Purkrabství Pražského hradu

Sdílej
 
Pokračování z minulého čísla

Purkrabství Pražského hraduVytvarujte a uzavřete plášť bazénu 46, doplňte jeho dolní částí 47, na kterou osaďte podle návodné kresby vodotrysk zhotovený ze čtyř dílů 48. Hotový bazén přilepte z rubové strany na dvorek atria 42. Zpracujte římsu atria, přilepte ji k novostavbě 43 a tu k dvorku 42. Oblouk bývalých vrat 74 zpracujte, přilepte ke skleněné stěně 75, celek osaďte do dílu 40, ten zkompletujte a pak už vše připojte ke střeše atriové novostavby 44. K této střeše teď můžete přilepit i vlastní novostavbu s dvorkem a celek pak pozorně připojte ke vstupní hale, tj. k dílu 30. Zpracujte zeď mezi halou a atriem 33, osaďte ji na střechu haly 32 a připojte k dílu 30. Na zeď a k dílům 30 a 44 přilepte zpracovaný díl krytiny 34. Na vnější část atria, tj. na díl 40 a k dílům 44 a 30, přilepte další zpracovanou krytinu 41. Zkompletujte dva schody 38, 39 a můstek 37. Schod 38 přilepte na vyznačené místo na 39 a můstek osaďte na vyznačené místo na schodu 38. Hotový nástup do vstupní haly ale prozatím odložte - budete jej osazovat až v závěru celé stavby modelu.

Ve stavbě pokračujte trojdomím, které doplní a uzavře již dokončenou část atriové novostavby. Zpracujte okenní otvory v dílech 49, 50, 51, 59 a z rubové strany k nim přilepte vlastní okna. K dílu 49 - osm oken 76, čtyři okna 7 a dveře - prostorový díl 78. K dílu 50 - malé okénko 63 a sedm oken 64. K dílu 51 - čtyři okna 61, osm oken 84 a dveře - prostorový díl 62. K dílu 59 - sedm oken 60, čtyři okna 61, čtyři okna 84 a stěnu budovy doplňte ještě dílem 65.

A teď už můžete půdorys objektů (svislé stěny) začít kompletovat. K dílu 49 připojte díl 50 a ten přilepte na vyznačené místo na dílu 51. Protože díl 51 vytváří současně ztužovací žebro v této části, přilepte jej na úsečku A-A, kterou jste si již dříve zakreslili na rub dílu 49. Poslední část obvodu trojdomí - díl 59 - zatím připojovat nebudete.

Purkrabství Pražského hraduZpracujte nejdříve střechu nad domem u schodů (stěny z části dílu 49 a dílu 50). Zpracujte šest vikýřových stříšek 55, osaďte je na šest dílů 54 a hotových šest vikýřů vlepte do otvorů v rozložené střeše 52. Ke střeše přilepte vnitřní část štítu 53 a pak ji osaďte na objekt - štít 53 na štít dílu 50, střechu 52 na podélné římsy dílů 49, 50 a konečně zadní část střechy 52 k dílu 51. Zpracujte ještě štítovou římsu 56 a přilepte ji na vyznačené místo na štítu dílu 50 a k podélným římsám střechy 52. A teď už můžete k celku připojit i poslední část obvodu - k dílu 51 připojte 59.

Posledním dvěma domům schází ještě střechy. Začnete budovou, která přiléhá k novostavbě atria (stěny tvoří díl 49 a díl 59). Zkompletujte tělo vikýře 67, osaďte na něj zkompletovanou stříšku 68 a celek vlepte do rozložené střechy 66. Obdobně zpracujte tři vikýře do Zlaté uličky (tři díly 70 osaďte na tři díly 69) a zalepte opět do rozložené střechy 66. Tu doplňte o zbývající část 71 a celek osaďte s velkou přesností na jeho stěny - nejdříve na podélnou římsu dílu 49, pak na střechu 52, na stěnu 51, stěnu 65 a nakonec na podélnou římsu dílu 59.

Zbývá poslední střecha, kterou sestavíte podle návodné kresby velmi jednoduše z dílů 79, 80 a dvou dílů 81. Hotovou střechu osaďte nejprve dílem 80 ke střeše 66 a římsám dílů 51 a 65, potom připojte díly 79 a dva 81 ke zbývajícím římsám dílů 51 a 59.

Trojdomí dokončete schodištěm, které vede z Jiřské ulice do Zlaté uličky. Schody 57 vlepte do prořezů v dílu 50 a přilepte na vyznačené místo dílů 50 a 51. Pak je doplňte o jejich svislou část 58, kterou přilepte k dílu 57 a dílu 51.

Máte dokončeny tři prostorové útvary (staré purkrabství, atriovou novostavbu se vstupem a právě sestavené trojdomí), které je třeba spojit do jednoho celku. Nejdříve připojte trojdomí k atriové novostavbě. Vlepte chlopně stěn dílu 43 do prořezů v dílu 49 a pak k němu připojte postupně dvorek 42, stěnu 40 a střechu 44. Při lepení se opět orientujte (stejně jako při celé stavbě) celkovou sestavou, kterou si při sestavování neustále podkládáte.

Než k právě dokončenému celku připojíte staré purkrabství, nechte celek proschnout pod zátěží. Objekty při tom pochopitelně stojí na celkové sestavě, čímž je zajištěno, že proschnou ve správném prostorovém tvaru. Purkrabství připojte po proschnutí - nejprve zalepte chlopně střechy 71 a 66 do dílu 11 a k němu stěny 59 a 49. Pokračujte střechou atria 44 (lepte k dílu 11 a do prořezu v dílu 1) a dílem 30, který vlepte do prořezu v dílu 1. Stejně tak k dílu 1 a do jeho prořezů přilepte stěnu vstupu 31 a jeho střechu 32.

A teď už můžete dokončit spojení obou celků terénem nádvoří 35 (tento díl jste zhotovili sami). Lepte opět postupně ke vstupu 31 a k purkrabství na díly 1 a 14. Celou dosud dokončenou stavbu můžete přilepit na celkovou sestavu.

Pokud se vám nepodařilo dodržet přesný obvod modelu podle této sestavy, můžete jej přilepit na kladívkovou čtvrtku a po proschnutí obstřihnout po obvodě. Chcete-li mít model obzvlášť pěkný, můžete jej přilepit na sololitovou nebo překližkovou desku, kterou si předem podle modelu přiříznete a začistíte. Musíte ovšem dbát na to, aby tato deska nebyla prohnutá, to by mohlo vést při přilepení modelu k různým deformacím. Po vytvoření konečného základu ať již ze čtvrtky, nebo jiných materiálů můžete stavbu dokončit.

Na vyznačená místa na terénu 35 a na podezdívce vstupu 36 přilepte schody s můstkem (schod 39 lepte na díl 35, můstek 37 na díl 36). Na nároží purkrabství a terén přilepte přístavek z dílů 28 a 29 (lepte jej na stěny 1, 14 a terén 35). Posledním dílem celé stavby je část ohradní zdi 82, kterou zkompletujte a přilepte k terénu 35 a na vyznačené místo na dílu 31.

Může se stát, že se vám nepodařilo terén nádvoří (díl 35) vyrobit tak dobře, jak jste si představovali. Můžete jej vylepšit posypem, jaký používají železniční modeláři při stavbě terénu. Tuto úpravu proveďte ovšem jako úplně poslední, až po dokončení všech stavebních úprav.

Věříme, že jste s výsledkem své stavební činnosti spokojení.