Obří pták drop před vyhynutím

Obří pták drop před vyhynutím
Sdílej
 
Na světě je dnes 1253 druhů ptáků zařazeno do Červeného seznamu ohrožených druhů, to je plných 12 % všech současných ptačích druhů z celého světa. Jen za poslední rok přibylo do tohoto seznamu dalších 13 ptáků.

Ve své zprávě ze dne 7. června to uvedla Česká ornitologická společnost. Seznam má několik kategorií počínaje kategorií málo dotčený, přes kategorie zranitelný, ohrožený a kriticky ohrožený až po vyhynulý v přírodě a vyhynulý úplně. Druhům zařazeným do kategorie kriticky ohrožený přitom hrozí úplné vyhynutí ve velmi blízké budoucnosti (do 10 - 20 let).

Bílé peří zahání soky

Bílé peří zahání soky

Nejnovějším ptačím druhem, který byl právě do této kategorie zařazen, je jeden z největších ptáků světa, drop černohlavý (Ardeotis nigriceps), který žije v Indii a Pákistánu, je až metr vysoký a váží kolem 15 kg. Tito statní obři kdysi v početných hejnech obývali travnaté stepi Indie a Pákistánu, dnes se ale jejich populace smrskla na posledních asi 250 jedinců, kteří žijí roztroušeně v malých izolovaných ostrůvcích původního biotopu.

Vlhovec bahamský, krásný černožlutý pěvec z karibského ostrova Andros •  birdlife.org

Za jejich rychlý úbytek může především lov a ztráta jejich přirozeného prostředí. U tak velkého druhu, jako je tento drop, hraje roli i přelidnění krajiny, dropi potřebují k životu rozlehlé stepní prostory, z nichž je lidé v těchto hustě zalidněných státech vytlačili. Pokud se nestane nějaký zázrak nebo se nepodaří najít nějaký způsob jejich ochrany a soužití s lidmi, za deset let se zařadí na seznam vyhynulých druhů.

Drop černohlavý ovšem není jediný přibyvší kriticky ohrožený ptačí druh. Spolu s ním se nově na seznam dostal i vlhovec bahamský (Icterus northropi), krásný černožlutý pěvec z karibského ostrova Andros. Při nedávném průzkumu se ukázalo, že těchto vlhovců na ostrově zbývá necelých 180 jedinců. Tito ptáci hnízdí v korunách kokosových palem, které však na ostrově začaly náhle hynout a vlhovci tak rázem přišli o svá přirozená hnízdiště. A aby toho nebylo málo, na ostrov se rozšířil příbuzný vlhovec modrolesklý (Molothrus bonariensis), který je však hnízdním parazitem, tj. klade svá vajíčka do cizích hnízd podobně jako naše kukačka. Svými vajíčka nahrazuje snůšky ohroženého druhu a tím ještě víc snižuje jeho naději na záchranu.

Znovuzrození mamuta

Znovuzrození mamuta

Zachrání mutovaní komáři lidské životy?

Zachrání mutovaní komáři lidské životy?

Klíčová slova:
ptak, druh, ohrožený, drop
 

Články odjinud