Spyker 14/18 HP open tourer – 1906

Sdílej
 
Jedinou automobilkou v Holandsku byla dlouho firma Spyker, založená na konci 19. století bratry Spijkerovými. Jedním z nejvýznačnějších modelů se stal závodní vůz z roku 1903, který měl poháněný jako první na světě šestiválcový motor s pohonem na všechna kola. Vystřihovánka není složitá, ale její sestavení vyžaduje pečlivost, přesnost a určitou dávku trpělivosti při vystřihování malých tvarovaných dílů.

Jedinou automobilkou v Holandsku byla dlouho firma Spyker, založená na konci 19. století bratry Spijkerovými. Ačkoliv se výroba rozvíjela pomalu, zapsala se značka Spyker do povědomí Holanďanů. Jedním z nejvýznačnějších modelů se stal závodní vůz z roku 1903, který měl poháněný jako první na světě šestiválcový motor s pohonem na všechna kola. Až do roku 1926, kdy automobilka zanikla, bylo v Trompenburgu vyrobeno kolem 1500 vozů, ale také sto deset letadel a více než dvě stě leteckých motorů. Komerčně byl velmi úspěšný cestovní vůz model 1906 14/18 HP, který naše vystřihovánka představuje v měřítku 1:32. V roce 1999 byla automobilka obnovena a v roce 2000 uvedla na trh malosériový automobil C8, který vyrábí v počtu asi 25 kusů ročně.
Přípravné práce

