Vražedná houba zabíjí žáby i hady po celém světě

Vražedná houba zabíjí žáby i hady po celém světě
Sdílej
 
Ve druhé polovině minulého století začaly zdánlivě bez příčiny hromadně hynout žáby. Teprve v roce 1998 byla objevena parazitická houba, která je doslova požírá zaživa. Vědci ji pojmenovali Batrachochytrium dendrobatidis a nemoc, kterou u žab a dalších obojživelníků vyvolává, chytridiomykóza. Tato zákeřná parazitická houba hubí žáby na celém světě. Jenže žáby nejsou její jediné oběti.

 

Houba, která pochází z východní Asie, nejspíš z Korejského poloostrova, se do konce 20. století rozšířila prakticky do celého světa. Podle odhadů vědců stačila do současnosti úplně vyhubit 90 druhů obojživelníků a u více než 500 druhů významně zredukovala jejich populace. Nejpostiženější jsou přitom žáby Střední a Jižní Ameriky.

Důležité žáby

Žáby jsou ovšem důležitou složkou ekosystému, především potravního řetězce. Jsou pro mnoho živočichů, především pro hady, hlavní potravou. Vědci se proto pokusili úplně poprvé zjistit, zda a jak ovlivňuje úbytek žab jejich populaci. Výzkum prováděli v národním parku El Copé v Panamě, kde zkoumali žáby i hady dlouhodobě.

Vražedný blob zabijí v Tichém oceánu: Záhada mrtvých ptáků vyřešena

Vražedný blob zabijí v Tichém oceánu: Záhada mrtvých ptáků vyřešena

Dlouhý výzkum

Protože v této oblasti žije mnoho druhů hadů, kteří se živí právě žábami nebo jejich vajíčky, vědci předpokládali, že vyhynutí žab nějakým způsobem jejich populaci ovlivní. Využili přitom výsledků předchozího sedmiletého výzkumu, při němž sledovali populaci hadů ještě předtím, než žáby vymizely. Dalších šest let ji pak zkoumali po vyhynutí žab.

Počty žabožravých užovek Leptodeira septentrionalis v oblasti po vymizení žab významně poklesly •  Profimedia.cz

Méně druhů hadů

Vědci po srovnání množství hadů před vyhynutím a po vyhynutí žab zjistili, že se snížila jak jejich početnost, tak i druhová pestrost. Než žáby vyhynuly, zaznamenali v oblasti 30 druhů hadů, po jejich vymizení už jen 21 a v mnohem nižších počtech. Mnozí spatření hadi byli vyhublí, trpěli hladem. Hynutí se ale netýkalo všech, počty několika málo druhů naopak vzrostly. Nejspíš proto, že přišli o konkurenci nebo se dokázali přeorientovat na jinou kořist – např. ještěrky.

Očima hada: Tajemství hadích smyslů

Očima hada: Tajemství hadích smyslů

Jediná příčina

Přestože nebylo možné přesně určit, kolik hadů skutečně vyhynulo, jejich úbytek je nepopiratelný. A je zcela jisté, že ho způsobil nedostatek žab. Národní park El Copé je totiž natolik odlehlý a neobydlený, že tu výsledky výzkumu nemohly zkreslit další vlivy, jako je ztráta či změna životního prostředí nebo jeho znečištění.

Užovka Leptodeira septentrionalis požírá i žabí vajíčka •  Profimedia.cz

Narušený ekosystém

Vymizení žab ovšem nemá dopad jen na hady, zasáhlo celý potravní řetězec. I když to dosud nikdo nezkoumal, je zřejmé, že třeba dravce specializované na lov hadů jejich úbytek nejspíš zasáhnul. Ve vodě zase budou chybět pulci požírající řasy. A přemnožené řasy spotřebovávají kyslík potřebný pro život většiny vodních živočichů.

Užovka obojková (Natrix natrix) je jediný had na území České republiky, který se živí žábami •  iStock

Vraždí houba i v České republice?

Obávaná houba se nevyhnula ani naší přírodě. Zatím se ale zdá, že dopad na naše druhy obojživelníků není tak velký jako v tropech. Od objevu parazitické houby vědci situaci u nás sledují, ale zatím zaznamenali jen několik případů. Největší nebezpečí představují dovozy exotických žab, které mohou nemoc do naší přírody zavléct ve větší míře. A může vymírání postihnout i naše hady? Ovšem. Týkalo by se to našeho jediného žabožrouta, užovky obojkové (Natrix natrix), jejíž hlavní potravou jsou žáby a jejich pulci (občas slupne i nějakou rybku).

Pozor, ropucha předstírá, že je jedovatý had!

Pozor, ropucha předstírá, že je jedovatý had!

Žabí vzpěrači: Jak veleskokani pečují o potomky

Žabí vzpěrači: Jak veleskokani pečují o potomky

Monstrum z hlubin odhaleno: Luštění Krakenova genomu

Monstrum z hlubin odhaleno: Luštění Krakenova genomu

 

Články odjinud