Svítící zvířata: Další neonový hlodavec

Svítící zvířata: Další neonový hlodavec
Sdílej
 
Už pár let byste během nocí v amerických lesích a na předměstích mohli pozorovat zvláštní jev: Vědce s podivnými baterkami, kteří se jimi snaží posvítit snad na každého živého tvora, kterého zahlédnou. O zvířatech se totiž hodně dozvíte už jen tím, že se na ně pozorně díváte. A co teprve, když se vyzbrojíte baterkou s ultrafialovým světlem!

Svítilny vědců vydávají takzvané „černé světlo“ neboli záření z ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra. Důvodem, proč po nich ve vědeckých kruzích stoupla poptávka, je takzvaná biofluorescence. Zjednodušeně řečeno to, že nějaký živočich se pod UV paprsky neonově rozzáří.

Světlo v temnotách: Zvířata si na vás posvítí

Světlo v temnotách: Zvířata si na vás posvítí

Princip biofluorescence

Princip biofluorescence je dobře známý – určité molekuly v těle živočicha nejprve pohlcují a poté vyzařují světlo. Pohlcené a vyzářené světlo se přitom liší svou vlnovou délkou, takže místo pro nás neviditelného UV záření najednou vidíme barvičky z viditelné oblasti spektra.

Už dlouho také víme, že tato schopnost se během evoluce živočichů objevila několikrát nezávisle na sobě u různých skupin. Častá je zejména u bezobratlých, nevyhýbá se ale ani obratlovcům, jako jsou žraloci, ryby, obojživelníci, plazi a dokonce i někteří ptáci a savci.

O něco dříve než u pytlonošů vědci popsali biofluorescenci u velkých afrických hlodavců noháčů •  UGA, OLSON ET AL., DOI: 10.1038/S41598-021-83588-0, © J. SPARKS / D. GRUBER / V. PIERIBONE, CASA ROSADA

Klub svítících savců

Fluoreskujícího opeřence možná dokonce máte doma, aniž byste o tom věděli – je jím totiž i obyčejná andulka neboli papoušek vlnkovaný. Samostatnou kapitolou jsou pak svítící savci, které z biofluorescence dlouho nikdo nepodezíral. Ovšem jen do chvíle, než se ukázalo, že to dělají vačnatci jako vačice, ptakopyskové, vombati a bandikuti. A také hlodavci.

Prvními, kteří se dostali do „klubu svítících savců“, byly americké poletušky. Právě ony odstartovaly hlad po UV svítilnách, když jistý biolog pátrající po světélkujících štírech na jednu z nich posvítil – a chlupaté zvířátko se rozzářilo žvýkačkově růžovou neonovou barvou.

Svítící noháči: Klub fluoreskujících savců

Svítící noháči: Klub fluoreskujících savců

Kousavý salám pytlonoš

Po poletuškách následovali další hlodavci, afričtí noháči, o jejichž červené záři v kožichu jsme psali v ábíčku 7/2021 (odkaz článek najdete nad tímto odstavcem). A nyní se členská základna klubu rozšířila o další hlodavce.

Pytlonošové jsou samotářští podzemní tvorové se zvláštními lícními torbami, o které se velice zajímá americký biolog J. T. Pynne. Vejdou se do dlaně a se svým zavalitým tělíčkem vyvolávají dojem, že držíte naštvaný chlupatý salám. Na rozdíl od něj ale dokáže svými dlouhými zuby prokousnout i koženou rukavici, jak se výzkumník přesvědčil na vlastní kůži. A má utajené schopnosti, což Pynne zjistil, když ve sbírkách své mateřské univerzity svítil UV paprsky na různé vycpané exempláře.

Štírům pod UV zářením světélkuje vnější kostra neboli exoskelet •  Profimedia.cz

Svítící oblíbenci

Mezi zvířaty, jejichž srst se pod černým světlem rozzářila, byly poletušky, vačice – a také různé druhy Pynnových oblíbených pytlonošů, u kterých dosud fluorescence nebyla nikdy zaznamenána! Pynne si v tu chvíli pyšně pomyslel: „Samozřejmě, že to moje podivná zvířátka dělají!“ Později ještě prokázal, že fluoreskují i živí pytlonoši floridští (Geomys pinetis) ve volné přírodě. Jejich růžovo-oranžová záře je ale daleko intenzivnější než u muzejních exponátů.

Žralok máčka je zřejmě díky fluorescenci lépe viditelný pro příslušníky svého druhu •  UGA, OLSON ET AL., DOI: 10.1038/S41598-021-83588-0, © J. SPARKS / D. GRUBER / V. PIERIBONE, CASA ROSADA

Ale proč to dělají?

Zvyšující se počet živočichů schopných biofluorescence, z nichž pytlonošové jsou zatím posledními, začíná posouvat těžiště vědeckého zájmu. Zatímco posledních pár let šlo hlavně o to zjistit, kdo svítí, teď je zajímavější otázka, proč svítí. Jestli je biofluorescence obranným mechanismem, maskováním, způsobem komunikace nebo jen něčím, co podědili po svých předcích a co vlastně ani nevyužívají. Až na výjimky – u andulek vědci zjistili, že fluorescence je zřejmě součástí námluv – zatím můžeme jen hádat.


Chlupaté kapsy

Měli jste někdy křečka? Pak vám neuniklo, že si do svých lícních toreb dokáže nacpat neuvěřitelné množství potravy. Pytlonoš to umí taky, ale mezi ním a křečkem (nebo jinými hlodavci s lícními torbami) je zásadní rozdíl. Lícní torby křečka mají otvor v ústní dutině. Takže když si křeček chce dát něco „do kapsy“, musí to nejdřív strčit do tlamy. Pytlonoš ne – jeho lícní torby jsou vnější, vstup do nich se nachází zvnějšku na tváři. Zajímavé také je, že tyto kapsy jsou lemované srstí i zevnitř.

Živé lucerničky: Žáby, které se umí rozsvítit

Živé lucerničky: Žáby, které se umí rozsvítit

Rozsvícený ptakopysk: Podivný savec opět překvapil

Rozsvícený ptakopysk: Podivný savec opět překvapil

Houby versus LED žárovky: Proč svítí?

Houby versus LED žárovky: Proč svítí?

 

Články odjinud