Model zříceniny

Sdílej
 
Vystřihovánky s námětem historických staveb, od lidové architektury, městské zástavby až po hrady, dnes doplňujeme o zříceninu hradu, která poprvé vyšla v ABC č. 14 ročníku 36. Věříme, že radost z ni budou mít nejen "stavitelé", ale i vláčkaři, kteří svá kolejiště obohatí nezvyklou stavbou.

Stavba není autentická, nestojí tedy nikde u nás jako svědek zašlých časů. Byla však vytvořena tak, jak mohl hrad zbudovaný ve 14. stol. vypadat. A abychom nemuseli ztvárnit jen pouhé trosky a zbytky hradu, připravili jsme stavbu, která je památkáři konzervovaná a zabezpečená před dalším chátráním. Svědčí o tom zastřešená hradní věž, nově zbudovaný přechod mezi palácem a věží i v náznaku provedené podsebití (dřevěný ochoz) na hradbě vedle hranolové věže.

Foto
Vystřihovánka je náročná na přesnost a současně i zvládnutí přípravných prací, do kterých tentokrát patři i vytvoření terénu.
Přípravné práce
Na desky sololitu nebo překližky (doporučená síla 2 - 3 mm) nalepte základní díly A a B, dobře vyhlaďte, aby pod papírem nebyly bubliny, a pak pod celoplošnou zátěží (nejméně přes noc) nechte dokonale proschnout. Pak si nařežte čtyři špalíčky o průměru 17x17 mm a výšce, která bude záviset na síle základu desky A. Protože převýšení terénů je stanoveno na 15 mm, bude výška špalíčku: 15 minus síla desky A.
Tedy, použijete-li desku o síle 2 mm, bude špalíček vysoký 15 mínus 2, tj. 13 mm, pokud použijete desku o síle 3 mm, bude výška špalíčku 12 mm atd. Dbejte na to, abyste jak základní desky, tak i špalíčky vyřízli naprosto přesně a současně i dokonale svisle - na přesném osazení závisí závěrečný úspěch. Připravené špalíčky přilepte na vyznačená místa na desce B, zatižte a nechte proschnout. Pak na celek osaďte na sucho horní desku A, zatižte (aby dobře dosedla) a zkontrolujete, zda je převýšení terénu po celém obvodu skutečně 15 mm. Pokud je, pak desku A přilepte na špalíčky, zatižte a nechte dokonale proschnout. Pokud však zjistíte nějaké odchylky, budete muset špalíčky buď zvýšit (přilepte kousky z kladívkového papíru, čtvrtky, krabice od bot apod.), nebo zbrousit na správnou výšku, a pak na ně osadit desku A. Snažte se dosáhnout toho, aby převýšení bylo skutečně požadovaných 15 mm, jinak vzniknou při
stavbě modelu problémy. Nejvhodnější teď bude, abyste zhotovený základ nechali pod zátěži až do doby, kdy na něj začnete osazovat jednotlivé části modelu. Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, která je mimo kresbu dílu označena černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-.-). Tam, kde by zakreslení lomových čar rušilo grafické nebo barevné zpracováni dílů, jsou lomové čáry zakresleny jen na okrajích dílů a mimo ně (například u terénových dílů 12,14, 15, 16 a 18). Výřezy ploch z dílů jsou zakresleny červenou úhlopříčkou. V dílu 1 proveďte prořez pro osazení pavlače: je zakreslen červenou čárou v černém rámečku. Na ruby některých dílů přeneste rysky, na které budete později lepit další díly. Na díl 37 rysky A a B, na díl 65 rysky C, D, E. Ze zápalek, které sbrousíte na průměr 2x 2 mm, vyrobte trámky a nabarvěte je hnědou barvou. Délky, tvar i barva jsou zakresleny ve vystřihovánce: díl 13 (délka 8 mm, 2x), díl 51 (délka 9,5 mm, 3x), díl 92 (délka 4,5 mm, 2x) a díl 97 (délka 3 mm, 2x).
Foto
Protože model má značný počet dílů, rozdělili jsme jej na dvě části, které mají čísla dílů podložena rozdílnými barvami. Hlavní věž, hranolová věž, palác, horní brána a těmto částem odpovídající terén a skály jsou podloženy žlutou barvou. Dolní stavení,hradba mezi stavením a palácem, hradba s hlavní branou a těmto částem dpovídající terén jsou podloženy modrou barvou.
Základní desky mají označení podloženo zelenou barvou.
