Vystřihovánky v novém ABC 17: Boeing B-17

Vystřihovánky v novém ABC 17: Boeing B-17
Sdílej
 
V novém ABC 17 najdete papírový model létající pevnosti Boeing B-17 a letiště ze sady Muzeum vystřihovánek.

Vojenská technika

Boeing B-17: Létající pevnost i kráska

Americký bombardér s dlouhým doletem byl do výzbroje zařazen roku 1938 a záhy se dočkal nasazení ve druhé světové válce. Prováděly se s ním denní nálety na továrny nacistů a další strategické cíle.

Název Létající pevnost si B17 vysloužil díky odolné konstrukci a mohutné výzbroji. Třináct těžkých kulometů ho chránilo před nepřátelskými stíhačkami a v pumovnici se mohlo skrývat až osm tun bomb. Posádku stroje tvořilo deset mužů a nebylo to nic příjemného. Ve výškách byli vystaveni nízkým teplotám a střelci celý let trávili nasoukáni v maličkém prostoru střeleckých věží. Odvaha těchto lidí a kvality letounů B17 ale výrazně přispěli k porážce nacistického Německa. B17 se stal jedním ze symbolů osvobození.

Vystřihovánka létající pevnosti Boeing B-17 •  ABC

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Model letadla obsahuje řadu dílů, které je potřeba zakulatit. Provádějte to pečlivě, abyste docílili hladkých linií.

2. U každého dílu je třeba narýhovat hrany, složit ho bez lepení a teprve poté jej zkompletovat a přilepit. Díly lepte v pořadí uvedeném v návodu.

3. Připravte si bílé lepidlo na papír, ostré nůžky, pravítko a tupý nožík na rýhování hran, ostrý nůž a vodovky na závěrečnou retuš. Dále budete potřebovat kulatá páratka, pilníček na nehty a rovné kousky drátu či špendlíky, kterým kleštěmi ustřihněte hlavičku.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

HLAVNÍ TRUP

1. Stavbu zahájíme vytvarováním přídě 1. Před jejím slepením se podívejte, kam se později umístí kulomety (bílé tečky na černých plochách oken), a místa propíchněte, aby pak nedošlo k deformaci při jejich zapichování.

2. Do střední části trupu 3 vyřežeme otvory a uzavřeme ji dílem 2. Stejně postupujeme se zádí 5, kterou uzavřeme dílem 4. Předtím si do dílu 5 podle návodné kresby (dále NK) na vyznačených místech uděláme drobné otvory a vyřízneme díru pro nasazení výškovky 6. Výškovku slepíme jen po kraji, aby se nekroutil, a zasuneme do trupu. Zespodu ji zajistíme malou kapkou lepidla.

3. Vytvarujeme a nasadíme kabinu 7 s vyříznutým otvorem. Do něj vsadíme střeleckou věž ze základny 8 a kupole 9. Do kupole opět připravíme dva otvory na výzbroj. Slepíme kabinu zadního střelce 10. Přilepíme ji na místo na zadní směrovce 11. Kabinu lepíme pouze po okraji! Celek poté nalepíme na trup, lepidla stačí málo. Díl 12, který bude držet křídla, vsuneme do trupu a opět zajistíme kapkou lepidla.

4. Nyní slepíme spodní střeleckou věž. Z dílu 13 vytvoříme obruč a po obou stranách nalepíme kužely 14 (2x) s připravenými otvory. Malá černá šipka vám poradí, jak díly správně natočit. Boky uzavřete díly 15 (2x) a celou věžičku vlepte mezi dva výčnělky po stranách otvoru na spodku trupu 5. Trup dokončete přilepením zadního podvozku 16 a radaru 17.

Boeing B-17: Návod na slepení •  ABC

KŘÍDLA A MOTORY

1. Vytvarujeme křídla 18 (2x). Lepíme je jen po okraji, aby přední část zůstala zakulacená. Na křídla navlékneme obruby 19, ale nepřilepujeme je.

