Pisa - šikmá věž - pokračování 5

Sdílej
 
Pokračování z předchozích čísel...

Vyrobte sloupy: díl S3 (15x) - špejle, průměr 2,5 mm, délka 43 mm oblepíte dílem 70. Zpracujte patky sloupů 69 (15x), osaďte je podle návodné kresby na celek (lepte k dílům 67, 68), pak hotové dříky sloupů nasuňte do hlavic 110 a současně přilepte k dílům 110, 67 a 69. Místa pro přilepení patek nejsou záměrně vyznačena. Zpracujte římsu 71 a osaďte podle návodné kresby nad dveře vchodu do zvonice.

Foto
Připravené dva podlepené díly 58 (2x) spojte dvěma díly 59 a osaďte na stavbu přízemí - tj. na díly 60, 61 a žebro 65. Zatižte, nechte proschnout a pak na díly 58 osaďte již zpracovanou stavbu střední a horní části - tj. na díly 58 osaďte díly 81 (2x).
Zpracujte zábradlí z dílů 101, 102 a osaďte je podle návodné kresby na dlažbu nad 7. patrem - tj. na díly 16 (2x) na vnitřní kružnici X. Na vnější kružnici X na dílech 16 (2x) osaďte další zábradlí vyrobené z dílu 21.
Poslední zábradlí zpracujte ze dvou dílů 20 a osaďte rovněž podle návodné kresby na kružnici X zakreslenou na obou dílech 14.
Foto
Pokračujte velmi náročnou prací - osazením již připravených 180 sloupů (do každého patra třiceti). Pro usnadnění jste si vyrobili olovničku, kterou nyní použijete. Budete s ní sledovat průběh svislosti jednotlivých sloupů při osazování. Je to nutné, protože na ochozech nejsou vyznačena místa pro přilepení patek - při stavbě modelu se může stát, že se někomu "podaří" vyrobit chybu v nasazení ochozu. To by mělo za následek, že všechna vyznačená místa pro přilepení by byla posunuta. Olovnicí si tak ověříte, zda je sloup kolmý. Vlastní osazení proveďte tak, že sloup i s patkou nasuňte mezi zdivo a arkatury - je tvořeno v 6. patře díly 24 a 32, v prvním až pátém patře díly 45 a 47 - a podlahou ochozu.