Stavba modelu
Foto
Konstrukční chlopeň 2 přilepte na díl 1, celek vytvarujte, ale zatím ještě neslepujte. Zhotovte okénka 3 (9x), dveře 4, přilepte z rubové strany na díl 1 a ten uzavřete. Zkompletujte schodiště 5, přilepte k rámu spodní část 6 a celek připojte k věži 1 (chlopně provlečte prořezem a z rubu přilepte, zábradlí zalijte lepidlem a nechte dokonale proschnout). Pak věž osaďte na horní desku A, kde je místo pro přilepení vyznačeno - dbejte při tom na to, aby označení hradebních zdí na desce A odpovídalo jejich vyznačení na věži. Díl 8 přilepte na díl 7, zkompletujte z nich hradbu a tu osaďte na vyznačená místa na deskách A, B a současně je připojte i k věži 1. Místa pro přilepení jsou na všech částech označena. K dílu 10 přilepte 11, doplňte dílem 9 a hotovou hradbu opět osaďte na vyznačené místo na deskách A, B a k věži 1. Pokračujte terénem kolem hradeb a věže. Zkompletujte díl 12 a přilepte jej postupně na
vyznačené místo na desce A k dílům 7, 11 a na desku B. Zpracovaný díl 14 osaďte na díly 12, 11 a na desku B. Zkompletovaný díl 18 osaďte na díly 12 a 7. Zpracujte díl 16 - jako u všech dílů si složte nejprve dveře na sucho, abyste si ověřili, že jste některou hranu nezapomněli naříznout - a postupně přilepujte: nejprve na desku B vedle přilepeného dílu 12, a pak souběžně na díly 12, 7 a desku B. Díl 15 osaďte na desku B a k dílu 7 - dbejte na přesné osazení zejména na desce B, protože v těchto místech budete k dílu 15 i k hradbě později připojovat hranolovou věž. Poslední částí "kopce" je díl 17, který přilepte nejprve na desku B, a pak zasuňte mezi díly 15 a 16. Podle návodné kresby začistěte terén kolem "kopce". Začněte dílem T 2 (lepte mimo desku B na díl 12), pokračujte dílem T 4 (lepte na T 2, 12. 14 a 11) a dílem T 3 (lepte na T 2,16, 17 a 15). Horní nádvoří hradu vykryjte dílem T 1, který budete lepit na desku A na díly 9, 8. Díl T 1 je nepatrně větší, abyste jej mohli - kdyby při předchozím
lepení došlo k nepatrným posunům - přistřihnout. Před přilepením jej proto vyzkoušejte nasucho a podle potřeby upravte. Na rozložený díl 20 (střecha věže) přilepte konstrukční chlopeň 19, střechu vytvarujte, uzavřete a osaďte na věž 1. Natočte při lepení střechu tak, aby "šev" na jejím povrchu směřoval nad pavlač.
Samostatně zpracujte palác. Zkompletujte tři okna 22 (jsou to vlastně jen síly zdí v oknech, ale pro lepši přehled je budeme rovněž označovat jako okna), vytvarujte a zpracujte okna 24 (3 x) a dveře 23. Hotové díly přilepte na rub rozloženého dílu 21 a k němu ještě připojte skutečnou sílu zdi 25. Nakonec zpracujte vnitřek krbu 86 a rovněž připojte z rubu na díl 21 a ten uzavřete. Vytvarujte a zkompletujte vyústění kulatého schodiště 26 a osaďte je na vyznačeném místě na dílu 21. Při kompletaci dílu 21 do něj podle návodné kresby zalepte rohové konstrukční chlopně 32, 33 a 34. Celek zatím odložte a připravte ke kompletaci vnější plášť paláce 27. Na jeho rubovou stranu přilepte zpracované dveře 28, okna 29 (3x) a dveře 30 (2x). Připravený celek teď budete postupně lepit na rozložený díl 27:
začněte severní stěnou s hrotitými okny, kde nejprve přilepte
horní chlopeň a pak teprve namažte okna, sklopte díl 21 a okna přilepte na 27. Pokračujte západní stěnou se dvěma okny a horním okrajem s chlopní, pak jižní (zřícenou) stěnou, kde k dílu 27 lepte "sílu zdi" 25 a okno 22, a pak celek uzavřete východní stěnou s horní chlopní a dveřmi 23. Zpracujete horní část krbu 87 a připojte na vyznačené místo na dílu 21.
