Letadlo AVIA B-534 - 3. díl

Sdílej
 
Pokračování z předchozích čísel...

Pokračování z minulých čísel
Zpracujte pláště křídla 29 L/P a po nasunutí na vnitřní konstrukci přilepte natupo k trupu (pozor na tvarový přechod v zadní dolní části - nutné precizní vytvarování).
Chladič
Do pláště chladiče 30 vlepte přední vnitřní část 30.1 a zadní profil 30.2 s pláštěm 30.3. V přední části vlepte šikmé výztuhy 30.4 a celek chladiče vlepte do spodní části hotového trupu. Nyní můžete přilepit žaluzie chladiče 30.5 - začněte ve středu nejkratším dílem a pokračujte do stran.
Podvozek

Foto
Připravený hlavní nosník podvozku 31 L/P s vnitřní částí 31.i L/P nalepte na vyznačené body na trupu před chladičem a v jeho zadní části. Doplňte kotvicí příčky 32 L/P a 32i L/P od středu chladiče k hlavnímu nosníku. Na disky kol 33P /přední a 33Z /zadní nalepte běhoun pneumatiky 33 a vytvarované bočnice 34. Na čelní stranu kola přilepte disk 35 (POZOR – podle vybraného markingu v zelené nebo žluté barvě). Na vnitřní stranu kol pak nalepte disky 36 s nábojem kola 36.1. Zkompletovaná kola nalepte na připravený rám.
Horní křídlo
Na středový nosník 38.S nasuňte připravenou vnitřní konstrukci horních křídel z dílů 38 L/P, 38.1, 38.3. a do středu centroplánu nalepte přední profil 38.2. Připravenou konstrukcí opět protáhněte v přední a zadní části špejle - CELEK NECHTE DŮKLADNĚ PROSCHNOUT POD ZÁTĚŽÍ, v opačném případě hrozí zkroucení celého horního křídla a konečná kompletace bude velice obtížná! Vystřižený středový plášť 39S nalepte s přesahem na kancelářský papír a po stranách přidejte spojky 39x - celková šíře připraveného dílu je 63 mm! Díl vytvarujte a nalepte na připravenou konstrukci. Pokračujte křídly 39 L/P. Dokončené horní křídlo prozatím odložte.
Foto
Spojení horního křídla s trupem a dolními křídly
Připravte křídelní nosníky 40 L/P a 40i L/P. Nosníky natupo nalepte na vyznačené pozice na dolním křídle s odklonem asi 30° od středové osy letounu -POZOR na označení správné orientace vzpěr! Dále přilepte trupové vzpěry 41 L/P a 41.i L/P na vyznačené pozice v dolní části horního křídla s příklonem asi 30° do středové osy letounu - POZOR na označení správné orientace vzpěr! Po důkladném proschnutí připojte horní křídlo ke zbytku modelu a zalepte vzpěry na vyznačených místech - POZOR NA GEOMETRII!
Dokončovací práce
Zkompletujte vrtuli z pláště 42, špice 43 a listů 44 - pozor na výsledné barevné provedení podle vámi vybraného markingu. V motorové kapotě doplňte stočené výfuky 46. Před pilotní prostor nalepte muškový zaměřovač 47 a větrný štítek 48. V zadní části přilepte kluznou patku 52 L/P a tím je hrubá stavba dokončena.
Stavba Avie B-534 verze III.
Trup- použijte kapotu motoru, díl 20A, a centrální vstup sání vzduchu 20.2A.
Stavba Avie B-534 verze IV.
Pilotní prostor - použijte zadní zvýšenou příčku 3A.
Trup- použijte středový segment 19A s vnitřními částmi 19iA, na boční okénka nalepte tenkou fólii a celek uzavřete vnějším pláštěm 19A+. U motoru použijte kapotáž 20A a centrální vstup sání vzduchu 20.2A. Ocasní část trupu z dílu 23A.
Podvozek - kola můžete opatřit kapotáží 37 a 37.1.
Dokončovací práce - u vrtule použijte kovové listy 45. Za sedačku pilota vlepte pancéřovanou opěrku 51. Pilotní prostor uzavřete štítkem 49 a odsunovatelným krytem 50. V zadní části přilepte pojezdové kolečko z dílů 53 L/P, 54 a 55.
!! Postavením modelu ale zábava zdaleka nekončí !!
Bližší informace na www.cpm.cz, www.iabc.cz a www.volny.cz/avia-b534/
Vaše případné poznatky a připomínky jsou vítány na e-mailové adrese v.jancata@volny.cz.