Hodiny

Sdílej
 
Znovu v ABC - vyšlo v ABC číslo 8, ročník 26. Při stavbě vystřihovánky pracujte přesně a dodržujte pracovní postup. Současně se orientujte podle návodné kresby, ze které je patrné osazení jednotlivých dílů a pohybového mechanismu.

Přípravné práce
Z kuchyňské špejle si vyrobte osy pro pohyb figurek 2x díl 8 - délka 46 mm, hladce obroušené, nebarvené, osu pro hodinové ručičky 1x díl 30, délka 22 mm, viditelný konec v délce 4 mm nabarvěte žlutě, osu kyvadla 1x díl 26, délka 83 mm, nabarvěte žlutě. Kladívkovou čtvrtkou podlepte díly 1, 2, 4 (ale bez chlopní), 13, 16 a 17 (ale jen velkou plochu). Z balzy nebo sololitu o tl. 2-3 mm vyřízněte 2x díly 9 velikosti 12 x 24 mm. K dokončení stavby ještě potřebujete dvě rybářská olůvka (průměr 7 mm) a vnitřek krabičky od velkých zápalek. Z dřevěného nosníku profilu 3 x 3 mm vyrobte dva díly 14. Jejich délka bude 78 mm.

Foto
Návod na slepení
Na rub podlepených dílů 1 a 2 přeneste pomocí vpichů vyznačené úsečky A-A a B-B.
Zkompletujte dva držáky 6 a podle návodné kresby je přilepte na rubovou stranu dvou figurek kovářů - díl 5. Pak otvory v díle 6 provlečete osy 8 a napevno zalijte do průřezů v díle 6 a k vyznačenému místu na nich. Po dokonalém proschnutí přilepte na osy dva balzové díly 9 ve vzdálenosti 11 mm od "zad" figurek, zalijte lepidlem a nechte proschnout. Pozor, abyste lepili jednotlivé díly 5, 6, 8 a 9 na sebe kolmo nebo rovnoběžně tak, jak je vykresleno v návodné kresbě. Závěrem ještě do dílu 6 zalepte kanagomem rybářské olůvko - díl 10. Hotové celky odložte a začněte zpracovávat tělo hodin. Zkompletujte dva držáky - díl 3, přilepte je z rubové strany kolem výřezů v dílu 1 a kolem velkého otvoru nalepte díl 12. Díl 1 doplňte horní částí boku 2 a svislý plášť uzavřete. Velký držák os figurek - díl 4 - přilepte podle návodné kresby zevnitř hodin na díly 1 a 2 na přenesené úsečky A a B. Teď už můžete osy 8 nasunout do držáků 3 a položit na držák 4 (jsou volně uloženy, nezalepují se), ke kterému zezadu přilepte dva díly 11. Ověřte si, zda se figurky ve svých "ložiskách" volně pohybují, a zakryjte hodiny dílem 13 (pozor, prořez musí být blíže čelu hodin). Zkompletujte rám hodin 15, přilepte na díl 1 a zespodu uzavřete dnem 16. Zevnitř hodin přilepte na díl 1 (přední a zadní strana) oba nosníky 14 a celek nechte proschnout. Zkompletujte čelo zásuvky 17, připojte na 18 (krabička zápalek) a zasuňte do hodin. Na protilehlou stranu hodin přilepte zkompletovanou římsu 19 (jediný díl, který nebylo možno na návodné kresbě zachytit). Tužkou přeneste osou ciferníku obrys otvoru pro osu krabičky 18, zásuvku vyjměte a na vyznačeném místě vyřízněte otvor o průměru 3 mm.
Foto
Zkompletujte kovadlinu z dílů 20, 21 a osaďte na 12. Na rám hodin 15 připojte zpracovanou stříšku 22 a dva trámky 23. Na osu ručiček hodin 30 přilepte napevno díl 7 a po dokonalém proschnutí navlečte na doraz zkompletovanou velkou ručičku 29 (nezalepujte) a nakonec malou ručičku 28, kterou opět zalepte napevno. Celek nasuňte do otvoru v ciferníku. Protože zásuvka má v tomtéž místě otvor, projde jím osa a tvoří tak "zámek" zásuvky. Tu můžete otevřít jen tehdy, když osu s ručičkami vyjmete. Velkou ručičkou (otáčí se samostatně) si na ciferníku budete vyznačovat počet korun, které do pokladničky vhodíte. Jakmile překročíte počet 12 Kč, otočíte osou tak, aby malá ručička byla na jedničce, a opět budete pokračovat v počítání s velkou ručičkou. Tak budete stále obeznámeni se stavem úspor v pokladničce. Poslední prací je sestrojení kyvadla ze zkompletovaných dílů 24, 2x 25, ve kterých propíchněte otvory pro špendlík 27 a osy 26. Podle návodné kresby přilepte k ose 26 na horní konec dva závěsy 25 a na dolní konec díl 27.
Kyvadlo nasuňte do držáku 24, otvory v držáku a závěsech protáhněte špendlík, uštípněte jej kleštěmi, aby příliš nepřečníval, a zvenku držáku jej zalepte napevno. Po proschnutí držák přilepte na vyznačené místo na spodní části hodin.
Hodiny si pověste na zeď (střední výřez v "zádech" hodin je určen pro skobičku) a pokladnička je připravena na provoz. Při vhození mince do otvoru v horní části hodin se rozkývají kováři a buší kladívky do kovadliny.
Hodně úspěchů při práci i bohaté úspory přeje