50 let hry Plamen: Dobrovolní hasiči slaví

50 let hry Plamen: Dobrovolní hasiči slaví
Sdílej
 
Činnosti hasičské mládeže dává směr hra Plamen, která mnoha dětem přinesla nepopsatelné zážitky, vědomosti a dovednosti. Dobrovolní hasiči oslavili už její padesáté narozeniny. To je kus zajímavé historie!

Náplní činnosti hasičské mládeže od 6 do 15 let už od roku 1972 dává směr hra Plamen. Od svého vzniku prošla postupně několika zásadními vývojovými etapami. Neměla vždy na růžích ustláno, dokázala však překonat nesnáze doby politické, ekonomické i společenské.

Mladí požárníci

První náznaky práce s mládeží v rámci hasičského spolku se datují na počátek dvacátého století do roku 1902. Přesto trvalo neuvěřitelných 60 let, než byla v roce 1968 Českým svazem požární ochrany zřízena samostatná organizace Mladý požárník. Došlo tak k vytvoření svéprávné dětské a mládežnické organizace, která se oddělila od celostátní pionýrské organizace i Svazu požární ochrany.

Disciplína požární útok, ve které se soutěží dodnes •  Profimedia.cz

Mohlo se zdát, že hasičská mládež se v tehdejší Československé a později České republice bude ubírat směrem samostatné dětské organizace, jakou je například Junák – Svaz skautů a skautek nebo A-TOM. Netrvalo to však ani dva roky a statut samostatné organizace Mladý požárník byl zrušen a výchova mladé hasičské generace byla znovu začleněna pod jednotnou síť pio- nýrské organizace.

Plamen hrou

Další a prozatím asi nejvýznamnější mezník v historii hasičské mládeže přichází v roce 1972 se založením hry Plamen. Tehdy i dnes má tato hra stále stejná dvě základní poslání. Jednak je to rozvoj všestranných znalostí, vědomostí a dovedností a motivace mladých lidí pro poznání v oblasti techniky požární ochrany.

Soustředění a disciplína jsou základ úspěchu (běh na 60m překážek, útok CTIF) •  Profimedia.cz

A za druhé jde o podporu zdravého životního stylu, fyzického zdraví a kondice jako základních faktorů pro budoucí záchranářskou činnost v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí.

Sportovní Plamen

V roce 1979 se poprvé začínají prosazovat sportovní disciplíny, které se v určité podobě zachovaly až do dnešní doby. Jde zejména o štafetu 4 x 60 m nebo požární útok. K další významné změně dochází roku 1986. Přidávají se další sportovní disciplíny, ideově výchovná část začíná ustupovat do pozadí.

V roce 1993 se Česká republika jako samostatný stát se stává členem mezinárodní organizace CTIF a to je pro hru Plamen zcela zásadní. V letech 1996–1998 byly do sportovní části mezi soutěžní dis- ciplíny zařazeny obě mezinárodní disciplíny CTIF – štafeta a požární útok.

Opakované mezinárodní úspěchy českých družstev na Olympiádě hasičské mládeže i dalších mezinárodních soutěžích v novém miléniu jsou toho důkazem. Dokázali jsme vybojovat absolutní prvenství jak v kategorii chlapců zásluhou SDH Chlumec nad Cidlinou, tak dívek prostřednictvím děvčat z SDH Písková Lhota.

Plnění odznaku odbornosti střelec •  Profimedia.cz

Vzdělávací Plamen

V současné době si mohou mladí hasiči vybrat z široké škály aktivit od celoročního plnění odznaků odborností a specializací. Jde například o specializace strojníka, kronikáře, preventistu, kutila, ajťáka, zdravotníka a další. Najdete i soutěže v uzlování a můžete se účastnit umělecké soutěže Požární ochrana očima dětí, anebo organizování akcí pro veřejnost a pro seniory.

Mladí hasi- či spolupracují také se základními školami, pečují o životní prostředí a provádějí specializované výcviky a některou z následujících aktivit.

Drsní hasiči

Soutěže TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive, což ve volném překladu znamená „Nejtvrdší hasič přežije“) ověřují fyzickou zdatnost závodníků. Ti nesou na zádech břemeno, překonávají překážky a plní nejrůznější technické úkony. Na trase je čeká například transport figuríny, přenos závaží, Hammer box (trenažér pro údery palicí), převalování nebo táhnutí pneumatiky a závěrečný výstup po schodech do podlaží.

Královská disciplína požární útok, MČR hry Plamen 2021 Jihlava •  Profimedia.cz

Univerzita pro hasiče

Projekt, který cílí na mladé lidi ve věku 13–15 let, žáky základních škol, se nazývá Junior univerzita. Na úvod vzdělávacího programu „studenti“ skládají slavnostní slib a dostávají studijní průkaz.

V závěru pak vykonají „závěrečnou zkoušku“, která se skládá z prezentace projektu na dané téma a praktické zkoušky, která probíhá formou hry. Uchazeči v ní hledají v terénu jednotlivá stanoviště a plní zadané úkoly z oblasti zdravovědy, první pomoci, přírodních věd, technických dovedností, požární ochrany, zručnosti a další.

Olympiáda hasičské mládeže 2019 (Martigny), 1. místo SDH Písková Lhota (kategorie dívky) •  Profimedia.cz

V rámci JU se absolventi potkávají s „vysokoškolským“ typem studia, kde teoretická část výuky probíhá formou přednášek a seminářů, praktická pak formou odborného výcviku nebo např. v laboratořích VŠB – TU Ostrava a SPŠ Hranice. V aule VŠB –TU Ostrava pak na podzim probíhá slavnostní promoce. Absolutorium JU uznávají některé SŠ žákům ZŠ jako další vzdělávání v přijímacím řízení.

Pro všechny

Závod požárnické všestrannosti bude od roku 2023 otevřen nejen pro mladé hasiče, ale také pro děti z dětských domů mládeže, pro žáky základních a středních škol a členy dalších spolků pracujících s dětmi. Závod probíhá v terénu. Na trati dlouhé 2–3 km měří soutěžní družstva své síly v disciplínách: střelba ze vzduchovky, zdravověda, vázaní uzlů, základy topografie, požární ochrana a šplh po vodorovném laně.

A co popřát oslavenkyni na závěr? Nechť je nadále nositelkou poznání, kamarádství a vzájemné úcty, lásky k dobrovolnictví a záchranářství obecně stejně tak jako sportovních úspěchů i pro generace budoucí. 


Úsek mládeže SH ČMS

Úsek mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je zájmovým sdružením dětí a mládeže. Obsahová stránka činnosti je zaměřena na specifickou oblast požární ochrany, s cílem vštípit dětem a mládeži co nejvíce pozitivních návyků z požární prevence a zároveň je nadchnout pro budoucí dobrovolnou záchranářskou práci.

Autorka je vedoucí mládeže SH ČMS.

Vědou proti ohni: Hasičům pomáhají nové chytré technologie

Vědou proti ohni: Hasičům pomáhají nové chytré technologie

Speciální obleky: Vrstva mezi životem a smrtí

Speciální obleky: Vrstva mezi životem a smrtí

Záchranáři v akci: Jak pracuje letecká záchranná služba?

Záchranáři v akci: Jak pracuje letecká záchranná služba?

Autor

Lucie Šulcová

 

Články odjinud