Černá díra v peří: Rajky okouzlují barvami

Černá díra v peří: Rajky okouzlují barvami
Sdílej
 
Samečci novoguinejských rajek jsou snad nejbarevnější ptáci na světě. A někteří mají i barvu, jakou u žádných jiných ptáků nenajdete – superčernou!

Barva ptačího peří vzniká dvěma způsoby. Prvním je kombinace barevných pigmentů, jako je například melanin zodpovědný za černé zbarvení pera. Další barvy vznikají lomem a odrazem světelných paprsků na struktuře pera. Většinou jsou to modré či zelené barvy s kovovým leskem, které jsou proměnlivé v závislosti na úhlu pohledu. Zářivé barvy rajčího peří vznikají kombinací obou způsobů. 

Superčerná černá rajka

Některé druhy rajek ale využívají ještě třetí možnost. Jejich peří světlo neláme ani neodráží – právě naopak, funguje jako černá díra, která až 99,95 % dopadajícího světelného záření pohltí. Výsledná barva pak je ta nejčernější černá – superčerná! Podobnou superčernou barvou jsou v přírodě vybaveni i někteří motýli, u nichž světlo pohlcují podélné hřebínky na šupinkách křídel, a některé druhy hadů. U těch zastávají funkci černé díry kolmé kuželovité kýly na šupinách.

Tohle není motýl! Pestrý svět opylovačů

Tohle není motýl! Pestrý svět opylovačů

Peří, které pohlcuje světlo

Vědce zajímalo, zda podobným způsobem pohlcují světlo i hladká, na pohled sametová pírka rajek. Ke zkoumání si vybrali pět druhů, jejichž peří je superčerné na první pohled. Pro srovnání pak vybrali dva druhy, které mají peří jen „obyčejně“ černé. Bylo jasné, že záhadu je nutné hledat ve struktuře rajčího peří.

Obyčejné černé peří (nahoře, zleva doprava): Rajka vraní (Lycocorax pyrrhopterus), Rajkovec menší (Melampitta lugubris); superčerné peří (ve směru hodinových ručiček): Rajka princeznina (Astrapia stephaniae), Rajka dvanáctiperá (Seleucidis melanoleucus), Rajka skvostná (Ptiloris paradiseus), Rajku adelbertská (Parotia wahnesi), Rajka nádherná (Lophorina superba) •  Hanom Bashari, Daniel López-Velasco, Trans Niugini Tours, Tim Laman, Ed Scholes

Kam to světlo mizí?

Vědci rajčí peří prozkoumali pod rastrovacím elektronovým mikroskopem. Ukázalo se, že větvičky a paprsky obyčejného černého pera se spojují do plochého praporu s hladkými okraji. Paprsky superčerných per naproti tomu mají okraje plné jemných zprohýbaných výběžků, takže připomínají suchý dubový list. Tím vzniká hustá změť křivolakých dutinek, do nichž může světlo snadno pronikat. Uvnitř se ale tak rozptýlí, že už se žádný paprsek nedostane ven.

99 miliónů let staré dinosauří peří

99 miliónů let staré dinosauří peří

Dvojí černá barva

Superčerná barva rajčího peří tedy vzniká úplně jinak než u motýlů či hadů. Ale k čemu vlastně rajkám slouží? Odpověď dala rajka nádherná, u které vědci prozkoumali černé peří obou typů – to obyčejné zbarvené melaninem a superčerné pohlcující světlo. Za normálních okolností je vidět jen normální černé peří na hřbetě, zatímco to superčerné je jím překryté. Objevuje se teprve v okamžiku, kdy se sameček začne ucházet o přízeň samičky. 

Infografika: Anatomie ptačího pera •  ABC

Tanec pro nevěstu

Superčerná pera tvoří lem těm barevným, zářícím v téměř signálních barvách. V šeru pralesního podrostu, kde se námluvy odehrávají, se barevná pera díky kontrastu se superčernou rozsvítí ještě mnohem výrazněji. Sameček přitom moc dobře ví, že nejlépe barvy vyniknou, když na ně světlo dopadá pod určitým úhlem. A tak se všelijak natáčí, naklání a uklání, stepuje a poskakuje, aby se samičce předvedl doslova v tom nejlepším světle. Teprve když ji dostatečně okouzlí, má naději, že se s ní spáří.


Rajky: Ptáci z ráje

Pojmenování rajek je skutečně odvozeno od ráje – jejich nádherné peří údajně nemůže pocházet odjinud. Patří do řádu pěvců, v němž tvoří samostatnou čeleď rajkovití (Paradisaeidae). Žijí na Nové Guineji, kde obývají tropické či horské lesy. Barevným peřím se však chlubí 36 polygamních druhů ze 43 známých rajek, u nichž se sameček snaží získat co nejvíc samiček, s nimiž by se spářil. Péči o mláďata pak nechává jen na nich. Zbylých sedm druhů je monogamních, tj. žijí v párech a o mláďata se starají oba rodiče. Samci těchto druhů jsou zbarveni stejně nenápadně jako samičky.

Proč jsou kolibříci tak barevní: Možná mají peří jako dinosauři

Proč jsou kolibříci tak barevní: Možná mají peří jako dinosauři

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

Opeření žháři: Dravci s ohněm v pařátech

Opeření žháři: Dravci s ohněm v pařátech

Klíčová slova:
ptak, černá, barva, příroda, zvíře, peří, rajka
 

Články odjinud