Ptáci přepsali mapu Evropy: Co se změnilo za 30 let

Ptáci přepsali mapu Evropy: Co se změnilo za 30 let
Sdílej
 
Na konci minulého roku měli všichni příznivci birdwatchingu - ptáčkaři důvod k pořádné oslavě. Vyšel Druhý evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků. Jedinečné dílo mapuje výskyt úplně všech druhů ptáků žijících v celé Evropě – od arktické tundry až po subtropické ostrovy. A že jich není málo, podle atlasu dnes v Evropě žije 596 druhů! 

Do map Druhého evropského atlasu hnízdního rozšíření ptáků se dostali i ptáci, kteří tu nejsou původní, ale přicestovali odjinud. Z celkového počtu jich je 57.

Birdwatching je občanská věda

Tak rozsáhlé mapování není práce pro jednoho ornitologa. Pozorování ptáků (birdwatching) provozuje spousta nadšených amatérských ornitologů. A právě ti mají na tvorbě atlasu lví podíl.

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

Jde možná o vůbec největší projekt občanské vědy zaměřený na biodiverzitu: Zapojilo se do něj přes 120 tisíc ptáčkařů včetně českých, kteří propátrali 11 milionů kilometrů čtverečních často obtížného terénu. Na přípravě vlastního atlasu pak pracovalo 348 autorů a téměř 50 výtvarníků z celé Evropy.

Druhý evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků, který vydalo španělské nakladatelství Lynx, má 967 stránek

K čemu je mapování ptáků?

Poslední mapování, jehož výsledkem byl první Atlas hnízdního rozšíření ptáků, proběhlo před 30 lety. Od té doby se v Evropě mnohé změnilo. Především klimatické podmínky, ale také způsob zemědělského hospodaření, ubyly louky a přirozené pastviny, změnila se rozloha a složení lesů a rozrostla se města a dopravní síť.

Na druhou stranu se zvýšila ochrana mokřadů a řady dalších cenných území. To vše ovlivňuje celý ekosystém včetně ptačí populace. Srovnáním obou atlasů můžeme vidět, jak se za těch 30 let změnila.

Občanská věda: Staň se badatelem!

Občanská věda: Staň se badatelem!

Co na mapě uvidíte

Celou Evropu ornitologové rozdělili na síť čtverců: Každý čtvereček na mapě má ve skutečnosti rozměr 50 x 50 km. Oranžové (případně růžové) čtverečky označují území, na nichž se sledovaný druh vyskytoval před 30 lety a dnes už tam nežije.

Modré (nebo zelené) čtverečky označují území, kde se druh vyskytuje v současné době, ale nežil tam před 30 lety. A šedivé čtverce jsou místa, kde druh žije trvale, žil tam před 30 lety a žije tam i dnes.

Typickou červenou hruď, která dala červenkám jméno, mají samci i samice

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Její populace se prakticky nezměnila. Je totiž velmi přizpůsobivá a z původně lesních stanovišť si našla cestu i do velkých měst, kde jí k životu často stačí shluk hustého křoví někde v parku nebo zahradě.

Chocholouši se leckde zabydleli na travnatých plochách v okolí nákupních center

Chocholouš obecný (Galerida cristata)

Původně stepní druh byl u nás ještě ve druhé polovině minulého století běžný, dnes mu hrozí vyhynutí. K životu potřebuje přehledný terén s nízkou vegetací, vyhovují mu neobhospodařované plochy. Za jeho úbytek v celé Evropě mohou hlavně změny v zemědělském hospodaření.

Hnízdní dutiny si dudkové neumějí vytesat, pomoci by jim mohly speciální budky

Dudek chocholatý (Upupa epops)

Za jeho úbytkem na mnoha místech Evropy mohou změny v zemědělském hospodaření. K životu potřebuje pestrou krajinu se skupinami stromů, nízko spásanými pastvinami a remízky. K nám se začal vracet v souvislosti s přibýváním pastvin velkých kopytníků.

Husice patří k největším druhům husic, mohou vážit přes 2 kg

Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)

Je příkladem rychle se šířícího invazního druhu. V 19. století byla vysazena v Anglii, odkud se přes kanál La Manche dostala do západní Evropy. Začátkem 21. století se poprvé objevila i u nás. Dnes už obsadila prakticky celou naši zemi a její šíření nejspíš bude pokračovat dál na východ.

Jeřábi se vyznačují nápadným hlasem a typickými zásnubními tanci

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Tito elegantní ptáci se postupně šíří ze severu k jihu, což se projevilo i u nás – přibývají místa, kde pravidelně hnízdí. K životu potřebují mokřady zarostlé rákosím a nízkými křovinami, důvodem tak je nejspíš ochrana mokřadů i menších podmáčených lokalit.

Mandelíci se živí hlavně hmyzem, ale troufnou si i na menší obratlovce

Mandelík hajní (Coracias garrulus)

Ještě v polovině minulého století u nás pravidelně hnízdil, ale do konce tisíciletí prakticky vymizel. Ubývá v celé Evropě, potřebuje pestrou krajinu s remízky a teplými lesy s doupnými stromy, tedy takovými, které nabízejí přírodní dutiny. Příčinou úbytku je nedostatek hnízdních možností a růst zemědělství.

Morčáci patří mezi dutinové kachny, rádi využívají i speciální kachní budky

Morčák velký (Mergus merganser)

Morčák velký severská rybožravá kachna, která se rychle šíří na jih. U nás bylo první hnízdění zaznamenáno v roce 1999, od té doby našla domov na mnoha místech naší republiky.

Strnad zahradní je u nás veden jako kriticky ohrožený druh

Strnad zahradní (Emberiza hortulana)

Drobný nenápadný pěvec patří k nejrychleji mizejícím ptákům Evropy. Hlavní příčinou je úbytek vhodného životního prostředí: suchých řídce zarostlých lokalit a změny v zemědělském hospodaření.

Volavka bílá je stejně velká jako volavka popelavá, tím se liší od stejně zbarvené, ale poloviční volavky stříbřité

Volavka bílá (Ardea alba)

Patří k druhům, jejichž hnízdní areál se rozšiřuje od východu k západu. Ještě na přelomu tisíciletí se přitom u nás daly pozorovat jen jedinci na tahu. Vliv na její šíření má nepochybně jak přísná ochrana druhu, tak ochrana mokřadů.

Samci dropa mohou vážit až 16 kg, jsou tak jedni z nejtěžších létajících ptáků

Drop velký (Otis tarda)

Tento výlučně stepní pták doplatil na změny v zemědělském hospodaření a skladby pěstovaných plodin. U nás v současné době nehnízdí, ale díky záchrannému programu v sousedním Rakousku se na jižní Moravě občas objevují zatoulaní jedinci.

Superschopnosti zvířat: Mutantka z X-Men v ptačí podobě

Superschopnosti zvířat: Mutantka z X-Men v ptačí podobě

Nejmenší z nejmenších: 6 opravdu mrňavých zvířat

Nejmenší z nejmenších: 6 opravdu mrňavých zvířat

Vzdušný tanečník: Karakal uloví i ptáka v letu

Vzdušný tanečník: Karakal uloví i ptáka v letu

 

Články odjinud