Zkompletujte díly pavlače 31, 32, 33 a podle návodné kresby sestavte: díl 33 osaďte na vyznačené místo na pavlači 31 a na ni rovněž připojte kratší zábradlí 32. Hotovou pavlač přilepte na východní stěnu paláce 27, kde je místo pro přilepení vyznačeno.
Pod pavlač ještě osaďte dva trámky 13 (máte je připravené).
Hotový palác si zkusmo osaďte na desku B a ověřte, jak se
začlení. Při přesné práci může dojit jen k nepatrné odchylce
schodiště z věže na pavlač, kterou můžete odstranit narovnáním. Větší chyba by způsobila nesprávnou výšku horní desky A - pravděpodobným důsledkem by bylo to, že hradební zeď (z dílů 9, 10, 11) by nebyla svislá a opět byste se ji museli pokusit narovnat. Konečně posledním důsledkem by byla viditelná nepřesnost spojení terénu horní části s jeho vyznačením na paláci. To by se později projevilo ještě hůře při osazení vyznačovacího terénu mezi horním a dolním nádvořím, ale o tom se zmíníme až později.
Tedy: pokud k některé z uvedených chyb dojde, pokuste se ji napravit tak, jak jsme doporučili, ale dbejte na to, abyste tlak nepřehnali a neprolomili konstrukci.
Připadne škvíry mezi jednotlivými prostorovými částmi můžete jedině zakrýt: napněte si kousek kladívkové čtvrtky, nakreslete si na ni zdivo a nabarvěte tak, jak vypadá náš model. Po proschnuti čtvrtku
odepněte a vystřihněte z ní potřebné proužky, kterými přelepíte nežádoucí škvíry a nedostatky vzniklé nepřesností lepení. Pokud je tedy vše v pořádku, přilepte palác k celku. Lepte v podstatě vše najednou: k hradbě 11, desce A, špalíčkům C 2, C 1 a desce B. Při lepení namázněte i zábradlí pavlače (díly 32, 33) a první stupeň schodiště (díl 5), dbejte na to, aby části do sebe správně zapadly a po přilepení celku je rovněž spojte. Celek zatižte a nechte pod zátěží dokonale proschnout. Pak ještě zkompletujte komín 88 a osaďte podle návodné kresby na díl 21.
Další samostatnou prací je sestavení hranolové věže. Zpracujte sedm střílen 40, dveře 41 a další dveře z dílů 42 a 43. Okna i dveře zalepte do rozloženého dílu 37. Uzavřete díl 38 a přilepte jej na dlažbu 39 - při lepení budete chlopeň dílu 37 označenou hvězdičkou lepit na díl 38 na místo, kde je vyznačená plocha pro přilepení rovněž označena hvězdičkou. Díl 38 teď přilepte na rozložený díl 37, a to na přenesenou rysku A. Při lepení budete díl 37 postupně uzavírat po obvodě i "síly" zdí v horní části.
Zpracujte ještě horní bránu: vytvarujte oblouk brány 45, přilepte na jednu stranu rozloženého dílu 44 a ten uzavřete.
Opět si ověřte zasazení hranolové věže a brány, do celku pak přilepte nejprve bránu na vyznačené místo na dílu T1 (horní nádvoří) a k paláci 27 (místo je rovněž vyznačeno). Spáry v místě přilepení zalijte lepidlem a nechte proschnout. Obdobně přilepte hranolovou věž: lepte ji najednou na bránu 44, hradbu 7. skálu 15 skálu 15 a obě desky A i B. Opět zalijte spáry lepidlem a nechte proschnout.
Vytvarujte svah 46. který vyrovnává výškový rozdíl mezi oběma nádvořími, a přilepte postupně k celku: na chlopeň dílu T 1 a pak současně na desku B (při tom se automaticky přilepí chlopně dílu
46) i k paláci 27 a hranolové věži 37, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Spáry (s díly 27 a 37) zalijete lepidlem a nechte proschnout.
Dolní hrad začněte sestavovat od severní strany. Zpracujte dvě okna 48, přilepte z rubu rozložené hradby 47 a tu uzavřete. Na ni přilepte (na vyznačené místo) zkompletovanou pavlač 49 a na tu opět zpracované zábradlí 50. Hotovou hradbu přilepte na vyznačené místo na desce 3 k paláci (díl 27) a pod pavlač osaďte trámky 51 (3x). Opět samostatně sestavte stavení dolního hradu: uzavřete okno 56, přilepte z rubu dílu 55 a na ten připojte i "sílu zdí" 57; díl 55 pak uzavřete. Na rub dílu 58 přilepte další "sílu zdí" 59 a stěnu zatím odložte.