2. Sestavíme vnitřní motory. Vytvarujeme díly 20 (2x) s vytvořenými otvory a uzavřeme je díly 21 (2x). U otvorů buďte opatrní, ať neporušíte tenké místo u okraje. K dílům 21 připojíme díly 22 (2x) uzavřené kresbami motoru 23 (2x) a na celky nasadíme obruby 24 (2x). Připravíme si malé kužely 25 (2x). Odřízneme si díly 26 (4x) z kulatého párátka a pilníčkem obrousíme špičku do kulata. Fixem nebo barvou párátka natřeme na černo. Na díly 26 nasadíme kroužky 27 (2x) a špičky necháme několik milimetrů vyčnívat. Na kolečka poté přilepíme jednotlivé listy vrtulí 28 (2x). Celky zasuneme do hotového motoru a motor opatrně přilepíme na křídlo.

3. Stejný postup platí i pro vnější motory. Díly 34 (2x) opět zavřeme díly 21 (2x) a na ně přilepíme díly 35 (2x). Pokračujeme stejně jako u vnitřních motorů.

4. Po zaschnutí křídla připojíme na díl 12, obrubu 19 natřeme lehce po okraji lepidlem a přilepíme k trupu. Necháme dobře zaschnout.

 

PODVOZEK A VÝZBROJ

1. Připravíme kola 29 (2x). Vsuneme do nich krátké osy 30 (2x) a zakápneme je lepidlem. Další osy 31 (2x) oblepíme proužky papíru 32 (2x). Podle NK pomocí kapek lepidla spojíme tuto osu hranou s osou v kole a nechám velmi dobře zaschnout. K celku připojíme proužky 33 (2x). Hotové celky zapíchneme do otvorů na křídlech, které je vidět skrz otvor v motoru. Proužky 33 necháme buď volně vyčnívat do prostoru v motorech, nebo je kapkou lepidla přilepíme k hranám otvorů pro podvozky v motorech.

2. Závěrem nasadíme výzbroj. Pomocí kleští si ustřihneme z drátku či špendlíků 13 dílů K a natřeme je na černo. Poté je vsadíme do připravených otvorů na střeleckých pozicích podle NK a fotek. Kulomety necháme vyčnívat 5–6 mm.

3. Doplňky a postavec k letounu si můžete stáhnout tady na www.abicko.cz.

 

Boeing B17 Flaying Fortress

1 : 100

Muzeum vystřihovánek: Letiště •  ABC

Muzeum vystřihovánek

Letiště

Modelem letiště si přestavíme vydavatelství, které působilo pravděpodobně v Praze ve 40. letech 20. století a zaniklo po roce 1948. Jednotlivé archy s vystřihovánkami byly číslovány a označeny ochrannou známkou v podobě velkého písmena M s korunkou. Za tímto písmenem se skrývá jméno vydavatele Petra Melichara.

Tajemstvím jsou čtyři velká písmena JLBA v pravém dolním rohu archu. Z dochovaných vystřihovánek známe letiště, oblékací panenku a koňské překážkové dostihy (na obrázku). Další produkci Melicharova vydavatelství tvořily knihy pro děti.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vystřihovánky vydavatelství „M“ neměly žádné návodné texty ani kresby. Naši pradávní kolegové modeláři byli odkázáni jen na malý obrázek. Před stavbou modelu si pečlivě prostudujte jednotlivé díly. Narýhujte hrany pro snadnější ohýbání, vystříhejte nebo vyřežte postupně všechny díly a naohýbejte je. Slepte budovu letiště. Letadlo a figurky naaranžujte na plochu podle kresby. Pro lepší vzhled doporučujeme všechny střihové i ohybové hrany zaretušovat příslušným odstínem barvy. 

 

VYDAVATELSTVÍ: Petr Melichar

LETIŠTĚ

ROK VYDÁNÍ: 40. léta 20. stol.

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 42 x 34 cm

 

Vystřihovánky najdete v novém ABC 17

Více o vystřihovánkách se dozvíte tady

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

Papírový svět: Výstava vystřihovánek a déčko zdarma

Papírový svět: Výstava vystřihovánek a déčko zdarma

Svět papírových modelů: Pojďte do toho s námi!

Svět papírových modelů: Pojďte do toho s námi!