Sokolové slavili: Lví silou, vzletem sokolím

Sokolové slavili: Lví silou, vzletem sokolím
Sdílej
 
Od založení České obce sokolské uplynulo v únoru 2022 přesně 160 let. Sokolové slavili - lví silou, vzletem sokolím. Kdo jsou sokolové a jak přispěli českým dějinám?

Česká obec sokolská, zkráceně Sokol, je jeden z nejstarších českých spolků. Byl založen v roce 1862 na základě antické myšlenky kalokagathie, která v sobě skrývá rozvoj jak tělesné, tak duševní stránky člověka, jeho ctností a kladných vlastností. Jeho zakladateli byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří usilovali o to, aby Sokol povznášel náš národ jak po stránce tělesné, morální, tak i vlastenecké. Tyto principy jsou v Sokole aktuální i v současnosti, což dokládá pestrá nabídka pohybových a kulturních aktivit od divadla, tradiční gymnastiky až po moderní parkour.

Video se připravuje ...

Učíme se parkour I • Zdroj: redakce ABC

Jak vznikl název Sokol?

Název Sokol vznikl podle ptáka sokola jako symbol síly a volnosti. Členové si říkají sokolové. Zdraví se mezi sebou „nazdar“ a oslovují se „sestro“ nebo „bratře“ bez ohledu na věk nebo postavení. Všichni členové jsou si totiž rovni a tykají si. Sokolové se schází a cvičí ve vlastních budovách, takzvaných sokolovnách. Ty stojí téměř v každé vesnici nebo městě a tvoří propracovanou síť místních organizací (tělocvičních jednot) po celém území Česka. Z dnešního pohledu sokolovnam slouží jako multifunkční sál, který nabízí množství kulturních aktivit, díky nimž se v sokolovnách schází široká členská základna i veřejnost.

Unikátní sokolský stejnokroj

Při slavnostních příležitostech můžete potkat sokoly v sokolských krojích. Užíváním kroje dává jeho nositel najevo svou hrdost na sokolskou příslušnost a sokolskou myšlenku vůbec. Jeho vzhled se za posledních 160 let téměř nezměnil. Je však potřeba zmínit, že sokolský kroj ještě nedělá sokola. Kdo není duchem a činností sokolem, nestane se jím pouhým oblékáním kroje a jeho nošením na veřejnosti.

Krojovaní sokolové z celé republiky se sdružují v Sokolské stráži, čestné jednotce České obce sokolské, která spolupracuje s Hradní stráží je určena pro slavnostní akce a ceremonie.

Sokolové vymysleli výlet

Sokolům vděčíme za běžně používané slovo výlet. Pojem byl zaveden v roce 1862 Miroslavem Tyršem na základě symboliky, že si sokolové společně vylétávají za poznáním. Pozdrav nazdar zase vznikl v roce 1851, kdy se lidé z celého území Česka skládali na stavbu Národního divadla do pokladniček
s nápisem „Na zdar Národního divadla“. Jedná se o jediný původní český pozdrav, který později převzali za svůj právě sokolové.

Všesokolské slety

Jedním z vrcholů sokolské činnosti jsou všesokolské slety, hromadná tělocvičná vystoupení, která se konají jednou za šest let. První se uskutečnil v roce 1882 v Praze. Ten zatím poslední, v pořadí šestnáctý, proběhl v roce 2018
ve vršovické Eden aréně a zúčastnilo se jej 13 tisíc cvičenců v 11 hromadných skladbách. Tento slet byl oficiální součástí oslav 100. výročí naší republiky.

Video se připravuje ...

ABC TV v bitvě u Zborova • Zdroj: ABC

Sokolové základem legií

V době první světové války byla sokolská organizace rozhodující silou v boji za svobodu. Sokolové vytvářeli domácí odboj a podporovali snahy T. G. Masaryka. Česká obec sokolská byla rakouskými úřady zakázána.

Ve Francii, Itálii a Rusku se mezitím vytvořily jednotky českých a slovenských legionářů bojujících proti Rakousko-Uhersku a Německu. Základem těchto jednotek, čítajících dohromady sto tisíc vojáků, se stali právě sokolové, a to především pro svou tělesnou zdatnost, ukázněnost a společnou myšlenku samostatnosti českého státu.

Po válce význam Sokola ocenil prezident nově vzniklého Československa a velký sokol T. G. Masaryk, když řekl, že bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo republiky. Československo znamenalo pro Sokol období rozmachu.

1938, sletová skladba „Přísaha republice“ •  archiv ČOS a Jan Jirkovský

Druhá světová válka

V předvečer nacistického obsazení Československa se konal desátý všesokolský slet, který se stal symbolem odporu společnosti proti německému totalitnímu režimu. Vrcholem sletu se stala hromadná skladba „Přísaha republice“, kterou v jeden čas cvičilo na ploše Strahovského stadionu 30 tisíc mužů. V té době měla Československá obec sokolská okolo milionu členů.