Zpracujte dveře 62, dveře 63, vnitřek krbu 66, všechny díly přilepte z rubu na rozložený díl 61, ten uzavřete a zkompletujte. Zpracujte horní část krbu 66, osaďte na vyznačené místo na stěně - 61 a stěnu teď přilepte podle návodné kresby na rysku D na díl 65: lepte ale jen na rysku na západní straně stavení, tj. na jeho vnějším (ne dvorním) průčelí. Připravenou vnitřní stěnu z dílů 58, 59 přilepte na díl 65 (na jeho západní, tj. vnější průčelí) a ke stěně 61. Jižní stěnu stavení (z dílů 55, 56, 57)] přilepte k dílu 65 (jeho západnímu, tj. vnějšímu průčelí) a k jeho vnitřní, stěně (z dílů 58, 59). Celek zafixujte dlažbou přízemí 64, kterou přilepte na stěny 61, 58 a 55.
Uzavřete dvě okna 85, dveře 69, dveře 93 a přilepte na rozložený díl 68. Ten osaďte na dlažbu 70 a dokončené tři stěny 1. patra připojte k celku: lepte na rysku C na rub dílu 65 ale jen na jeho západní a severní pučelí (ne na dvorní průčelí) a na stěnu 61. Uzavřete okno 53, vytvarujte a uzavřete dveře 54 a přilepte je na vnitřní stěnu 52. Tu ještě doplňte "silou zdi" 69 a vše přilepte na celek, tj. k dlažbě 64 a stěnám 61 a 55. Teď teprve uzavřete díl 65, tj. jeho dvorní průčelí, které přilepte ke stěně 68, stěně 61, stěně 52 a stěně 55 (včetně oken a dveří, které jsou v těchto stěnách).Zbývá dokončit a osadit na stavení štíty. Sílu zdi 72 přilepte na dvorní štít 71 a osaďtě na celek, tj. na dvorní průčelí (díl 65) a na vyznačené místo na dílu 68. Na rub dílu 73 přilepte uzavřený díl 74, doplňte dílem 75 a hotový štít osaďte na vnější průčelí (díl 65) a na vyznačené místo na dílu 68. Budovu teď připojte k celku, tj. k hradbě 47, pavlači 49
a na vyznačené místo na desce B. Doplňte terénem T 5 na vnější severní straně a plochou nádvoří T 6. Dokončete stavení: zpracujte komín 84 a osaďte na vyznačené místo na dílu 61; na vyznačené místo na stavení (díl 65) a hradbě (díl 47) osaďte zpracovaný opěrák 76 a ten zakryjte zkompletovanou stříškou 77; stěnu arkýře 89 překryjte stříškou 91, z dolní strany podlahou 90
a hotový arkýř přilepte na vyznačené místo na dílu 65; pod arkýř ještě osaďte dva trámky 92. Tím je dokončeno i stavení a přikročte ke stavebnímu uzavření nádvoří, tj. k hradební zdi s hlavni branou. Vytvarujte a uzavřete oblouk vstupu 79 a přilepte jej na rozložený díl 78. Vytvarujte záklenek 80, připojte ho k rozloženému dílu 78 a ten zkompletujte. hotovou bránu přilepte na vnější stranu rozloženého dílu 81, stejně tak jako "sílu zdi" 82, a hradbu 81 uzavřete. Do brány vlepte ještě dlažbu 83 a pak celou hradbu připojte k hradu: lepte současně na desku B, k hranolové věži 37 a ke stavení 65. Posledním terénním dílem T 7 začistěte vnějšek před branou (lepte na 65, B, 37 a T 3).
Zbývá poslední věc - náznak podsebití, které kdysi bylo součástí hradby mezi hranolovou věží a hlavní věží. Zkompletujte díly 94, 9E a 96. Zábradlí 96 osaďte na podlahu pavlače 94 a doplňte jeho druhou částí 95. Celek přilepte na vyznačené místo na hradební zdi (díl 7) a k hranolové věži (díl 37). Pod pavlač osaďte dva trámky 97. Hradní zřícenina je dokončena. A tak jen na závěr: vám všem, kteří se
do stavby hradu pustíte, přeji pevnou ruku, přesné oko a velkou dávku trpělivosti.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se teší