Honda NS 500 GP

Sdílej
 
Dnes otiskujeme zástupce motocyklového sportu - závodní stroj Honda NS 500 GP, provedený v měřítku 1:12. Tato vystřihovánka vyšla poprvé v ABC č. 23 ročník 30.

Na závodní dráze se tato konstrukce Shinichi Miyakoshi poprvé objevila v sezoně 1982 a již tehdy kapalinou chlazený tříválec o objemu 496 cm 3 a výkonu kolem 92 kW při 10 700 ot./min. vzbudil velký zájem.
Přípravné práce

Foto
Z kuchyňské špejle si nařežte díly 12, 13 (2x), 19 (2x), 29, 47, 55 - jejich délky, označení pro nasazení i barvy jsou vyznačeny ve vystřihovánce. Hrany, které budete nařezávat z líce vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou (tam, kde by rušily kresbu, jen krátkými úsečkami na okraji dílu a mimo něj), opatřenou černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čárou (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy pro zalepení os černou úhlopříčkou.
Pro zpevnění model nastříkejte bezbarvým lakem. Dbejte na to, abyste nenalakovali i části pohyblivé - zalepily by se.
Tam, kde nejsou lomové čáry kresleny přes celý díl, bedlivě prostudujte jednotlivé díly i návodnou kresbu, ze které jsou všechny lomy patrné. Jedná se především o tyto díly: 23 (!), 25, 30, 31, 41. Díly, které budete podlepovat na rubové straně, jsou v návodné kresbě označeny tak, že nejdříve je uveden díl základní a je spojen čárkou s dílem, kterým jej budete podlepovat. Některé části si budete muset natřít černou tuší.
Návod na slepení
Foto
Začněte předním kolem - vytvarujte a zkompletujte vnitřní a vnější plášť (díly 3 a 1) a přilepte je k bokům 2 (2x). Spojte dva díly 4 a na vyznačená místa přilepte z každé strany středy kol, které zhotovte ze dvou vytvarovaných a zkompletovaných dílů 5, na něž přilepte dva díly 9 a připojte na vyznačená místa na dílech 8. Teď protáhněte osu kola 12 jednou zpracovanou částí z dílů 7, 8, 9 tak, aby bylo možno díl 9 zakrýt vnější částí 10 (zatím neprovedete), a osu zalepte napevno k dílu 8. Po proschnutí na osu nasaďte vnitřek kola z dílů 4 (2x), 5 (2x), 6 (2x) a ověřte si, zda se volně otáčí. Z druhé strany na osu navlečte zbylý celek z dílů 7, 8, 9 a opět přilepte napevno - kolo se musí mezi těmito celky volně otáčet.
Po proschnutí zakryjte vnějšky dvěma díly 10, které přilepte na díly 9 - na jednom dílu 10 je vyznačeno místo, kam osaďte díl 11, na druhém není. To proto, že by se vám nemuselo povést oba díly 10 osadit tak přesně, aby oba díly 11 byly naprosto rovnoběžné. Teď už můžete vnitřek kola i s otáčecím mechanismem osadit do pneumatiky z dílů 1, 2 (2x), 3. Přilepte je tak, aby díly 4 byly osazeny v ose vnitřního dílu 3 - na středovou čáru.
Přední kolo je hotovo a budete pokračovat jeho vidlicí. Zpracujte dva díly 11, převlek dolní části vidlice 14 (2x) vytvarujte, naviňte a přilepte na vidlice 13 (2x) na vyznačená místa. Pak vidlice navlékněte do dílů 11 a přilepte napevno. Zpracujte blatník 15, mírně vytvarujte podle kola, pak jej nasuňte na vidlice (červená strana bude nahoře) až na doraz k převlekům 14 a přilepte napevno. Zkompletujte dva držáky 16 a 17 a palubní desku 56. Díl 16 navlečte na vidlice, na označená místa přilepte napevno a stejně tak i díl 17. Pozor! Označení na vidlicích pro osazení dílů 16 a 17 musíte mít přesné, protože jinak by se mezi ně nevešel držák těla stroje!
Foto
Zkompletujte dva díly 18, přilepte na vyznačená místa na dílu 17 a k němu ještě připojte i palubní desku 56. Na dvě řídítka 19 naviňte a přilepte koncové části 20 (2x), pak řídítka nasuňte do dílů 18 tak, aby jejich osy byly totožné s čárkovanou čarou na dílu 17, a přilepte je napevno jak k dílu 17, tak k oběma dílům 18. Držák těla stroje zpracujte z dílů 21 a 22 (ten není na návodné kresbě zachycen). Osu řídítek 29 navlečte zespodu do držáku 16, pak na ni navlečte držák stroje z dílů 21, 22 a nakonec provlečte horním držákem 17. Ověřte si, zda se držák na ose otáčí, a pak osu 29 zalepte napevno do dílů 16 a 17. Přední kolo i s vidlicí je hotovo a připraveno k osazení na stroj. Zatím je odložte a začněte zpracovávat tělo stroje.
