Safari ve městě: Divoká zvířata v centru a ulicích

Safari ve městě: Divoká zvířata v centru a ulicích
Sdílej
 
Kdo chce vidět divoká zvířata v přirozeném prostředí, musí za nimi do přírody. Nebo třeba na safari. Útěk do přírody je dnes navíc v módě, zejména mezi obyvateli měst. Ale jen málokdo tuší, že docela dobrodružné safari může zažít přímo v centru města, v němž žije. 

 

 

Města se od volné přírody liší vším, co vás jen napadne. Přesto ve městech kromě lidí žije stále víc divokých zvířat od ježků a veverek, přes poštolky nebo labutě, až po lišky, divoká prasata nebo muflony. Mají totiž, na rozdíl od nás, zcela jiná měřítka na svůj domov.

Nezajímá je až tak příliš jeho vzhled či estetika, za to vyžadují, aby jim poskytoval dostatek vhodné a lehce dostupné potravy, úkryty před nepřáteli a nepřízní počasí, bezpečné útočiště, v němž mohou přivést na svět a vychovávat své potomky. A tato kritéria města splňují často lépe než volná příroda. Jak?

Antropauza: Co udělala pandemie koronaviru s divokými zvířaty

Antropauza: Co udělala pandemie koronaviru s divokými zvířaty

Město pro zvířata

Město je úžasně členité prostředí s množstvím temných úkrytů přímo v domech, nepřístupných výčnělků, říms a komínů, uzavřených zapomenutých půd a krovů a hlavně - dostatek snadno dostupné potravy - např. kolem kontejnerů se dnes najdou neuvěřitelné zvířecí lahůdky. Ve městech jsou divoká zvířata také mnohem bezpečnější než v přírodě.

Městské lišky se naučily vybírat popelnice a oblíbily si sladkosti •  Profimedia.cz

 

Neřádí zde myslivci s flintami, ani drobní hospodáři bránící své králíkárny a kurníky. Právě naopak, městský člověk je přítomností divokého tvora dojat a je ochoten ho chránit a ledacos mu prominout. Vyvěšuje ptačí budky, vyrábí různá krmítka. A když je nejhůř, přinese i něco na zub – tvrdé pečivo labutím a kachnám na řece, oříšky veverkám v parku...

A poslední důvod, proč se přestěhovat do města: v městské zástavbě je příznivější klima než ve volné přírodě - je zde vždy o pár stupňů tepleji, mnohé řeky v zimě nezamrzají, nefouká tu tolik a i v největším suchu je tu téměř všude dostupná voda.

Divocí sousedé: Nešlápněte na levharta

Divocí sousedé: Nešlápněte na levharta


Zvířata v centru

Kde žili původně a proč se zvířata stěhují do měst?

Ježek je typickým divokým zvířetem, které se přestěhovalo z volné přírody do města •  Pixabay

Ježci

Ježci v přírodě: remízky, okraje listnatých lesů, světlé háje.

Ve městě: zahrady, parky, sady v centru i na okrajích měst.

Důvody: dostatek potravy a úkrytů, méně přirozených nepřátel

Poštolka se ve městě vyskytuje třeba na římsách domů •  Pixabay

Poštolky

Poštolky v přírodě: skalní stěny, okraje lesů.

Ve městě: římsy domů, balkony, věže, výklenky, jsou k vidění v husté zástavbě i na panelákových sídlištích.

Důvody: nadbytek potravy a hnízdních možností

Veverka obecná: Z lesa do parku •  iStock

 

Veverky

Veverky v přírodě: lesy všech typů.

Ve městě: parky, zahrady, zeleň mezi bloky.

Důvody: dostatek potravy - v zimně chodí do ptačích krmítek, žebrají v parcích, nechají se krmit lidmi

Divoká prasata přicházejí za potravou i do indických měst •  iStock

Divoká prasata

Divoká prasata v přírodě: smíšené a listnaté lesy.

Ve městě: sady, parky a lesoparky na okrajích měst, zatoulají se i do ulic.

Důvody: místy přemnožený druh, přizpůsobiví, hledají nový prostor k životu

Na muflona můžete narazit v některém z městských lesoparků •  Pixabay

Mufloni

Mufloni v přírodě: teplé lesy, obvykle na svazích či skalnatých srázech.

Ve městě: lesoparky, zeleň podél silničních okruhů a mezi jízdními pruhy.

