁ BARVA - dosud nevyšlo


Komplex Robinson: REA Liner

Komplex Robinson: REA Liner

Astro Racer 58 – Blue Bubbles

Astro Racer 58 – Blue Bubbles