Kinetické hračky: Cvičící Mourrison

Kinetické hračky: Cvičící Mourrison
Sdílej
 
Maskot ábíčka kocour Mourrison si utužuje fyzičku cvičením.

 


Maskot ábíčka kocour Mourrison si utužuje fyzičku cvičením. Pohyb těla obstarává kliková hřídel poháněná otáčivou kličkou. Klička posouvá centrální nosník spojený s trupem nahoru a dolů – Mourrison se pravidelně hýbe ze stoje spatného do dřepu. Rozpažování, zvedání hlavy a pláštíku zajišťují prostá papírová táhla. Výsledný pohybový efekt je při poměrně jednoduché konstrukci velmi působivý.


Mourrison ve cviku •  ABC


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Černý trojúhelníček připojený k čáře značí ohyb směrem od strany tisku, bílý trojúhelníček značí ohyb ke straně tisku. Značka % upozorňuje na slepení dvou symetrických polovin dílu k sobě nebo slepení části dílu k sobě samému. Červené čáry napomáhají určit, který díl bude lepen k rubu jiného dílu či k jeho hraně. Podlepujte a lepte disperzním lepidlem, např. značky Herkules.

2. Opatřete si karton silný 1 mm, na který nalepíte všechny díly vystřihovánky označené čísly se světle šedým podbarvením. Tmavě šedě podbarvená čísla znamenají, že díl bude podlepen na sílu 2 mm. Pokud nemáte karton této síly, můžete k sobě slepit dva kartony o síle 1 mm. Žlutě podbarvená čísla podlepte kancelářským papírem. Pláštík 24 a 25 nepodlepujte.

3. Otvory vyznačené žlutě pro nasunutí otočných os vyražte malým průbojníkem. Vyražené dírky, ve kterých se budou osy otáčet, opatrně zakápněte vteřinovým lepidlem. Po zatvrdnutí dopilujte otvory kulatým jehlovým pilníkem tak, aby se osy v otvorech volně otáčely. Otvory se provozem hračky nevydřou. Osy zhotovte z běžné špejle.

4. Kdo chce ochránit povrch hračky lakem, musí dbát, aby lak nezatekl do otáčivých spojení a do tubusu centrálního nosníku.


Video se připravuje ...

Mourrison cvičí • Zdroj: ABC

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vytvarujte a slepte tělo 1. Vytvarujte a zkompletujte pravou nohu z dílů 2, 4 a levou nohu z dílů 3, 5. Nohy přilepte k trupu 1. Vytvarujte a slepte obě ruce 6 a 7. Do ramenních částí přilepte díly 8. Pozor! Obdélníková chlopeň dílů 6 a 7 musí zůstat volná – bude přilepena jako ohebný pant do horní části trupu 1. Ke každé ruce na díly 8 přilepte táhla 9. Přilepte ruce obdélníkovou chlopní do vyznačených míst v trupu 1 (nejprve protáhněte táhla trupem k nohám). Spodní konce táhel přilepte do vyznačených míst na nohách 2 a 3. Celek odložte.

2. Pokračujte podstavcem s klikovou hřídelí. Do čtvercového otvoru v plošině 10 vlepte tubus 11 (zkontrolujte kolmost v obou směrech). K rubové straně plošiny 10 přilepte bočnice 12 a 13 (přední strana plošiny 10 přesahuje o 2 mm). Nakonec přilepte čelní stranu 14. Zkompletujte klikovou hřídel z dílů 1621: Na špejli 16 natočte a současně nalepte váleček 17 (průměr válečku by měl být cca 6 mm). Oba konce osy 16 (i s válečkem 17) vlepte do otvorů v dílech 18. Slepte páčku 19 a přilepte ji na váleček 17. Nešetřete lepidlem, aby byl tento namáhaný spoj pevný. Do zbylých otvorů v dílech 18 vlepte osy 20 a 21. Než lepidlo zatvrdne, zkontrolujte a případně upravte správnou geometrii klikové hřídele.

3. Vytvarujte a slepte centrální nosník 15. Než jej přilepíte k rubové straně zad (na lícní straně dílu 1 jsou pro správné osazení vyznačeny krátké čárky) vyzkoušejte, zda se volně posouvá v tubusu 11.

4. Sestavu klikové hřídele nastrčte jedním koncem do otvoru v bočnici 12 a druhý konec prostrčte otvorem v bočnici 13. Zkompletujte kličku z dílů 22, 23 a přilepte ji na přečnívající konec osy 21. Upravte polohu klikové hřídele tak, aby se páčka 19 nacházela přesně pod otvorem v plošině 10.

5. Pokračujte v kompletaci postavy Mourrisona. Slepte k sobě obě poloviny pláštíku z dílů 24, 25 a horní konec tohoto dílu přilepte k trupu 1. Po zaschnutí lepidla zajistěte volný pohyb pláštíku jeho rozhýbáním směrem nahoru a dolů. Na horní konec nosníku 15 přilepte vytvarovaný pant 26. Pak k němu přilepte hlavu 27. K vnitřní straně pláštíku 25 a k tubusu 11 přilepte táhlo 28 ovládající pohyb pláštíku. Obě symetrické poloviny táhla k sobě přilepte větší vrstvou disperzního lepidla, aby po jeho zaschnutí bylo tuhé a pružné. Stejně slepte i táhlo 29 ovládající zdvihání hlavy. Přilepte jej k hlavě 27 a pláštíku 24. Zkompletujte činky z dílů 3032, které vlepíte Mourrisonovi do vytvarovaných tlapek. Postavičku dokončete přilepením ocásku slepeného ze symetrických dílů 33, 34 k trupu 1.

6. Nasuňte trup Mourrisona nosníkem 15 do tubusu 11 a přilepte tlapky 4, 5 k plošině 10. Po zaschnutí lepidla přilepte k dolnímu konci nosníku 15 chlopně páčky 19. Po dokonalém zaschnutí lepidla můžete začít otáčet kličkou a Mourrison před vámi obživne. 


Mourrison ve cviku •  ABCVystřihovánku najdete v ABC 24. Více ze série Kinetické hračky:


Vystřihovánka v ABC 17: Předchůdce kinematografu

Vystřihovánka v ABC 17: Předchůdce kinematografu

Hry: Šplhající opičák

Hry: Šplhající opičák

Kinetické hračky: Kuličkový tobogan

Kinetické hračky: Kuličkový tobogan