Elektronika virtuálně 2: Jak spustit simulaci v LTspice?

Elektronika virtuálně 2: Jak spustit simulaci v LTspice?
Sdílej
 
Je tady pokračování DIY seriálu Elektronika virtuálně, který vznikl díky spolupráci časopisů ABC a Amatérské rádio a je zaměřený nejen na všechny kutily a makery. V minulém díle jsme si vytvořili schéma, ale zatím jsme do něj nepřidali žádné prvky. Dnes to napravíme, ukážeme si, jak do schématu přidávat prvky obvodu, na co si dát pozor a jak spustit simulaci.

Jak vypadá prostředí pro vytváření schéma lze vidět na obrázku číslo 1. Zároveň je na tomto obrázku i vidět, jak schéma uložit.

Jak vytvořit obvod v LTspice

Na obrázku číslo 2 vidíme opět plochu pro kreslení obvodu (v programu LTSpice), lze si všimnout, že jsem zakroužkoval dva objekty v horní liště. Červeným kroužkem je označena „země“ (nebo také GND), jedná se o bod nulového potenciálu v obvodu.

Pokud budu dále v textu zmiňovat, že napětí v nějakém místě obvodu je nap59klad „pět voltů“, znamená to „pět voltů oproti bodu označenému jako zem“. Napětí je totiž vždy mezi dvěma body!

Nové schéma s ukázkou uložení •  Lukáš Liebzeit

Okno pro kreslení schématu •  Lukáš Liebzeit

Oranžovým kroužkem je označena součástka lidově zvaná „odpor“, správně se má používat slovo „rezistor“. Značení rezistoru pomocí klikaté čáry je běžné v Americe, u nás se používá „obdélníček“.

Klikneme na ikonku „země“ a přejedeme myší na plochu. Po kliknutí se „země“ umístí na plochu, ale co to? Kurzor je stále nastaven na umísťování „země“. Na některé vlastnosti programů typu LTspice je třeba si zvyknout, například na tuto vlastnost, kdy po vybrání prvku a jeho umístění LTspice předpokládá, že budeme umísťovat stejný prvek znovu (viz obrázek číslo 3). Abychom vrátili ukazatel myši do původního tvaru, stiskneme „Esc“.

Umístění součástky GND •  Lukáš Liebzeit

Jak přesunout prvky

Pokud chceme „zemi“ přesunout někam jinam najdeme obrázek ručičky (viz obrázek číslo 4), zde jsou ručičky zvýrazněny žlutou elipsou. Menší ručička umožní přesunout prvek včetně jeho zapojení, větší ručička umožní posouvat prvky a pokud je prvek zapojen, odpojí ho.

Jednu ručičku si vybereme, vidíme, že kurzor se změnil, po kliknutí na prvek ho lze přesouvat, ale ne stylem „drag & drop“ jako jsme zvyklí, ale stylem „kliknu, popojedu myší tam, kde chci prvek umístit a kliknu znovu“. Pro ukončení přesouvání objektů opět stiskneme „Esc“.

Posouvání objektu •  Lukáš Liebzeit

Jako další prvek si umístíme rezistor. Klikneme na tento prvek na horní liště a přejedeme na plochu. Nyní si ukážeme, jak prvek natočit, k natočení je třeba použít klávesovou zkratku „Ctrl+R“, poté co se rezistor pootočí, klikneme myší (tím ho umístíme) a stiskneme „Esc“.

Jak umístit zdroj napětí

Jako poslední prvek do našeho obvodu umístíme zdroj napětí. Zdroj napětí je například baterie. Zdroj napětí se mu říká proto, že předpokládáme stále stejnou hodnotu napětí nezávisle na tom, kolik z něj odebíráme elektrického proudu.

Přidání jakékoliv komponenty •  Lukáš Liebzeit

Zdroj napětí nenajdeme na liště přímo, musíme kliknout na ikonku „Component“, viz obrázek číslo 5 (zvýrazněno růžovým kolečkem). Po kliknutí na tuto ikonku se objeví dialog jako na obrázku číslo 6.

Výběr komponenty •  Lukáš Liebzeit

Obvod bez propojení dráty •  Lukáš Liebzeit

V tomto okénku najdeme „voltage“ a umístíme na plochu. Výsledný obvod by mohl vypadat jako na obrázku číslo 7.

Kompletní obvod •  Lukáš Liebzeit

Poslední, co musíme udělat, aby byl náš obvod obvodem, je propojit součástky. K tomu požijeme buď ikonku vedle „země“ (ta s obrázkem tužky a jménem „Wire“), nebo klávesu „F3“. Poté propojíme komponenty a získáme výsledek jako na obrázku číslo 8.

Nastavení napětí pro zdroj napětí •  Lukáš Liebzeit

Spuštění simulace v LTspice

Abychom mohlo obvod simulovat, musíme simulátoru říct, jaké hodnoty mají prvky, které v obvodu máme. Hodnoty prvku nastavíme kliknutím pravého tlačítka myši na daný prvek. Například po kliknutí na zdroj napětí se otevře okno jako na obrázku číslo 9. Hodnotu pro zdroj napětí nastavíme na 5 voltů. Hodnotu pro rezistor nastavíme na 1000 ohmů.

Spuštění simulace •  Lukáš Liebzeit

Nastavení simulace •  Lukáš Liebzeit

Pro spuštění simulace stiskneme tlačítko „Run“, na obrázku číslo 10 znázorněno modrým kroužkem. Objeví se okno jako obrázku číslo 11. V něm nastavíme hodnotu například „10“. Klineme na ok a objeví se simulace. Hodnota, kterou vidíme je hodnota proudu.

Závěr:

Dnes jsme si ukázali, jak sestavit jednoduchý obvod a jak si spustit simulaci. V příštím díle si ukážeme více o simulaci a vysvětlíme si Ohmův zákon.

Elektronika virtuálně: Úvod a instalace prostředí

Elektronika virtuálně: Úvod a instalace prostředí

Bastlení s ABC: Od základů elektrotechniky po Teslův transformátor

Bastlení s ABC: Od základů elektrotechniky po Teslův transformátor

Rychlokurz elektro 1. díl: Zvládněte s námi základy elektrotechniky

Rychlokurz elektro 1. díl: Zvládněte s námi základy elektrotechniky

 

Články odjinud