Caterpillar 140G - motorový grejdr řady G

Sdílej
 
Tvarově zajímavý stroj, který pro mnohého neodborníka znamená malou hádanku. Otázka zní - k čemu se vlastně hodí, co umí? Po těžkých mechanismech, které v terénu vytvářejí násypy a zářezy, nastupuje grejdr. Uplatnění nachází všude tam, kde je potřeba jemná práce - srovnat terén, dokončit terénní úpravy, vytvořit příkopy, svahy.

Znovu v ABC
Tvarově zajímavý stroj, který pro mnohého neodborníka znamená malou hádanku. Otázka zní - k čemu se vlastně hodí, co umí? Umí hodně. Hlavním místem uplatnění je stavba a rekonstrukce silnic. Po těžkých mechanismech, které v terénu vytvářejí násypy a zářezy, nastupuje grejdr. Uplatnění nachází všude tam, kde je potřeba jemná práce - srovnat terén, dokončit terénní úpravy, vytvořit příkopy, svahy. Aby to stroj dokázal, musí mít schopnost svůj hlavní pracovní nástroj - radlici - nastavit do mnohdy zcela neuvěřitelných postavení. Je schopen se i zlomit a nejrůzněji pokroutit tak, že působí jako po těžké havárii. Poté se však rozjede a zůstává za ním dokonalá práce.
Návod na sestavení:

Foto
Sestavení stroje není obtížné. Vybrat si můžete z několika možností, podle šikovnosti. Model může být jednoduchý, s krabičkovým podvozkem, nebo v modelovějším provedení s detaily. Díly označené čísly se zeleným podložením jsou základní. Čísla okrově podložená označují díly volitelné. Kromě dílů 12 - 14 se k modelu připevňují dodatečně. Pokud použijete díly 18 - výfuk - a díl B - hrdlo sání vzduchu, propíchněte pro ně v dílu 4 (motoru) otvory.
Základní provedení:
Nahrubo vystřihněte díly 1 - 11. V dílech 1, 7, 8 propíchněte otvory označené červeným křížkem, v díle 2 vyřízněte stejně označený otvor. Narýhujte hrany a lomy podle černých šipek vně kresby. Díly přesně vystřihněte, ohněte hrany a chlopně. Můžete přistoupit k lepení. Jednotlivé díly slepujte podle čísel v kroužcích na chlopních, které doporučují postup lepení. U dílu 5 pozor na krok 7, jde o poslední úkon. Pracujte na rovné podložce, díl položte na bok, dbejte, aby se křivým slepením nezkroutil. U dílu 8 pouze přilepte obě vyčnívající žluté plošky k rubové straně a díl prozatím odložte. Díly 6, 9, 10 nechte po slepení na chvíli pod zátěží proschnout. Pozor u dílu 10 - slepte jen obě strany radlice, nikoliv půlkruhové plošky! Ze špejle uřízněte díl A, na který si udělejte tužkou úsečky (podle návodného obrázku). Sytě žlutou část natřete žlutou barvou - postačí vodová nebo tempera.
Sestavení modelu začněte natočením a zalepením obou pásků - dílů 11 - na vyznačená místa na dílu A. Po zaschnutí lepidla natřete lepidlem díl A a vsuňte do dílu 5, jak je patrno z návodného obrázku. Dbejte, aby díly 5 a A byly souosé, tj. aby žlutá část dílu A nevyčnívala nakřivo. Spoj nechte dobře proschnout. K tomuto základu stroje poté přilepte díl 2 - přední kola. Jeho umístění určuje černá šipka na chlopni a na spodku dílu 5. Na vyčnívající špejli nasuňte bez lepení díl 1, poté k dílu 5 přilepte rub chlopně dílu 6. Spojte díly 1 a 6 tak, aby zadní hrany obou dílů spolu lícovaly. Opět pracujte na rovné podložce, dbejte, aby přední a zadní kola nebyla vzájemně zkroucena. Přilepte kabinu - díl 3 - a motor - díl 4. Slepte díly 7, 8 a celek přilepte na vyčnívající konec špejle A a k zadnímu čelu dílu 1. Ke spodku dílu 5 přilepte nosič radlice - díl 9 - a k němu radlici - díl 10. Radlice může být v jakékoliv poloze, protože u skutečného stroje je otočná i podle svislé osy. Tím je základní provedení modelu hotovo, pokud jej budete chtít rozšířit o některé detaily, přečtěte si závěr návodu.
Náročnější provedení:
Foto
Hlavní rozdíl proti základnímu provedení spočívá v použití jiných kol, válečků - díly 12, 13, 14 a 22, 23. Postup jejich sestavení je rozkreslen na návodném obrázku. Do dílů 12 - 14 vyřízněte otvory označené červeným křížkem. Na tužce nebo jiném oblém předmětu díly předtočte. Pomocí chlopně slepte oba konce tak, aby přesně lícovaly. Ze čtvrtky nastříhejte nebo nařežte šest pásků širokých asi 5 mm a dlouhých asi 25 cm. Rozměry nemusí být zcela přesné, podmínkou je mít jednu dlouhou hranu zcela rovnou. Každý pásek stočte do ruličky a vložte do některého z dílů 12 - 14 tak, aby rovný okraj směřoval ven. Snaha pásků navrátit se do původní polohy díly 12 - 14 hrubě vytvaruje. Pásky zvenku natřete lepidlem a nechte je zaschnout. Vystřihejte disky kol - díly 22 a 23 - a přilepte je. Díly 23 patří k dílu 12.
Sestavení stroje začněte natočením dílů č. 11 na špejli A. Potom špejli vlepte do dílu 5 (viz základní provedení). K dílu 5 přilepte přední kola - díl 12 (černá šipka na chlopni ukazuje jeho položení). Dále přilepte díl 6 - plošinu. Nejdříve přilepte chlopeň k dílu 5, pak celý díl ke špejli A. Přilepte střední kola - díl 13. Rysky na dílech 6 a 13 ukazují polohu dílu na modelu. Lepidlo naneste na chlopně a na rysky dílu 13. Stejně připevněte díl 14. Další postup je jako u základního provedení.
Závěrem:
K oběma provedením lze připevnit různé detaily. Schůdky - díly 16, 17 - slepte jejich poloviny a připevněte je pod kabinu. Chcete-li použít díly 18 a B a nepropíchli jste v dílu 4 - motoru - pro ně otvory, udělejte to dodatečně.
Ostrou jehlou udělejte opatrně v obou budoucích otvorech dírku. Zhroťte konec kousku špejle, hrot vložte do dírky a za mírného tlaku neustálým otáčením špejle mezi prsty otvory rozšiřujte na žádaný průměr. Díl 18 - výfuk - stočte do ruličky a slepte. Při lepení do modelu dbejte na jeho kolmost v obou směrech. Díl B - hrdlo sání - uřízněte ze špejle, konec natřete žlutou barvou a po zaschnutí vlepte do motoru.
Díl 15 - nosič nářadí - slepte a přilepte na předek modelu. Pracovní hydraulika sestává z dílů 19, 20, 21 a C. Dva díly C - písty - kleštěmi uštípněte ze slabšího drátku nebo špendlíku podle návodného obrázku. Hydraulické válce - díly 12 - stočte do ruličky kolem dílů C a slepte. Držáky válců - díly 20, 21 - obtočte kolem válců, slepte k sobě jejich poloviny a pomocí chlopní přilepte k dílům 5 a 9. Postup je rozkreslen na návodném obrázku.
Posledním úkonem je zatření bílých míst na lomových hranách patřičným odstínem vodové barvy.