Sněžný pluh

Sdílej
 
Model je volně zpracovaný podle malého nákladního automobilu Mercedes Unimog, s kterým se v této zimní úpravě se sněžným pluhem můžete setkat v lyžařských střediscích západní Evropy. Sestavení modelu je jednoduché a při troše trpělivosti a přesnosti práce ho zvládnou i méně zkušení modeláři.

Model je volně zpracovaný podle malého nákladního automobilu Mercedes Unimog, s kterým se v této zimní úpravě se sněžným pluhem můžete setkat v lyžařských střediscích západní Evropy.
Sestavení modelu je jednoduché a při troše trpělivosti a přesnosti práce ho zvládnou i méně zkušení modeláři.
Přípravné práce
Dříve než začnete lepit, nařežte ohybové hrany, udělejte otvory pro osy a výřezy ploch z dílů. Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označené plnou čárou zakončenou malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě, jsou označené čerchovaně (.-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou označené červenými úhlopříčkami, otvory pro pevné osy malými černými úhlopříčkami, pro otočné červenými. Ze špejle nařežte osy kol a natřete je šedou barvou. Jsou to díly 30 - délka 68 mm - a 31 - délka 57 mm.
Návod na slepení

Foto
Opatrně zpracujte kabinu 1 a přilepte k ní zadní část 2. Kabinu zespodu uzavřete dílem 3 a potom k ní postupně přilepte zpracované přední blatníky - levý 4 a pravý 5. Z dílů 6 a 7 slepte výstražný maják a přilepte ho na střechu kabiny 1. Zpracujte podvozek auta 8. Dejte pozor, aby se při lepení nezkroutil. Nyní hotovou kabinu přilepte k podvozku. Tato práce patří k nejnáročnějším na celé stavbě, proto pracujte velmi pozorně. Jednotlivé chlopně přilepujte postupně a dbejte na co největší přesnost sestavení. Zpracujte zadní blatníky - levý 9 a pravý 10 - a přilepte je k podvozku 8.
Pokračujte lepením nástavby. Vytvarujte díl 11, přilepte k němu díl 12 a celek uzavřete přilepením přední části 13. Hotovou nástavbu přilepte k podvozku 8. K dílu 8 přilepte zpracovaný nosič přední osy 14, zadní 15 a dvě zpracované nádrže 16. K přední části kabiny 1 přilepte zpracovaný nárazník 17.
Zpracujte držáky sněžného pluhu - levý 18 a pravý 19 - a přilepte je k podvozkovým dílům 8 a 14. Zpracujte sněžný pluh 20 a přilepte ho k držákům 18 a 19.
Poslední prací je zpracování a osazení kol. Začněte předními koly. Uzavřete dva pláště 21 a nechte je proschnout. Disky 22 přilepte k vnějším čelům 23 a ta přilepte k plášťům 21. Kola uzavřete přilepením vnitřních čel 24. Osu 30 provlečte podvozkem auta 14, navlečte na ni hotová kola a přilepte je k ose napevno. Uzavřete pláště zadních kol 25 a nechte je proschnout. Uzavřete ráfky 27, vlepte do nich disky 26 a potom je přilepte k vnějším čelům kol 28. Ta přilepte k plášťům 25 a kola uzavřete vnitřními čely 29. Zadní osu 31 provlečte podvozkem 15, osaďte na ni hotová zadní kola a přilepte je k ose napevno. Na závěr zaretušujte všechny hrany modelu temperovými barvami.
Mnoho trpělivosti při práci a radosti z hotového modelu přeje