Začněte nádrží. Díl 33 přilepte k dílu 35 a díl 34 k dílu 36. Oba celky připojte k vytvarované horní části 37 a doplňte přední částí 32. Nádržku přilepte k bokům - levému 30, pravému 31 a k přední straně stroje 38, kterou současně připojíte k oběma bokům 30 a 31.
Zkompletujte opěrku sedadla 65, přilepte na vyznačené místo na dílu 41 a jeho střed doplňte z rubu podlepeným dílem 57. Díl 41 zkompletujte a přilepte na boky 39 a 40. Černou tuší začerněte zevnitř sedadlo, ale jen jeho část, která je tvořena dílem 41 (pochopitelně bez dílu 57, kterým jste podlepili horní část). Tuš nenanášejte v silné vrstvě - mohla by vám částečně vlhkostí působit na lepidlo a při vysychání deformovat sedadlo - je lépe ji roztírat polosuchým štětcem. Po proschnutí doplňte tuto část vnitřními díly: 59 přilepte na bok 39 a 58 na bok 40.
Zkompletujte vyústění výfuků 61 (2x), přilepte na záďový díl 43 a ten připojte k dílu 41 a k bokům 39 a 40. Celek ještě doplňte vlastním sedadlem 42, které přilepíte k bokům 39, 40 a k dílu 41. Sedadlo z vnitřku rovněž natřete černou tuší. Záďový díl 43 podlepte vnitřkem 28 a teď už můžete celou dokončenou část přilepit k již dokončenému trupu z dílů 30, 31, 35, 36 a 37. Zadní části dílů 30 a 31 podlepte vnitřky 66 (2x). Díl 44 (uzavírá střední část stroje) přilepte k dílům 30, 31 a tělo stroje uzavřete dolní částí 45.
Zkompletujte dva díly 46 a díl 48. Řetěz 48 přilepte k jednomu dílu 46 (je na něm označeno číslo dílu - nespleťte se) a ten připojte k levému boku 30. Druhý díl 46 přilepte k pravému boku 31. Tělo stroje zatím odložte a zpracujte zadní kolo.
Vytvarujte a zkompletujte vnitřní plášť 51 a vnější plášť 49 a přilepte k bokům 50 (2x). Vytvarujte a uzavřete vnitřní část kola 53 (2x) a zkompletujte jeden ze dvou dílů 54. Dva díly 54 osaďte na dva díly 53 a celky přilepte ke dvěma spojeným dílům 52 (na vyznačená místa). Hotový vnitřek kola teď vlepte do pneumatiky z dílů 49, 50 (2x) a 51 obdobně jako u předního kola, to je opět na středovou čáru. Hotové kolo nasuňte do zadní vidlice - jednoduchým dílem 54 k řetězu 48, osu 55 provlečte vidlicí, kolem, druhou vidlicí a zalepte z vnější strany napevno. Kolo se musí mezi vidlicemi volně otáčet, ale nesmí mít tolik vůle, aby se viklalo.
Na stupačku 47 naviňte a přilepte převlek 63, pak k ní z druhé strany navlečte zkompletovaný startér 62 a přilepte napevno. Po proschnutí provlečte stupačku z levé strany (tj. začněte na straně dílu 30) vidlicemi a z pravé strany na ni naviňte a přilepte druhý převlek 64. Do vidlic stupačku pochopitelně zalepte napevno.
Teď už můžete k trupu stroje přilepit i přední kolo. Držák z dílů 21 a 22 přilepte na vyznačená místa na dílech 32 a 38 a po proschnutí ještě obvodovou spáru kolem držáku zalijte lepidlem a nechte dokonale proschnout. Nebojte se toho, že přední kolo se takřka dotýká trupu motorky (pokud ji zvednete). Přední vidlice je konstruována tak, aby při zatížení kolo pružilo - jakmile stroj postavíte na stůl a trochu přitlačíte, kolo se od trupu posune dopředu. Zkompletujte držadla brzdy 60 (2x) a podle návodné kresby přilepte na řídítka.
Zbývá zpracovat a osadit ochranný štít. Nejdříve si ověřte, kterými díly budete základní díl 23 podlepovat a na kterých místech. Zjistíte, že na každé straně zůstane nepodlepená malá část, a tu ještě před lepením začerníte tuší. Po proschnutí vytvarujte základní díl 23 a jeho vnitřní část 25. Tu přilepte zevnitř k dílu 23 a doplňte ještě zbylými dvěma vnitřními díly 26. K vytvarovanému celku přilepte přední část štítu 24 a dokončete jej podlepením přední části vnitřním dílem 27. Vytvarovaný a slepený štít nyní osaďte na vyznačená místa na bocích stroje, tj. k dílům 30 a 31.
Model je dokončen. Věříme, že jste pracovali přesně a že jste s výsledkem spokojeni. Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší