Fireboxy

Fireboxy
Sdílej
 
Osm modelů hasičské techniky v měřítku 1:100, v jednodušší a složitější verzi.


KHA 32 Liaz 29.33 XD

Tento kombinovaný hasičský automobil byl vyroben jako prototyp určený pro montáž hasičské nástavby. Podvozek byl dopraven do Kazachstánu a nástavba se namontovala až na místě. Nástavba 3D modelu je autorova představa, jak by tento automobil mohl vypadat, kdyby se dostal na český trh.

CAS 24 Man 18.280 4x4


Moderní hasičský automobil, který kromě vody veze na místo zásahu všechno potřebné vybavení - vyprošťovací zařízení, hadice, dýchací a hasicí přístroje atd.

DA Avia A21F

Automobil sloužící k dopravě hasičů na místo zásahu.

Karosa C734

Využití při dlouhotrvajících zásazích jako týlové zabezpečení pro zasahující hasiče.PŘÍPRAVNÉ PRÁCENávod (pdf)
Na stavbu modelu budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožík (odlamovaní nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů z plochy listu, pinzetu a disperzní lepidlo (např. Herkules). Pro lepení kovových dílů použijte vteřinové lepidlo. Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím).

Pokud šipky nejsou na hraně dílu, pak je ohyb uvnitř plochy dílu. Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřižení vytvarujte na sucho.

Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu stolu nebo např. pomocí tužky. Tvarování též usnadní naslinění z rubu tisku. Místa propíchnutí jsou označena červeným puntíkem.

NÁVOD NA SLEPENÍ


KHA 32 Liaz 29.33 XD

Model můžete postavit ve dvou variantách – díly podložené oranžovou barvou jsou určeny ke stavbě jednodušší verze, díly podložené oranžovou a modrou barvou jsou určeny pro složitější verzi.

Díly 5, 9, 10 a 16 podlepte kartonem o tloušťce 1 mm. Díl 13 podlepte kreslicí čtvrtkou. Pro složitější verzi si z drátku o průměru 0,7 mm natřeného načerno zhotovte osy 25 (2x). Z drátku o průměru 1 mm zhotovte výfuk 12. Ze špejle o průměru 3 mm zhotovte maják 11. Špejli zbruste tak, aby příčný řez tvořil elipsu. Pro složitější verzi propíchněte otvory v dílech 14 a 24 (14x).

Jednodušší verze (oranžové díly):


KHA 32 Liaz 29.33 XD - jednodušší verze (pdf)
Z dílu 1 slepte podvozek. Kabinu 2 slepte nejprve v přední části v oblasti skla a chladiče. Dále nalepte zadní část na boky kabiny. Nakonec slepte obloukový přechod střechy. Při lepení zadního rohu kabiny můžete využít chlopničku 4. Spodní část kabiny můžete odstřihnout nebo zaklopit do kabiny – slouží pro podvozkovou variantu. Hotovou kabinu nalepte na podvozek 1. Nástavbu zpracujte z dílu 3.


Zábradlí přilepte na rubovou stranu. Zadní část slepte pomocí dvou chlopniček 4. V pochůzné plošině 5 udělejte otvor pro výfuk 12 (je vyznačen černým kolečkem). Hotovou plošinu 5 vlepte do dílu 3 a uzavřete jeho přední část. Nástavbu nalepte na podvozek 1. Lepte postupně – nejprve jednu stranu a pak druhou. Na vyznačená místa na díle 5 přilepte krabice 6 (2x), kanistry 7 a žebřík 8. Poslední prací je přilepení majáku 11, sání 13 a výfuku 12.

Složitější verze (oranžové a modré díly):


KHA 32 Liaz 29.33 XD - složitější verze (pdf)
Stavbu začnete zpracováním kabiny. Před slepením nalepte na rubovou stranu díly 19, 20 a 26 (šedivou plochou pod vyznačené úsečky). Kabinu zkompletujte způsobem popsaným výše. Spodní část kabiny zaklopte a přilepte na díly 19, 20 a 26. Místo přilepení je vyznačeno bílými plochami na těchto dílech.

U nástavby 3 odstřihněte chlopničku v její přední části (naznačeno symbolem nůžek). Zábradlí přilepte na rubovou stranu. Na spodní část nástavby nalepte její rubovou stranu z dílů 17, 18, 21. Zadní část slepte pomocí dvou chlopniček 4. V pochůzné plošině 5 udělejte otvor pro výfuk 12 (je vyznačen černým kolečkem). Do nástavby vlepte dno 16. Nyní můžete uzavřít přední část nástavby. Pro přilepení můžete opět využít chlopničku 4.

Pro zvýraznění boků nástavby nalepte díly 9 a 10 (2x). Na vyznačená místa přilepte krabice 6 (2x), kanistry 7 a žebřík 8. Pokud použijete zvýraznění boků, je nutné u krabic odstřihnout červené části tak, aby vznikl schod, který zapadne do dílu 10. Na rám podvozku 14 nalepte spodní část 15. Nejprve ve střední části, pak v oblasti pérování a nakonec v přední a zadní části podvozku. Při lepení je nutno postupovat pomalu, aby se rám nezkroutil. Po slepení nechte rám proschnout pod lehkou zátěží.

Na kola si připravte kancelářský papír nařezaný na pásky široké 2,5 mm. Kolo vytvořte natáčením pásku na špejli o průměru 1 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! Na stočené pásky nalepte boky kol 22, 23 a 24 (14x). Běhouny natřete černou temperou nebo tuší. Mezi zadní kola vložte kolečko z kartonu o tloušťce 0,3-0,5 mm (není ve vystřihovánce). Hotová kola upevněte pomocí os 25 (2x) do podvozku. Osy a kola vycentrujte vůči ose vozidla. Zadní kola lze sestavit i jednodušším způsobem: místo dvou válečků použijte jeden, široký 5,5 mm. Při osazování kol dbejte na stínování disků – orientujte se podle kresby oranžového dílu 1.

Na hotový podvozek nalepte kabinu a nástavbu. Pokračujte majákem 11. Nakonec osaďte sání 13 a výfuk 12.


CAS 24 Man 18.280 4x4

Model můžete postavit ve dvou variantách – díly podložené modrou barvou jsou určeny ke stavbě jednodušší verze, díly podložené modrou a oranžovou barvou jsou určeny pro složitější verzi.

Díly 5, 20 a 31 podlepte kartonem o tloušťce 1 mm. Díl 14 podlepte třemi vrstvami kreslící čtvrtky. Pro složitější verzi si z drátu o průměru 0,7 mm vytvořte osy kol. Přední osa bude dlouhá 20 mm a zadní osa 23 mm. Osičky obarvěte na černo. Dále z drátu o průměru 0,7 mm zhotovte díl 11. Barvy a délky jsou vyznačeny v kresbě modelu. Díly 9 (4x) z rubu zatřete šedou barvou.

Jednodušší verze (modré díly):


CAS 24 Man 18.280 4x4 - jednodušší verze (pdf)
Kabinu 3 slepte nejdříve v zadní části, pak v přední části v oblasti nárazníku a nakonec v oblasti čelního skla a střechy. Hotovou kabinu nalepte na podvozek 2. Na kabině můžete zvýraznit sání pomocí podlepeného dílu 14.

Do zadní části nástavby 4 vlepte pochůznou plošinu 5. Dále přilepte boky. Při lepení si můžete vypomoci kouskem kartonu o tloušťce 1,5 mm, který zasuňte do boků nástavby. Nakonec přilepte přední část. Hotovou nástavbu nalepte na podvozek 1. Nyní spojte oba celky (kabinu a nástavbu) dohromady.

Na nástavbu osaďte krabici 6, přejezdové můstky 7, žebřík 8, barely 10 (2x) a držáky savic 9 (4x). Do držáků můžete vlepit kousky drátků natřených nahnědo, simulující savice. Světelný stožár sestavte z dílů 11, 12 a osaďte na vyznačená místa. Díl 12 bude přilepen na pochůzné plošině 5 a stožár 11 bude nalepen v zadní části dílu 4 na levé straně. Na kabinu nalepte maják 30 a naviják 13.

Složitější verze (modré a oranžové díly):


CAS 24 Man 18.280 4x4 - složitější verze1 (pdf) CAS 24 Man 18.280 4x4 - složitější verze2 (pdf)
U kabiny 3 odstřihněte chlopničku označenou symbolem nůžek. Na kabinu 3 nalepte rubové strany 17, 18 a 19. Kabinu slepte v přední části. Dále nalepte podlahu 31 a zaklopte zadní část kabiny. Na kabině můžete zvýraznit sání pomocí podlepeného dílu 14.

Do zadní části nástavby 4 vlepte pochůzkou plošinu 5. Dále přilepte boky. Při lepení si můžete vypomoci kouskem kartonu o tloušťce 1,5 mm, který zasunete do boků nástavby. Neuzavírejte přední část nástavby! Dále do nástavby vlepte podlahu z dílů 20, 21 a 22. Nakonec přilepte přední část. Dále nalepte díly 23 a 24 a filtr 29, který lepte na díl 24.

Podvozek slepte z dílů 15 a 16. Podvozek je vhodné vyztužit kartonem o tloušťce 1,5 mm, aby nedocházelo k prohnutí. Na hotový podvozek nalepte kabinu tak, aby zadní část lícovala se "schodem" na podvozku. Dále nalepte nástavbu a díl 25.

Na nástavbu osaďte krabici 6, přejezdové můstky 7, žebřík 8, barely 10 (2x) a držáky savic 9 (4x). Do držáků můžete vlepit kousky drátků, natřených nahnědo, simulující savice. Světelný stožár sestavte z dílů 11, 12 a osaďte na vyznačená místa. Díl 12 bude přilepen na pochůzné plošině 5.

