Planeta Praha: Město lidí i zvířat

Planeta Praha: Město lidí i zvířat
Sdílej
 
Víte, kde v naší zemi najdete na co nejmenším území nejvíc zástupců divoké přírody? Budete se divit, ale v hlavním městě! Film Planeta Praha odhaluje město plné lidí i zvířat.

V České republice máme doslova mozaiku nejrůznějších ekosystémů: horské smrkové lesy, teplé bučiny, říční nivy, skalní stepi, mokřady a další. A pak také ekosystém, který bychom směle mohli nazvat Praha! Právě o něm vypráví nový přírodovědný dokument režiséra Jana Hoška, Planeta Praha. Námětem navazuje Planetu Česko z roku 2017, odehrává se však pouze na území „stověžatého“ města.

Zelené město Praha

Proč Praha? Naše hlavní město není jen památkově chráněné historické centrum, činžovní domy, paneláková sídliště či připojené okolní obce. Praha je mezi světovými velkoměsty jedinečná tím, že i v samotném centru má spoustu zeleně. Pyšní se rozsáhlými starými parky a lesoparky, sady a zahradami, stinnými hřbitovními háji, zeleň nechybí ani ve vnitroblocích činžovních domů.

Video se připravuje ...

Planeta Praha: Trailer k filmu • Zdroj: Aerofilms

Pestré prostředí

Domy udržují ve své blízkosti stabilní teplotu, fungují jako větrolamy, v zimě své okolí „vytápějí“. Různé okrasné rybníčky a jezírka, požární či odkalovací nádrže a četné vodní toky skýtají domov množství vodních organismů. Navíc je tu Vltava, která ani v zimě nezamrzá. Členitý terén a pestrá geologická skladba podloží umožnila vznik vyhřátých strání se stepními společenstvy.

Kolonii volavek popelavých (Ardea cinerea) najdetete v korunách stromů nad Vltavou v pražské zoo •  Aerofilms

Čtyři filmoví hrdinové

Představit pražskou přírodu v celé její rozmanitosti je tedy nemožné. Film je tak jen jejím určitým průřezem. Nejnápadnějšími zvířecími obyvateli Prahy jsou sice ptáci, ale film nemůže být jen o nich. Na režiséra proto vyšel nesnadný úkol: Výběr druhů, které v něm měly vystupovat. Hlavní roli nakonec svěřil čtyřem protagonistům – slípce zelenonohé, muflonu evropskému, kosu černému a plchovi velkému. Vedle nich v něm ale hraje přibližně padesátka dalších „herců“.

Video se připravuje ...

Planeta Praha: Trailer k filmu • Zdroj: Aerofilms

Plší záhada

Film Planeta Praha vás zavede na spoustu známých i méně známých míst. Tím, které má asi nejvíc nej, jsou Petřínské sady. Právě tady – a pouze tady – žije jeden z hlavních hrdinů a současně i nejvzácnější zvířecí obyvatel Prahy plch velký. Ten je navíc zoologickou záhadou. Nikdo netuší, kde se tu vzal, nejbližší stálé populace ohrožených plchů leží desítky kilometrů daleko! Možná právě tohle zvířátko je důkazem, že na úbočí Petřína rostl podobný les dávno předtím, než kolem něj vyrostlo město.

Na Petříně to žije

Petřínské sady obývá i mnoho dalších vzácných živočichů. Dutiny ve starých stromech nabízejí domov puštíkům obecným, sýkorám koňadrám i modřinkám. V hustých korunách skrývají svá hnízda velcí holubi hřivnáči a sojky obecné. V nižších patrech se zabydlují všudypřítomní kosi, ti ovšem nechybějí nikde, kde je alespoň malý kousek zeleně. V trouchu dubových kořenů a ponechaných pařezů se vyvíjejí larvy našich největších brouků roháčů obecných.

Stádečko muflonů evropských (Ovis gmelini musimon) se původně zabydlelo v Krčském lese •  Aerofilms

Co město nabízí

Své obyvatele má i samotná městská zástavba. Kavky obecné stejně jako poštolky vyměnily skalní římsy za komíny a ozdobné římsy činžovních domů, tovární komíny obsadili sokoli stěhovaví. Adresu změnili i mufloni, kteří původně žili v Krčském lese. Ten je ale rájem pejskařů a psů oni se bojí (pes pro ně je jen zamaskovaný vlk), přestěhovali se proto do areálu Thomayerovy nemocnice, kde se beze strachu procházejí mezi projíždějícími sanitkami a korzujícími lidmi.

Neobvyklá místa

Filmaři na svých výpravách nevynechali ani skládky, kde se v kalužích ve vyjetých kolejích rozmnožují ropuchy zelené, navštívili retenční nádrž v Dubči, jednu z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Praze, a samozřejmě zimní Vltavu s obrovskými hejny zimujících racků, kachen, labutí, kormoránů a dalších vodních ptáků, kteří využívají nejen toho, že řeka nezamrzá, ale také štědrosti lidí.


Zvířate ve městě Praha:

Kos černý

Kos černý (Turdus merula) je dnes jedním z nejběžnějších pražských ptáků.

Sýkora modřinka

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) využívá k hnízdění budky rozvěšené v sadech a parcích.

Plch velký

Plcha velkého (Glis glis) večer na Petříně spíš uslyšíte než uvidíte.

Stádečko muflonů evropských •  Aerofilms

Puštík obecný

Běžnou pražskou sovou je puštík obecný (Strix aluco).

Slípka zelenonohá

Slípce zelenonohé (Gallinula chloropus) stačí k hnízdění i docela malý ostrůvek rákosí.

Ropucha zelená

I obyčejná kaluž na skládce poslouží ropuchám zeleným (Bufo viridis) k nakladení vajíček.


Planeta Praha

REŽIE: Jan Hošek

VYPRAVĚČ: Jiří Macháček KAMERA: Jiří Petr

PREMIÉRA: 4. srpna 2022

Dlouhověký plch: Vymění spánek za mláďata

Dlouhověký plch: Vymění spánek za mláďata

Safari ve městě: Divoká zvířata v centru a ulicích

Safari ve městě: Divoká zvířata v centru a ulicích

Odpadky jako hostina pro lišky? Nic nového!

Odpadky jako hostina pro lišky? Nic nového!

 

Články odjinud