Foto
Vystřihovánka není složitá, ale její sestavení vyžaduje pečlivost, přesnost a určitou dávku trpělivosti při vystřihování malých tvarovaných dílů. Ty je také možné postupně vysekávat malými ryteckými dlátky.
Tak jako vždy značí čára zakončená černým trojúhelníčkem ohyb směrem od strany tisku a čára zakončená bílým trojúhelníčkem ohyb směrem ke straně tisku. Před vystřižením všech dílů si orýhujte čáry ohybu. Značka % znamená přilepení dílu rubovou stranou. Pozorně pročtěte návod a prostudujte návodné kresby. Postupujte podle návodu. Při lepení reflektorů a osvětlovací lucerny sledujte detailní návodné kresby (červeně, modře a zeleně podložené - det. A, B, C). Malé díly tvarujte a při lepení si přidržujte pinzetou. Lepte výhradně disperzním lepidlem zn. Herkules, Dispercol aj. Některé díly fixujte kapkou vteřinového lepidla.
Návod na slepení
Foto
Začněte vystřižením horního a spodního dílu šasi 1 a 2, které k sobě slepte rubovými stranami a nechte zatížené proschnout. Mezi přední půleliptická pera vlepte čelo 3 a mezi zadní pera vlepte díl 4. K čepům zadních listových per a časti dílu 2 přilepte vytvarovaná příčná pera - díl 5. Celek lehce zatižte a nechte dokonale proschnout.
Mezitím vytvarujte a postupně lepte kapotu motoru 6. Skružte tělo víčka chladiče 7 a k němu přilepte víčko 8. To můžete vyseknout průbojníkem na kůži příslušné velikosti. Celek přilepte na vyznačené místo ve vrcholu chladiče. Slepte přístrojovou desku 9 a přilepte ji k motoru 6 tak, aby spodní strany obou dílů byly v rovině. Nejlépe tak učiníte na části tlustší skleněné tabulky. Po zaschnutí přilepte sestavu na vyznačená místa šasi 2 a opět lehce zatižte na rovné ploše tak, aby všechna půleliptická pera dosedala na podložku. Tím zabezpečíte, že šasi bude rovné. Slepené čelní sklo 10 přilepte k horní ploše přístrojové deky 9.
Foto
Vystřihněte přední sedačku s podlážkou 11. Slepte k sobě přední a zadní stranu sedačky, a dokud lepidlo úplně nezaschne, zpracujte tuto část přibližně do tvaru sedací plochy - dílu 12. Aby se sedací část 12 při vlepování do části dílu 11 nebortila, podlepte příslušnou část tohoto dílu dílem 13, který předem podlepte tenčím kartonem, např. z krabičky od sáčkovaného čaje. Po vlepení sedačky pokračujte přilepením zádového čalounění 14, jehož horní část vytvarujte do mírného oblouku. Nejprve vlepte dolní část dílu 14 k vyznačenému místu na dílu 12 a pak postupně přilepujte boční a horní čast čalounění. Dále postupujte přilepením předem vytvarovaného a slepeného bočního čalounění 15 a 16 k vyznačeným místům na dílech 11, 12 a 14. Kompletní sedačku položte rovnou plochou na podložku a nechte lehce zatíženou dobře proschnout. Pak ji přilepte na vyznačené místo na šasi 2 a opět přiměřeně zatižte.
Mezitím vystřihněte zadní část karoserie 17 a slepte k sobě vnitřní dvířka k vnějším bokům. Díl zatižte a nechte zasychat. Dále vytvarujte zadní část karoserie s podlážkou 18 a vlepte ji mezi boky dílu 17.
Foto
Pokračujte vystřižením zadní sedačky 19, jejíž opěrací část opět slepíte k sobě, za vlhka vytvarujete a přilepíte k sedací části. Stejně jako u přední sedačky vytvarujte a přilepte zadní čalounění 20, boční 21 a 22 k dílu 19. Celek nechte zase mírně zatížený dokonale proschnout. Pak jej přilepte na vyznačené místo na šasi 2 a předními boky na vyznačená místa přední sedačky 11. Celou karoserii opět vhodně a opatrně zatižte a nechte proschnout - nejlépe přes noc. Výsledkem bude kompletní karoserie vozu na nezkrouceném šasi. Snažte se uvedený postup dodržet, výsledek stojí za to.
Pokračujte slepením složené plátěné střechy 23 a jejím přilepením k zadní a bočním stranám sedačky 19. K levému a pravému čelu střechy 23 přilepte slepené vyčnívající vzpěrné tyče 24.
K poslední závažné práci na modelu patří slepení blatníků se stupačkami, jejich vytvarování a přilepení na stupačkové a blatníkové podpěry. Vystřihněte díl 25 přeložte a přilepte k sobě stupačkovou část a část zadního blatníku. Přední přečnívající spodní část předního blatníku nepřilepujte, ale nechte ji vyhnutou ven. Pak teprve přilepíte k této části a k rubové straně předního blatníku spodní část blatníku 26. Na kompletní sestavě vytvarujte přibližně přední a zadní blatník. Stejně slepte a vytvarujte z dílů 27 a 28 i druhou část stupačky s blatníky. Další prací bude slepení stupačkových podpěr 29L a 29P, které přilepíte na vyznačená místa na šasi 2. Chlopně k přilepení stupaček budou vyhnuty směrem k zadní části vozu. Slepte zadní podpěry 30 a 31 a přilepte je na vyznačená místa v zadní části šasi 2 (chlopně pro přilepení blatníku směřují dozadu). Obdobně opatřete přední část šasi opěrami blatníků 32 a 33. Po dobrém zaschnutí lepidla přilepte nejprve stupačky - díl 25 a 27 - k jejich podpěrám - 29L a 29P. Pak přilepte k předním a zadním podpěrám blatníků 30, 31, 32 a 33 spodní části blatníků 25, 26, 27 a 28. Blatníky případně dotvarujte. Zadní blatníky by neměly přesahovat část zadních dvířek u jejich pantů. Volné konce zadních blatníků prohněte mírně vzhůru.
Zbývá osadit drobnou výbavu vozu. Slepte přední reflektory z dílů 34, 35, 36, 37 a 38. K držákům reflektorů 39 přilepte jejich výztuhy 40. Dbejte, aby chlopně dílů 40 zůstaly neslepené. Výztuhy pak přilepte k hotovým reflektorům a po zaschnutí lepidla vlepte kompletní sestavy do přední části půleliptických per tak, aby zešikmení chlopní dílů 40 sledovalo zešikmení horní hrany půleliptických per. Bedlivě sledujte návodnou kresbu - viz detail A.
Foto
Pokračujte slepením menších reflektorů z dílů 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48 - viz návodná kresba detail B. Při lepení si počínejte velmi pečlivě a soustředěně, neboť díly jsou poměrně malé a mohou se snadno ztratit. Předem v plášti reflektoru 42 prorazte díry pro tyčinku 46, kterou zhotovíte přibroušením párátka. Nákružky 47 pokud možno po jejich slepení a proděrování centrální části prorazte průbojníkem. Nemáte-li průbojník, držte dílky při stříhání pinzetou. Po slepení reflektoru prostrčte tyčinky 46 pláštěm reflektoru a zafixujte kapkou lepidla. Pak nasuňte na oba volné konce nákružky 47 a opět je zafixujte lepidlem. Hotové reflektory přilepte k držákům 49. Druhou část držáků přilepte k bokům přístrojové desky 9.
Slepte k sobě obě poloviny "dračí" houkačky 50. Po zaschnutí lepidla vystřihněte pečlivě její tvar. Ke krku houkačky 50 přilepte držák 51. Ten přilepte na vyznačené místo blatníku 25. Druhý konec houkačky přilepte na vyznačené místo u přední sedačky 11. Slepte volant 52, nasuňte ho na vhodnou tyčinku (např. část kancelářské sponky vhodné tloušťky) a celek zasuňte do předem vyražené díry v přístrojové desce a zafixujte kapkou lepidla.
Foto
Na čelo pod chladičem 3 osaďte startovací páku 53. Zpětné zrcátko 54 přilepte na vyznačené místo čelního skla 10. Slepte bedýnku na nářadí 55 a přilepte ji na stupačku dílu 25. Velmi pečlivě slepte boky pedálů 56 a 58 (pozor na volné chlopně!) a opatřete je díly 57 a 59. Hotové pedály vlepte na vyznačená místa v podlážce dílu 11.
Pokračujte zadní osvětlovací lampou, kterou sestavíte ze skrouženého pláště 60, stříšky 61, reflektoru 63 a 64, podstavy 62 a držáku lampy 65. Při lepení sledujte návodnou kresbu - viz detail C. K zadní části příčných per - k dílu 5 - přilepte hák 66. Na něj navlečte osvětlovací lampu a zafixujte ji k háku kapkou lepidla.
Zbývá ještě osadit na vůz kola. K plášti 71 přilepte díly 67 a 68. Hotové nasuňte na přední osu zhotovenou z vhodné tyčinky (opět můžete přizpůsobit párátko). Obdobně zhotovte a osaďte zadní kola 69 a 70. Úmyslně na konec jsme ponechali zhotovení soustavy pák - díl 72. Po slepení a úplném (opravdu úplném) zaschnutí obou polovin velmi bedlivě vystřihávejte jejich tvar. V oblasti kolem dřevěných rukojetí a aretačních páček pracujte velmi soustředěně. Pokud se tato operace zdaří, máte vyhráno. Páky vlepte na vyznačené místo v přední části sedačky 11.
Tím by měl být model zcela hotov. Ještě zaretušujte příslušným odstínem vodové barvy bílé hrany a drobné odchylky či nedostatky při lepení.
Mnoho zdaru při zhotovování modelu a radosti z úspěšné práce přeje a u dalších vystřihovánek se těší na shledanou