Není divu, že se nacisté sokolů obávali a později celou organizaci zakázali. Hned po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 se sokolové zapojili do mnoha odbojových aktivit. V noci ze 7. na 8. října 1941 byla nacisty zahájena „Akce Sokol“, při které bylo zajato 1500 členů spolku z vedení sokolské organizace. Ti byli následně mučeni, zabíjeni, vězněni nebo posíláni do koncentračních táborů.

Video se připravuje ...

Trailer na film Smrtihlav s českými titulky • Zdroj: Bontonfilm

Jako připomínka této tragické události byl v roce 2019 Parlamentem České republiky 8. říjen schválen jako Památný den sokolstva. K největší odbojové činnosti sokolů patřila bezesporu podpora parašutistů při zabití říšského protektora pro Čechy a Moravu Reinharda Heydricha. Stovky z nich za to pak zaplatili životem.

Se Sokolem do světa

Díky své nadčasové myšlence a pomocí českých emigrantů se během 160 let Sokol rozšířil například do USA, Kanady, Francie, Velké Británie, Švýcarska, Slovinska, Rakouska nebo Austrálie. Sokolové v zahraničí stavěli sokolovny, zakládali české školy a společně si připomínali rodnou zemi a jazyk.

Mnohé tyto komunity fungují dodnes a jsou pravidelnými účastníky všesokolských sletů v Praze. Sokol jim pomáhá udržovat kontakt s bývalou vlastí. Díky slovanské vzájemnosti se Sokol rozšířil například do Polska, Slovinska, Chorvatska, Srbska nebo Ruska. Sokol se tak v podstatě stal českým vývozním artiklem. V současnosti působí v 18 zemích světa.

Vystřihovánky sokolů zdarma ke stažení:

Papírové jaro 2022: Soutěžte se sokolskými vystřihovánkami z ábíčka

Papírové jaro 2022: Soutěžte se sokolskými vystřihovánkami z ábíčka


Dnešní sokol

Česká obec sokolská má v současnosti 160 tisíc cvičenců ve všech věkových kategoriích od těch nejmenších až po takzvanou Věrnou gardu, kde se věk těch nejstarších blíží stovce. Většinu členů tvoří mladí do 26 let a tu největší část členské základny tvoří oddíly všestrannosti. Jsou určeny pro všechny, kdo neusilují o profesionální výkony, ale chtějí cvičit a setkávat se s přáteli.

Historie České obce sokolské •  ČOS

Sokol nabízí až 80 sportů, v nichž sokolové reprezentují Česko i na mezinárodních soutěžích a olympijských hrách. Mezi sokolské sportovce například patří snowboardcrossařka Eva Samková, zlatá medailistka ze Soči, nebo šermíř Alexander Choupenitch, který získal bronz na olympiádě v Tokiu.

Divadlo a výlety

Sokolské jednoty nabízejí pravidelné cvičební hodiny pro rodiče s dětmi, předškolní děti, školní žactvo a dorost. Náplní je gymnastika, hudebně-pohy- bová výchova, atletika, míčové a sportovní hry. Pro tyto věkové kategorie jsou připravovány také letní i zimní tábory a další akce v průběhu cvičebního roku, jako jsou například mikulášské besídky, šibřinky, dětské dny nebo loutková divadla. Dospělí členové navštěvují oddíly všestrannosti, výlety nebo vodácké výpravy a mohou se podílet na chodu své jednoty jako dobrovolníci v řadách cvičitelů a trenérů.

Tělocvičné jednoty po celé republice nabízí až 80 druhů sportů, z nichž si vybere každý •  archiv ČOS a Jan Jirkovský

Je třeba zdůraznit, že Česká obec sokolská stojí o zapojení co největšího počtu cvičenců do všestranného pohybového vyžití. Díky 160leté tradici a výchově několika generací můžete v Sokole nalézt partu a přátelství na celý život. Ostatně přijď te se o tom přesvědčit sami do vaší nejbližší sokolovny.


160. výročí Sokola

Sokol v letošním roce oslaví jubilejní 160. výročí od svého založení dne 16. února roku 1862. Sokolové si tento den připomeněli například v sídle České obce sokolské, Tyršově domě na Malé straně v Praze, kde proběhnul hromadný odběr krve pro potřeby nemocnic. Další akce se chystají v průběhu celého roku.

Dne 24. června proběhne v Česku tradiční Noc sokoloven. V Pardubicích, Plzni, Ostravě a Brně proběhnou v červnu akce s názvem Sokolgym, festivaly plné sportu, kultury, pódiových a hromadných vystoupení, které může navštívit široká veřejnost. Celé výročí pak vyvrcholí na podzim akcí Tyršův Děčín a bude zakončeno 8. říjnem, Památným dnem sokolstva.

Stovka legií: Národní hrdinové oslavují

Stovka legií: Národní hrdinové oslavují

80 let od Operace Anthropoid: Atentát na Heydricha

80 let od Operace Anthropoid: Atentát na Heydricha

50 let hry Plamen: Dobrovolní hasiči slaví

50 let hry Plamen: Dobrovolní hasiči slaví

Autor

Lukáš Křemen

 

Články odjinud