Rozsvícený ptakopysk: Podivný savec opět překvapil

Rozsvícený ptakopysk: Podivný savec opět překvapil
Sdílej
 
Ptakopysk podivný je tak zvláštní zvíře, že přírodovědci zpočátku nevěřili, že nejde o podvod. Jednu ze svých zvláštností až donedávna tajil - jeho srst v šeru světélkuje. Tento jev se nazývá biofluorescence a vpřírodě je celkem častný. Ale k čemu slouží zrovna ptakopyskovi vědci zatím neví.

 

Ptakopysk podivný vypadá jako kříženec bobra, kachny a krokodýla, má jedovou žlázu a potravu hledá v kalné vodě pomocí elektroreceptorů (tj. vnímá nepatrné elektrické pole obklopující všechny živé tvory). Nedávno vědci u něj objevili další neobvyklou vlastnost: Ve tmě v ultrafialovém světle světélkuje.

Neviditelné světélkování

Takzvaná fluorescence vzniká tak, že buňky pohlcují neviditelné krátkovlnné záření a následně ho vyzáří zpět ve vlnových délkách, které jsme schopni vidět v podobně modrého, zeleného, žlutého či červeného světélkování.

V přírodě se tento jev (v případě živočichů biofluorescence) vyskytuje docela často. Dlouho je známá u bakterií, hub a různých mořských bezobratlých živočichů, ale také u ryb, obojživelníků a dokonce i některých ptáků.

Světlo v temnotách: Zvířata si na vás posvítí

Světlo v temnotách: Zvířata si na vás posvítí

Růžové veverky

U savců byla biofluorescence dosud pozorována jen vzácně, poměrně nedávno (v r. 2019) byla prokázána např. u severoamerických poletuch rodu Glaucomys, jejichž kožíšek v UV světle září růžově. Známá je také u několika druhů vačic.

Vždy jde o savce se soumračnou a noční aktivitou a až na jednu výjimku (vačice vydří) jde o suchozemské druhy. Ptakopysk se tak stal teprve druhým vodním živočichem, u kterého byla biofluorescence prokázána.

Biofluorescence byla poměrně nedávno objevena u všech severoamerických druhů poletuch •  Profimedia.cz

UV světlo na ptakopysky

K objevu došlo v přírodovědném muzeu v americkém Chicagu, kde vědci studovali vycpané exempláře různých živočichů a kde uchovávají i několik ptakopysků z Tasmánie. A protože je zajímalo, jak daleko do minulosti vývoj fluorescence u savců sahá, posvítili si UV světlem i na ně.

Ptakopyskové jsou totiž velmi starou vývojovou linií: Patří mezi tzv. ptakořitné savce, kteří se od společných předků vačnatců a moderních savců (platentálů) oddělili před 150 miliony lety.

Srts ptakopyska podívného v šeru světélkuje •  Profimedia.cz

Modrozeleně svítící

Velice hustý jemný kožíšek, který ptakopysky chrání před chladnou vodou, je na denním světle jednobarevně hnědý. Ale ve tmě se pod paprsky UV světla rozzářil modrozelenou barvou. A to jak na hřbetní, tak na břišní straně.

Když vědci srovnali intenzitu a vlnovou délku viditelného záření u samců a samic, ukázalo se, že se od sebe nijak neliší. Je tedy nepravděpodobné, že by toto světélkování sloužilo k vnitrodruhové komunikaci, jako u některých jiných živočichů s touto vlastností.

Ptakopysk v ohrožení: Přežije příštích 50 let?

Ptakopysk v ohrožení: Přežije příštích 50 let?

Důvod neznámý

Biofluorescence se tedy u savců vyvinula velmi dávno, vědci předpokládají, že souvisí s jejich přizpůsobením životu v šeru a ve tmě. U denních savců totiž dosud nebyla objevena. Ale k čemu přesně slouží ptakopyskům, to dosud vědci netuší.

Je možné, že jim pohlcování UV světla a jeho přeměna v delší vlnové délky pomáhá skrýt se před predátory, kteří krátkovlnné záření vidí a podle něj hledají kořist. Studium fluorescence u ptakopysků je však teprve na začátku, vědci se nyní chtějí zaměřit se i na živé jedince a jejich sledování v přírodě.

Ukazuje se,že biofluorescence je u savců mnohem rozšířenější, naposledy byla objevena u bandikutů •  Profimedia.cz

Nejen ptakopysk

Objev amerických vědců inspiroval australské vědce ze Západoaustralského muzea a ti obratem navázali na jejich výzkum. V Austrálii žije mnoho dalších nočních savců, začali proto zkoumat své muzejní exempláře a zjišťovali, zda nejsou podobnou vlastností vybaveni i někteří z nich.

A hned první pokusy potvrdily, že UV záření absorbuje např. srst vombatů a bandikutů a následně vyzařuje viditelné světlo. Svůj objev zatím oficiálně nezveřejnili, ale zprávu o něm posílají svým americkým kolegům a domlouvají s nimi spolupráci na dalším výzkumu.

Čupakabra konečně ulovena! Odhalí tajemný tvor svou skutečnou tvář?

Čupakabra konečně ulovena! Odhalí tajemný tvor svou skutečnou tvář?

20 nejdivnějších zvířat, které fakt existují

20 nejdivnějších zvířat, které fakt existují

Monstra z hlubin: Nejstrašnější úlovky

Monstra z hlubin: Nejstrašnější úlovky

 

Články odjinud