Důvody: přirozené rozšiřování na nová místa

U nás žijí divocí králíci na stepních či křovinatých lokalitách •  Profimedia.cz

Králíci

Králíci v přírodě: stepní lokality, úhory, meze, pastviny.

V městě: parky, sady, zarostlé zelené plochy (např. mezi paneláky, jízdními pruhy).

Důvody: úbytek přirozeného životního prostředí

Kuny se stěhují do městských zahrad •  Profimedia.cz

Kuny

Kuny v přírodě: smíšené a listnaté lesy, sady, remízky.

Ve městě: parky a zahrady, v noci i ulice mezi zástavbou.

Důvody: lepší potravní nabídka, dostatek úkrytů

Bohatým zdrojem potravy je pro městské lišky okolí popelnic a kontejnerů na odpadky •  Profimedia.cz

Lišky

Lišky v přírodě: prakticky všude.

Ve městech: lesoparky, sady, zahrady, skládky - spíš na okrajích.

Důvody: nejsou zde pronásledované, nadbytek potravy, úkryt

Sojka na první pohled zaujme modrým zbarvením peří •  Luc Viatour, Wikipedia

Sojky, straky

Sojky a straky v přírodě: smíšené a listnaté lesy, remízky, háje.

Ve městě: zahrady a parky.

Důvody: nemají zde konkurenci, zato nadbytek potravy - jsou nesmírně inteligentní, vybírají koše na odpadky, kontejnery

Kavky se zabydlely ve městech •  iStock

Kavky

Kavky v přírodě: skalní útesy a srázy,

Ve městě: typický pták velkých měst, zdržuje se v zástavbě, obývá římsy, komíny, okapy.

Důvody: nedostatek hnízdních možností ve volné přírodě

Na srnce můžete narazit na okrajích měst •  Pixabay

Srnci

Srnci v přírodě: původně lesy, dnes pole.

Ve městě: zelené plochy, spíše na okrajích měst.

Důvody: přirozené šíření na nová místa

Bažant ve městě? Třeba ve starém sadu •  Pixabay

Bažanti

Bažanti v přírodě: remízky, zarostlé okraje polí.

Ve městě: staré sady, lesoparky, zanedbané parky s křovinatými porosty.

Důvody: úbytek přirozeného prostředí

Strakapoud kokardový obývá borové lesy na jihovýchodě Spojených států •  Profimedia.cz

Žluny a strakapoudi

Žluny a strakapoudi v přírodě: smíšené a listnaté lesy.

Ve městě: staré sady a parky, zahrady.

Důvody: lepší nabídka hnízdních (duté stromy) i potravních možností

Puštík obecný je naší vůbec nejběžnější sovou •  iStock

Puštíci

Puštíci v přírodě: lesy, háje, remízky.

Ve městě: staré sady, parky, zahrady.

Důvody stěhování do měst: dostatek hnízdních možností, stromových dutin

Labutě si oblíbily velké řeky a vodní nádrže ve městech •  Pixabay

Labutě

Labutě v přírodě: velké vodní plochy.

Ve městě: velké řeky a vodní nádrže.

Důvody: nezamrzající hladina řek, přísun potravy od lid

Divoké kachny jsou ve městech jako doma •  Pixabay

Divoké kachny

Divoké kachny v přírodě: řeky, jezera, rybníky.

Ve městě: všude, kde je voda, stačí i malé rybníčky v parcích.

Důvody: méně přirozených nepřátel, nezamrzající hladina řek, dostatek potravy - i od lidí

Netopýr se zabydlí klidně i ve světlíku •  Profimedia.cz

Netopýři

Netopýři v přírodě: jeskyně, skalní pukliny, dutiny stromů.

Ve městě: půdy, světlíky, větrací šachty, rozsáhlé staré sklepy, v panelové zástavbě sídlí v šachtách pro inženýrské sítě.

Důvody: úbytek přirozených úkrytů v přírodě, nadbytek ve městě, dostatek potravy

Lišky ve městě: Nový domov divokých zvířat

Lišky ve městě: Nový domov divokých zvířat

Zvířata ve městě: Požírači odpadků

Zvířata ve městě: Požírači odpadků

Odpadky jako hostina pro lišky? Nic nového!

Odpadky jako hostina pro lišky? Nic nového!

 

Články odjinud