Poslední útočiště: Kolik v nich zbývá levhartů?

Poslední útočiště: Kolik v nich zbývá levhartů?
Sdílej
 
Z původního areálu výskytu levhartů zůstala pouhá čtvrtina. Toto číslo ale zdaleka nevypovídá o skutečném stupni jejich ohrožení. Kolik jich ještě zbývá v posledních útočištích?

 

Levhart skvrnitý (Panthera pardus) drží mezi velkými kočkami hned tři rekordy. Obývá nejrozsáhlejší území. Je nejpřizpůsobivější – daří se mu prakticky v jakémkoliv prostředí. A také je nejméně vybíravý, živí se vším, co dokáže ulovit. Proč jej tohle všechno nedokázalo ochránit?

Příliš mnoho zemí není útočiště

Obrovský areál výskytu není pro levharty výhodou. Už proto, že se nejedná o neměnný druh, ale o devět poddruhů, z nichž každý čelí jinému stupni ohrožení. Hlavní problém však představuje velký počet států, na jejichž území levharti žijí. Nemají jednotný přístup k jejich ochraně a v mnohých chybějí data o počtu a rozšíření těchto elegantních šelem, která jsou životně důležité pro cílená ochranářská opatření. Mezeru v údajích se pokusila vyplnit mezinárodní skupina vědců, která se pustila do vyčerpávající práce.

Levhart má devět poddruhů, z nichž každý čelí jinému stupni ohrožení •  Profimedia.cz

Vědecká detektivka o levhartech

Nebyla to obvyklá zoologická práce v terénu, spíš připomínala detektivní pátrání. Vědci dohledávali historické i současné údaje a statistiky o množství ulovených levhartů, o jejich rozšíření a počtech. Pátrali v muzeích a univerzitách mnoha zemí, pročítali deníky cestovatelů a lovců, mluvili s odborníky i domorodci. Získali tak údaje z více než 1300 nejrůznějších zdrojů, z nichž sestavili přehled o aktuálních stavech jednotlivých poddruhů. Výsledky svého několikaletého úsilí v letošním roce konečně zveřejnili.


Levhart má devět poddruhů, z nichž každý čelí jinému stupni ohrožení •  Profimedia.cz

Čtveřice problémů

Ve své studii vědci pojmenovali čtyři hlavní příčiny úbytku levhartů. Pokud by se je podařilo odstranit, jejich stavy by se nejspíš obnovily, protože jsou přizpůsobiví a dobře se množí.

1. Úbytek životního prostředí a jeho roztříštění na malé izolované ostrůvky

2. Přímé pronásledování v lidnatých oblastech, kde jsou levharti podezíráni z napadání člověka a z nedostatku jiné kořisti loví domácí zvířata

3. Úbytek přirozené kořisti způsobený rozšiřováním silničních sítí, kácením lesů a důlními činnostmi nebo přímým lovem divokých zvířat pro maso nebo trofeje

4. Pytláctví a nelegální obchodování s kůžemi a špičáky levhartů, které jsou v řadě zemí součástí tradičních rituálů


Ztracené domovy

Údaje, které vědci ze získaných informací zjistili, ukazují, jak se zmenšilo životní prostředí jednotlivých poddruhů a kolik procent z jeho bývalé rozlohy jim ještě zbývá. S tím souvisí i stupeň jejich ohrožení.

Levhart africký (P. p. pardus)

30 % zranitelný

Výsledky genetických testů potvrdily, že celou Afriku obývá jediný poddruh levharta. Ohrožený je nejméně ze všech, skutečný počet jedinců ale není známý 

Levhart arabský (P. p. nimr)

2 % kriticky ohrožený

Zbývá posledních 50–200 jedinců v malých izolovaných populacích

Levhart indický (P. p. fusca)

28 % zranitelný

Odhadem jich žije 12–14 tisíc. V hustě zalidněných oblastech se často střetává s lidmi: Vědci odhadují, že v posledních letech jsou navzdory ochraně zabiti nejméně 4 levharti týdně

Levhart perský (P. p. saxicolor)

16 % ohrožený

Zbývá 800–1300 jedinců a nedávná pozorování z Gruzie a Ázerbájdžánu dávají naději, že se jejich areál opět rozšiřuje

Levhart cejlonský (P. p. Kotiya)

37 % kriticky ohrožený

Zbývá 700–950 jedinců. Stupeň ohrožení zvyšuje fakt, že jde o ostrovní endemit a většina zbývajících levhartů tvoří jedinou populaci

Levhart mandžuský (P. p. orientalis)

2 % kriticky ohrožený

Zbývá jich méně než 60! Jde o nejohroženější poddruh ze všech, nejen pro nízký počet, ale hlavně proto, že všichni zbývající jedinci žijí na jediném omezeném území

Levhart čínský (P. p. japonensis)

2 % kriticky ohrožený

Zbývá jich méně než 500. Vyskytuje se pouze v poušti Gobi v severozápadní Číně, kde žije v malých izolovaných populacích

Levhart indočínský (P. p. Delacouri)

4 % ohrožený

Zbývá méně než 2500 jedinců, vědci proto navrhují jeho přeřazení do kategorie kriticky ohrožených druhů

Levhart jávský (P. p. melas)

16 % kriticky ohrožený

Zbývá 350–525 jedinců. Je jedním ze dvou ostrovních (endemických) levhartů a ze všech poddruhů se nejčastěji vyskytuje v černé formě

Více o zvířatech:

Šelmy útočí: Lidé si za to mohou sami

Šelmy útočí: Lidé si za to mohou sami

Rys iberský: Lovec králíků má namále

Rys iberský: Lovec králíků má namále

Hrozivé červené seznamy: Která zvířata může člověk komplet vyhubit

Hrozivé červené seznamy: Která zvířata může člověk komplet vyhubit

Divocí sousedé: Nešlápněte na levharta

Divocí sousedé: Nešlápněte na levharta

Šavlozubá šelma minulosti i dneška: Smilodon se střetl s indiány

Šavlozubá šelma minulosti i dneška: Smilodon se střetl s indiány

Záhadní zabijáci z Británie: Kdy odhalíme jejich původ?

Záhadní zabijáci z Británie: Kdy odhalíme jejich původ?

 

Články odjinud