Vynálezy Leonarda Da Vinci: Cryptex

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Cryptex
Sdílej
 
Cryptex objevující se v románu a filmu Šifra mistra Leonarda vychází podle autora Dana Browna z deníkových nákresů Leonarda da Vinciho.

 

 

Anglické slovo cryptex je neologismus – jazykový novotvar. Označuje přenosný trezor používaný k uchovávání tajných zpráv a vznikl kombinací slov cryptology (šifrování) a codex (sbírka dokumentů). Je založen na principu několika šifrovacích válců. Teoreticky mohl být Leonardem navržen, jelikož da Vinci byl znám tím, že za svůj život načrtl stovky plánků různých vynálezů, které však nikdy v praxi nezhotovil. Většina z nich nebyla nikdy podrobně studována a některé dokonce ani pojmenovány. První funkční vzorek cryptexu byl zřejmě zhotoven až v osmnáctém století.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny rovněž plnou čarou, ale s bílou šipkou. Výřezy ploch jsou zakresleny červenou čárou se symbolem nůžek.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

 

 

Návod na slepení •  archiv

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavba modelu není náročná, ale aby byl cryptex plně funkční, vyžaduje přesnost, pečlivost a dodržení pracovního postupu. Začněte podlepením dílů 1, 3, 6, 4a, 8, 9 kancelářským papírem, díl 4 podlepte kladívkovým papírem. Pod zátěží je nechte dokonale proschnout.

2. Vystřihněte díly 1 a 2a. Díl 2a skružte a připojte k dílu 1. Pozor na přilepení ke správné straně, ukazatel na skrouženém dílu musí ukazovat směrem od krajního dílu 1! Ke druhé straně připojte vystřižený díl 3, ke kterému hned po proschnutí připojte díl 4 tak, aby se vystřižené zobáčky překrývaly. Pozor, ukazatel na dílu 2a musí ukazovat na zobáček na dílu 3! Tím máte první krajní prstenec cryptexu hotov.

3. Vystřihněte a skružte díl 2, zevnitř vložte díl 5 a k němu z rubové strany připojte vystřižený díl 5a. Takto vytvořený druhý prstenec položte na první prstenec cryptexu a spojte pomocí dílu 6, který přilepíte k dílu číslo 4 na prvním prstenci. Pozor, vystřižené zobáčky těchto dvou dílů se musí překrývat a oba prstence se musí nezávisle na sobě otáčet! Druhý prstenec uzavřete dílem 6. Obdobně postupujte při stavbě třetího, čtvrtého, pátého a šestého prstence, ke kterému ještě připojíte díl 4a. Tím je vnější část cryptexu prozatím hotova a můžeme se pustit do vnitřní části – pouzdra.

4. Vystřihněte díly 7 a 2b. Díl 2b skružte a připojte k dílu 7. Pozor na přilepení ke správné straně, ukazatel na skrouženém dílu musí ukazovat směrem k dílu 7! Vytvarujte díl 8, navlékněte do otvoru v dílu 7 a napevno slepte. Pozor, ukazatel na dílu 2b musí ukazovat na zobáčky, které budou později na díl číslo 8 umístěny! Z druhé strany dílu 2b uzavřete pouzdro dílem 9. Vystřihněte a vytvarujte zobáčky – díly 10, 10a a připojte je k již hotovému pouzdru na vyznačená místa. Z dílů 11 a 12 vytvořte konce cryptexu a jeden připojte k již hotovému pouzdru na díl 9 a druhý k vnější části na díl 1.

5. Zbývá nastavit na cryptexu heslo. Seřaďte všechny prstence vnější části tak, aby se vystřižené zobáčky uvnitř překrývaly. Volně vsuňte vnitřní část – pouzdro. Malinko pouzdro povytáhněte, aby se prstence neposunuly. Vystřihněte 5x díl 13 s abecedou a postupně jej nalepujte na jednotlivé prstence - díly 2 tak, aby požadované písmeno bylo mezi dvěma ukazateli na dílech 2a, 2b. Vznikne tak heslo z pěti písmen. Po proschnutí můžete pouzdro plně zasunout a libovolně otáčet jednotlivými prstenci. Pouzdro půjde vysunout jen při správně zadané kombinaci pěti písmen. Do pouzdra můžete vkládat tajné svitky papíru.

 

 

Vynálezy Leonarda da Vinci: Vrtulník

Vynálezy Leonarda da Vinci: Vrtulník

Vystřihovánky v ABC č. 8

Vystřihovánky v ABC č. 8

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Kulomet

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Kulomet

Klíčová slova:
vynalezy leonarda