Zapomenutý jelínek: Oběť domácích psů a pytláků

Zapomenutý jelínek: Oběť domácích psů a pytláků
Sdílej
 
Celý svět ví, jak jsou ohrožení tygři, gorily, lední medvědi nebo velryby. Jenže na světě žijí zvířata, která se zdaleka netěší podobné pozornosti. Nikdo je pořádně nezná, nepíše se o nich, nevystupují v přírodovědných dokumentech. Dokonce ani vědci toho o jejich životě moc neví. Pokud se huemul z nejjižnějších oblastí Jižní Ameriky nedočká účinné ochrany, vyhyne. Že nevíte, co to je?

 

Jedním z takových zapomenutých druhů je sudokopytník z nejodlehlejší části světa – z Patagonie a Ohňové země. Hlavou trošku připomíná klokana, podsaditým tělem horskou ovci s krátkýma nohama. Jen parůžky na hlavách samců prozrazují, že jde o příslušníka jelenovitých. Jak podivně zvíře vypadá, tak podivně se i jmenuje: huemul jižní.

Chilský endemit

Huemulové kdysi obývali prakticky celé chilské Andy a část Argentiny. Byli dokonce tak významnou složkou chilské fauny, že jsou od roku 1834 spolu s kondorem součástí chilského státního znaku. Dnes jim hrozí vyhynutí: Zbývá necelých 1500 jedinců v přibližně 100 navzájem izolovaných skupinách.

Ptakopysk v ohrožení: Přežije příštích 50 let?

Ptakopysk v ohrožení: Přežije příštích 50 let?

Jelínci s obojkem


Poslední roky vědci věnovali huemulům zvýšenou pozornost. 55 jedinců opatřili obojkem či ušním štítkem s vysílačkou, dalších 33 jich dokázali rozpoznat podle charakteristických znaků, jako je třeba tvar černé skvrny na čenichu samců.

Obojky s vysílačkou umožnily vědcům sledovat aktivitu jelínků huemulů a velikost jejich teritoria •  Fotogalilea

Zapomenuté oběti predátorů

Získali tak nejen poznatky o jejich životě, ale hlavně přehled jejich nepřátel a faktorů, které je ohrožují. Nejde jen o ztrátu životního prostředí nebo konkurenci domácího skotu. Na úbytku huemulů se významně podílejí predátoři: Asi 20 % jich mají na svědomí pumy, mnohem víc jich ale zabijí domácí psi a pytláci.

Válka o slony: Pytláci nemají slitování

Válka o slony: Pytláci nemají slitování

Změny klimatu

Huemulové žijí převážně v tzv. periglaciálu – na okrajích ledovců, které ve svém blízkém okolí vytvářejí jedinečné prostředí. Díky oteplování ledovce tají a tím se mění okolní prostředí a vegetace. Domov huemulů se zmenšuje a navíc, jak vědci předpokládají (toho se bude týkat další studie), kvůli měnící se vegetaci přicházejí o potravu a na jejich místo se tlačí jiní býložravci.

Heumul a kondor na státním znaku Chilské republiky •  Wikipedia

Místo ryb zvěřina

Oteplování mění i podmínky v oceánu, v teplejší vodě se množí jedovaté řasy (tzv. vodní květ), ryby odplavou, měkkýši a krabi vyhynou. Jenže většina obyvatel při pobřeží je závislá na jejich lovu. A když nemohou lovit ryby, začnou lovit huemuly. Změny v jejich populaci to potvrdily: Až do vzdálenosti 100 km od rybářských osad huemulové zcela vymizeli.

Ohrožený obr: Žralok, který nekouše

Ohrožený obr: Žralok, který nekouše

Dobytčí nemoc

Největší problém ale přinesl domácí skot, který byl před lety nelegálně vysazen do rezervací chránících huemuly. Přestože z nich byl už před 16 lety vymýcen, dědictví po něm tu zůstalo – virová nemoc přenášená dobytkem. Nemocným huemulům se zanítí paznehty, nemohou chodit a mnozí uhynou hladem nebo se stanou kořistí zmíněných šelem.

První pomoc

Vědci nyní navrhují první ochranářská opatření. Nejdůležitější bude boj proti pytlákům a domácím psům, kteří každoročně zabijí velký počet dospělých jedinců. Nutná bude i osvěta a dlouhodobé plány pak počítají s propojováním izolovaných populací.

Jelínek huemul má v kohoutku asi 80 cm a váží 70–80 kg •  Valentina Requesens

Dva druhy heumulů

Rod horských jihoamerických jelínků Hippocamelus zahrnuje jediné dva druhy. Ohroženého huemula jižního (H. bisulcus) a huemula severního (H. antisensis), který žije především v Peru (také se mu říká jelen peruánský). Na rozdíl od svého jižního příbuzného je považován „jen“ za zranitelný druh. Stejně jako huemula jižního ho ohrožují především pytláci a domácí psi.

Hororový Červený seznam: Kdo zemře?

Hororový Červený seznam: Kdo zemře?

Vražedná houba zabíjí žáby i hady po celém světě

Vražedná houba zabíjí žáby i hady po celém světě

Lišky, parazitičtí roztoči, zdivočelé bakterie a zajímavý objev

Lišky, parazitičtí roztoči, zdivočelé bakterie a zajímavý objev

 

Články odjinud