Slavín a Svatobor: Jak vznikl český pantheon

Slavín a Svatobor: Jak vznikl český pantheon
Sdílej
 
Nejslavnější hřbitov s nejslavnější hrobkou u nás najdete na Vyšehradě. Jak vznikl český pantheon Slavín a Svatobor?

Pražský Vyšehrad je neoficiálním symbolem českého státu už od 10. století. V areálu vyšehradské pevnosti se nachází Vyšehradský hřbitov, kde se pohřbívalo už od středověku, ovšem od roku 1869 se stal národním pohřebištěm, kde se ukládají ostatky významných osobností českého národa. O 20 let později se na hřbitově začala stavět monumentální hrobka Slavín, což je pantheon nejvýznamnějších hrdinů národa.

Pamatuj!

V květnu 1862 byl založen spolek Svatobor. V jeho čele se vystřídaly významné osobnosti jako František Palacký, František Ladislav Rieger či Alois Jirásek. Členy byli také T. G. Masaryk nebo Edvard Beneš.

Palacký vyjádřil ideu Svatoboru heslem Pomáhej! Osvěcuj! Pamatuj! Od počátku věnoval Svatobor pozornost místům posledního odpočinku zemřelých spisovatelů a jejich důstojné podobě. Nejdříve zřizoval jen náhrobní pomníky, až dospěl k myšlence vybudování společné hrobky – panteonu – na Vyšehradském hřbitově.

Ještě mluví

O vybudování hrobky se zasloužil vlastenec Petr Matěj Fischer, obchodník se dřívím a svého času starosta města Smíchova. Koncem 80. let 19. století věnoval Svatoboru 30 000 zl. na vybudování důstojného pohřebiště českých velikánů.

Básník Julius Zeyer stvořil motto Slavína: Ač zemřeli – ještě mluví. V roce 1875 architekt Antonín Barvitius zpracoval koncept hřbitova po italském vzoru Campo Santo (Svaté pole), pro něž je typické obkroužení arkádovými chodbami.

Podoba hrobky Slavín je z roku 1929 •  Profimedia.cz

Samotnou hrobku Slavín navrhl v letech 1889 až 1893 architekt Antonín Wiehl. Sochy vytvořil představitel idealizující české renesance Josef Maudr. Ústřední socha na vrcholu stylobatu se nazývá Génius Vlasti, pobočné sochy jsou Vlast jásající a Vlast truchlící.

Hrobka a arkády

Dostavba Slavína proběhla v letech 1928 až 1929 architektem Josefem Fantou, který navázal na návrh architekta Antonína Wiehla z roku 1909. Tehdy vzniklo široké schodiště se sarkofágem čestné hrobky a arkádové ochozy s dalšími 25 čestnými hrobkami. Podlaha i stěny krypty byly obloženy mozaikovou výzdobou.

Náhrobní deska Oskar Nedbal •  Svatobor

Tak vypadá Slavín dodnes. Od roku 1967 zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Spolek Svatobor dnes kromě Slavína na Vyšehradském hřbitově pečuje o dalších dvanáct hrobů. 


Vystřihovánka v ábíčku:

Vystřihovánku Vyšehradského hřbitova s hrobkou Slavín a s kostelem sv. Petra a Pavla najdete v tomto ABC. Dokončení vystřihovánky uveřejníme v prvních číslech roku 2023.

Auto článku Václav Liška je předsedou spolku Svatobor.

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Sokolové slavili: Lví silou, vzletem sokolím

Sokolové slavili: Lví silou, vzletem sokolím

Stovka legií: Národní hrdinové oslavují

Stovka legií: Národní hrdinové oslavují

Autor

Václav Liška

 

Články odjinud