Matematičtí géniové: Včely poznají sudý a lichý počet

Matematičtí géniové: Včely poznají sudý a lichý počet
Sdílej
 
Matematika nepatří mezi nejoblíbenější předměty. Ale jak se zdá, včely ji milují. A nikdo neví proč. Tito hmyzí géniové poznají sudý a lichý počet.

Včela medonosná (Apis melifera) je tak trochu považovaná za domácí zvíře: Po staletí je chováme uměle, stavíme jim obydlí, přikrmujeme je v době nedostatku. A ony nám za to dávají med, vosk a léčivý propolis.

Včely živitelky

Ve skutečnosti to jsou jen vedlejší přínosy jejich chovu. Ten hlavní není na první pohled vidět, ale má nedozírný dosah. Včely nás totiž živí: jsou hlavními opylovači ovocných stromů i většiny zemědělských plodin. Podle vědců na nich jen v Evropě závisí 76 % rostlin zajišťujících produkci potravin.

Počítají jen do čtyř?

Jenže včely v posledních desetiletích ubývají. A tak není divu, že se jim vědci intenzivně věnují. Výzkumy nehledají jen příčiny úbytku včel, ale odhalují i jejich neuvěřitelné schopnosti. Před časem vědci dokázali, že umí počítat. Sice jen do čtyř, ale vzhledem k velikosti jejich mozku je to neuvěřitelný výkon. Další studie přinesla ještě větší překvapení: Včely dovedou něco, co na celém světě umí už jen člověk – rozlišují sudý a lichý počet!

Mezi samotářské včely patří i náš největší druh až 2,5 cm dlouhá drvodělka fialová (Xylocopa violacea) •  Profimedia.cz

Sladké karty

Jak na to vědci přišli? Připravili včelám úkol v podobě série karet s vytištěnými symboly. Počet symbolů různých barev a tvarů na jednotlivých kartách kolísal od jedné do deseti. Pak včely rozdělili na dvě skupiny. Jedné nabídli sladký roztok na kartičkách s lichým počtem symbolů, zatímco na těch se sudým počtem byl hořký roztok chininu. Druhá skupina dostala opačnou nabídku – odměnu získala na kartičkách se sudým počtem symbolů, zatímco hořký roztok byl na lichých.

Čmeláků u nás žije 38 druhů, na fotce je chráněný čmelák zemní (Bombus terrestris) •  Profimedia.cz

Přesvědčivý výsledek

Včely úkol rychle pochopily a obě skupiny sedaly na správné karty. Množství symbolů, jejich tvar a rozmístění na kartě přitom nehrálo žádnou roli, včely se skutečně rozhodovaly jen podle toho, zda byl jejich počet lichý nebo sudý. Aby vědci vyloučili možnost, že si včely zapamatovaly vzhled karet, přidali ještě 11 a 12 symbol. Přestože to včely nemohly spočítat, i v tomto případě většina volila správně. Zajímavé přitom je, že skupina trénovaná na lichý počet se učila rychleji než skupina trénovaná na počet sudý.

V době snůšky (tj. kvetení hlavních rostlin) může žít v úlu až 50 tisíc včelích dělnic •  iStock.com

Záhadná schopnost

Lidé se učí poznávat sudou a lichou už na základní škole. V podstatě jde o jednoduchý matematický úkon – sudá čísla jsou bezezbytku dělitelná dvěma, při dělení lichých vždy zbývá jedna. A vůbec není nutné dělit celé číslo, stačí, když je dvěma dělitelná jen poslední číslovka. Pro člověka má tato znalost význam nejen v matematice, ale i v praktickém životě — stačí si vzpomenout, jak je nepříjemné, když se v šuplíku nachází lichý počet ponožek... U včel je to ale záhada – vědci vůbec netuší, k čemu by jim mohla být znalost sudého a lichého počtu užitečná.


Včely nejen medonosné

Včely patří mezi blanokřídlý hmyz, jednu z nejpočetnějších skupin hmyzu vůbec. Jen samotná čeleď včelovitých (Apidae) zahrnuje přes 5100 dnes známých druhů. A většina z nich patří mezi významné opylovače. Takovými jsou u nás především čmeláci rodu Bombus, kteří jsou schopni opylovat i květy, do nichž včely svým krátkým sosákem nedosáhnou. Obrovský díl práce odvede i spousta včel samotářek, kterým lidé pomáhají budováním dnes módních (a velmi užitečných) hmyzích hotelů.

Noční včely: Přistižení opylovači se neřídí denním světlem

Noční včely: Přistižení opylovači se neřídí denním světlem

Vynalézaví čmeláci: Hmyz, který ovládá nástroje

Vynalézaví čmeláci: Hmyz, který ovládá nástroje

Tanečnice na plástu: Malé, ale nenahraditelné

Tanečnice na plástu: Malé, ale nenahraditelné

 

Články odjinud