Na kola si připravte kancelářský papír nařezaný na pásky široké 2,5 mm. Kolo vytvořte natáčením pásku na špejli o průměru 1 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! Na stočené pásky nalepte boky kol 26, 27 a 28 (8x). Běhouny natřete černou temperou nebo tuší. Mezi zadní kola vložte kolečko z kartonu o tloušťce 0,3-0,5 mm (není ve vystřihovánce). Zadní kola lze sestavit i jednodušším způsobem: místo dvou válečků použijete jeden, široký 5,5 mm.

Pokračujte osami kol. Na drátek o průměru 0,7 mm namotejte proužek kancelářského papíru o šířce 11 mm. Důležité je, aby byl vnější průměr trubičky po namotání 2 mm. Tento váleček navlékněte na osy, vycentrujte a přilepte. Na koce os přilepte hotová kola. Při osazování kol dbejte na stínování disků – orientujte se kresbou na modrých dílech 1 a 2. Hotové osy s koly nalepte na vyznačená místa na dílu 16. Při lepení upravte polohu kol tak, aby byla ve správné pozici.


DA AVIA A21F

Pro složitější verzi si připravte z drátku o průměru 0,7 mm natřeného načerno dvě osy 13. V dílech 8 a 11 (4x) propíchněte otvory označené červenými puntíky.

Jednodušší verze (zelené díly):


DA AVIA A21F - jednodušší verze (pdf)
Začněte vytvarováním a slepením karoserie 2. Do karoserie vlepte žebro 3. Dále nalepte přední část 4. Nejprve pomocí chlopničky k dílu 3, pak v přední části v oblasti světel a nakonec oblast čelního skla a střechy.

Hotovou karoserii nalepte na podvozek 1. Model doplňte majákem 5, poklopem 7 a světelnou rampou 6.

Složitější varianta (zelené a fialové díly):


DA AVIA A21F - složitější verze (pdf)
Karoserii 2 je nutno upravit. Podle návodné kresby odstřihněte spodní část dílu – podběhy a podvozek. Pozor! Přední stupačky musí zůstat na karoserii. Pokračujte vytvarováním a slepením karoserie 2. Do karoserie vlepte žebro 3. Dále nalepte přední část 4. Nejprve pomocí chlopničky k dílu 3, pak v přední části v oblasti světel a nakonec oblast čelního skla a střechy.

Podvozek slepte z dílů 8 a 9. Hotový podvozek vlepte do karoserie. Do připravených otvorů vlepte osy 13 (2x). Osy před lepením vycentrujte.

Na kola si připravte kancelářský papír nařezaný na pásky široké 1,5 mm. Kolo vytvořte natáčením pásku na špejli o průměru 1 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! Na stočené pásky nalepte boky kol 11 a 12. Běhouny natřete černou temperou nebo tuší. Hotová kola osaďte na model.

Model doplňte majákem 5, poklopem 7, světelnou rampou 6 a nárazníkem 10, jehož pozice je vyznačena bílým obdélníčkem na dílu 9.


Karosa C734

Karosa-C734 - návodná kresba (pdf)
Model můžete postavit ve dvou variantách - díly podložené oranžovou barvou jsou určeny ke stavbě jednodušší verze, díly podložené oranžovou a modrou barvou jsou určeny pro složitější verzi.

Kreslicí čtvrtkou podlepte díly 2 (3x), 3 (2x) a 4. Kartonem o tloušťce 0,5 mm podlepte díly 5 a 6. Propíchněte otvory v dílech 8 (2x) a 12 (8x). Pro složitější verzi si připravte z drátku o průměru 0,7-1 mm natřeného na černo osy 9 (2x). Majáky 13 (3x) zhotovte ze špejle.

Jednodušší verze (oranžové díly):


Z dílu 1 slepte karoserii. Dále můžete osadit sání 2 (3x), pokopy 3 (2x), sirénu 4 a nárazníky 5 a 6. Nakonec zalepte podvozek.

Složitější varianta (oranžové a modré díly):


U dílu 7 si přeneste na rub úsečky A-A. U dílu 1 odstřihněte podle návodné kresby spodní část s kresbou podvozku. Slepte karoserii 1 a doplňte detaily - sání 2 (3x), pokopy 3 (2x), sirénou 4, nárazníky 5a 6, majáky 13 (3x).

Na podvozek 7 nalepte díly 8 (2x), místo je vymezeno úsečkami A-A. Podvozek 7 vlepte do karoserie 1. Dále osaďte osy 9 (2x).


Na kola si připravte kancelářský papír nařezaný na pásky široké 2,5 mm. Kolo vytvořte natáčením pásku na špejli o průměru 2 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! Na stočené pásky nalepte boky kol 10 (2x), 11 (2x) a 12 (8x). Běhouny natřete černou temperou nebo tuší.

Mezi zadní kola vložte kolečko z kartonu o tloušťce 0,3–0,5 mm (není ve vystřihovánce). Zadní kola lze sestavit i jednodušším způsobem: místo dvou válečků použijte jeden, široký 5,5 mm. Hotová kola nalepte na osy 9. Při osazování kol dbejte na stínování disků - orientujte se podle kresby na oranžovém dílu 1.


NÁVRH František Sochor
KONSTRUKCE František Sochor