Kde se vzal internet? Pohled do "pravěku" sítě světa

Kde se vzal internet? Pohled do "pravěku" sítě světa
Sdílej
 
Internet změnil svět. Zpočátku sloužil jen vědcům, ale postupně se rozšířil do všech domácností. Dnes ho používají více než 4 miliardy lidí. Více se dozvíte v prvním dílu Webspace - seriálu pro mladé čtenáře o digitálních trendech.

Web Space je seriál časopisu ABC pro mladé čtenáře o digitálním světě. V prvním dílu se dozvíš, jak vznikl internet.

PŘÍŠTĚ: První videohra a jaderná bomba

Stávají se nám v životě vážně vtipné a zajímavé věci. Internet se zpočátku jevil jako něco exotického, nudný nástroj vhodný tak pouze pro vědecké a vojenské účely. A aniž bychom si toho všimli, stal se nenápadně naším každodenním společníkem, na kterém jsme závislí. Jen si zkuste představit, že se ze den na den ocitněte bez připojení. Nemohli byste komunikovat s přáteli, posílat fotky, sledovat videa….

Když byl Internet ještě v plenkách

Když byl Internet ještě v plenkách

Kde začal internet

Předchůdce dnešního internetu vznikl už v roce 1969 pod názvem ARPANet (Advanced Research Project Agency Network) a navrhli ho američtí informatici Vint Cerf a Robert Kahn. Vytvořili komunikační protokol označovaný jako TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Přenosový protokol/Protokol síťové vrstvy), na kterém je dnes celosvětová síť vystavěna. Původním cílem bylo vytvořit síť, která umožní uživatelům výzkumného počítače na jedné univerzitě "mluvit" s výzkumnými počítači na jiných univerzitách.

Počítačová síť Arpanet z března 1972. První uzel byl vytvořen na University of California v Los Angeles (UCLA) a byl páteří internetu až do roku 1990 •  https://commons.wikimedia.org

Ustojí i zemětřesení

Vedlejším přínosem ARPANetu bylo, že mohly být zprávy posílány ve více než jednom směru a přesto mohla síť i nadále fungovat, i kdyby byly její části zničeny např. v případě vojenského útoku nebo jiné katastrofy (tornádo, zemětřesení, útok nepřátelských mimozemšťanů na Zemi, trojka z češtiny na vysvědčení...). Síť je decentralizovaná – pokud tedy funguje některý z jejích prvků, funguje celá síť. 

Česko v síti

Česká republika se poprvé připojila k této celosvětové počítačové síti 13. února 1992 z počítače na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT). Vědci se připojili do internetového uzlu v Linci v Rakousku na Univerzitu Johana Keplera. Šlo tehdy o komutovanou telefonní linku (vytáčené připojení), která byla později nahrazena pevnou linku (trvalé připojení). V té době se s internetem počítalo pouze pro akademické účely, komerční použití bylo dokonce zakázáno. Rychlost připojení byla pouze 19,2 kbit/s., kdežto dnes můžete být k internetu běžně připojení rychlostí i desetmiliónkrát vyšší.

51,8% veškerého provozu na internetu pochází od robotů a pouze 48,2% od lidí •  https://www.maxpixel.net

Protest proti vysokým cenám

Přestože se internet hlavně v západním světě už pár let šířil do firem a domácností, u nás komerční poskytovatelé internetu vstoupili na trh "až" v roce 1995. Důvodem bylo, že do té doby měla státní monopol na telefonní a datové služby společnost Eurotel. V roce 1998 proběhla v Česku protestní akce Bojkot SPT Telecom, která bojovala proti vysokým poplatkům za připojení k internetu. Výsledkem bylo zavedení speciálního tarifu, který náklady na internet výrazně snížil, a díky tomu se začal masově šířit. Ruku v ruce s tím dochází i k rozšiřování chybějící infrastruktury. Dnes má připojení k internetu více než 40% světové populace a v roce 1995 to bylo méně než 1%!

Takto vypadaly webové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996 •  http://www.muzeuminternetu.cz

Web není internet

Internet nabízí mnoho služeb, nejpoužívanější jsou webové stránky. Vůbec první byla publikována 6. srpna 1991. Popisovala samotný projekt WorldWideWeb (zkráceně web – "celosvětová síť"). Dnes jsou na internetu téměř 2 miliardy webových stránek. Přesto stále panuje představa, že webové stránky a internet jsou jedno a totéž. Nejsou. Zkuste si internet představit jako železnici. Internet jsou pak v této analogii koleje, signalizace a pravidla. Tedy infrastruktura, díky které je možné provozovat různé druhy dopravy – vysokorychlostní vlaky, osobní vlaky, nákladní…

Svět bez ředitele

Internet neřídí nikdo. Nebo ještě lépe řídíme ho my všichni. Dnes je tvořen obrovským množstvím nezávislých menších sítí. Celý systém je zcela decentralizovaný tzn., že neexistuje žádné centrální řízení, nikdo, kdo by rozhodoval o tom, kde se postaví jaká část sítě, kudy poputují jednotlivé informace nebo kdo s kým bude propojen. IT odborníci pouze vytvořili komunikační pravidla a protokoly, které je potřeba dodržovat a které tyto věci hlídají za nás. Pokud je v síti nějaký problém, najdou způsob, jak vaše data a informace bezpečně doručit do cíle.

Moje a tvoje myšlenka

Jak bude internet fungovat, záleží na nás samotných. Hlavním přínosem a motivací, proč internet používat, je možnost komunikovat. Ať už se člověk nebo počítač nachází kdekoliv. Lákavý je také prostor pro sdílení našich myšlenek, znalostí a informací s lidmi, které by mohly zajímat. A naopak čerpat myšlenky, znalosti a informace, které zajímají nás samé, což je zároveň největším přínosem i hrozbou internetu.

Co má společného první videohra a jaderná bomba?

Co má společného první videohra a jaderná bomba?

Podmořské kabely: Jak data přeplavala Atlantik

Podmořské kabely: Jak data přeplavala Atlantik

Propojený svět internetu věcí: K síti připojíte i ledničku!

Propojený svět internetu věcí: K síti připojíte i ledničku!

 

Články odjinud