Terezín: Anatomie ideální pevnosti

Terezín: Anatomie ideální pevnosti
Sdílej
 
Návštěva největší evropské pevnosti je zážitkem na zemi i v podzemí.

 

Je možné utajit jednu z největších pevností na světě tak, že ji uvidíte, až když budete stát přímo před průzory jejích střílen? Odpověď zní: Ano. Stačí se zajet podívat na město Terezín. Stojí uvnitř hvězdicovitého opevnění o třech valech a představuje tak dokonalou pevnost 18. století. Terezín najdete u Litoměřic, poblíž soutoku Labe a Ohře. Strategická pozice byla pro habsburského císaře Josefa II. klíčová, když hledal místo pro stavbu pevnosti

Tajemství Terezína a jeho architektury

Opuštěná zákoutí Terezína jsou jako stvořená pro milovníky urbexu, historie a dobrodružství. Komplikovaný systém opevnění totiž vytváří labyrint příkopů a vysokých cihlových zdí, kde je často obtížné se vyznat, přestože se jedná o přesné geometrické tvary. Stavba takto náročného komplexu zabrala císařským inženýrům deset let. Patnáct tisíc vojáků a dělníků ji dokončilo s použitím dvaceti milionů cihel až v roce 1790.

Prostor mezi valy lze zaplavit vodou z řeky •  Jana Hofman Formánková, pevnostterezin.cz

Pevnost v rovině

Celá pevnost i město uvnitř bylo postaveno na rovině. Kvůli ostřelování byly všechny budovy pouze dvoupatrové. Žádná z nich tedy nevytvářela snadný cíl pro cizí dělostřelce. Proti nepříteli, kterým v době stavby byly především armády rozpínavého Pruského království, se neobracely žádné kolmé zdi, ale pouze šikmé travnaté svahy, za kterými se teprve ukrývaly kryté střelecké ochozy pro děla obránců.

Kasematy – chodby se střílnami otočenými proti nepříteli do příkopů •  Jana Hofman Formánková, pevnostterezin.cz

Podzemní labyrint

Zážitek z prozkoumávání Terezína rozhodně stojí za návštěvu, další tajemství totiž skrývá spletité podzemí. Pod pevností se nachází kolem 30 kilometrů podzemních chodeb, všechny mají ale podlahu nad úrovní okolních příkopů, takže je nezaplaví voda. Pro střelbu do příkopu sloužily kasematy, tedy kryté chodby vyhrazené pro střelce a děla.

Hlavní pevnost zahrnovala osm pětibokých bastionů a šest trojúhelníkových ravelinů osazených desítkami děl •  Jana Hofman Formánková, pevnostterezin.cz

Střelný prach ve tmě

Další chodby směřují desítky metrů do předpolí. Jde o odposlouchávací a minérské štoly, které umožňovaly sapérům umístit výbušnou nálož přímo pod nohy nepřítele. Život běžných vojáků si lze při prohlídce pevnosti nejenom představit, ale i vyzkoušet. Bludiště chodeb si totiž můžete projít pouze s dobovou lampou, kterou vám zde půjčí. Mrazivý pocit získáte, když si uvědomíte, že minéři pracující s nebezpečným střelným prachem se pohybovali podzemím dokonce i v úplné tmě.

Rekonstrukce námořní bitvy v příkopu •  Jana Hofman Formánková, pevnostterezin.cz

Akce v pevnosti

Během roku se přímo v Terezíně pořádají i rekonstrukce bitev, a to dokonce včetně těch námořních, kdy se na zaplaveném příkopu potýkají malá pirátská plavidla. Zajímavostí je, že Terezín nikdy obléhán ani dobyt nebyl, takže své kvality ideální pevnosti nemohl nikdy naplno prokázat.

Galerie: Pevnost Terezín

Česká plachetnice La Grace v pevnosti

V kavalíru, kde se dříve nacházela pevnostní pekárna, můžete nyní projít ubikacemi vojáků, důstojnickým salonem a vojenským štábem. Život v 18. století dokreslí i první námořní muzeum v Čechách. Naleznete zde totiž celé vestavěné podpalubí lodi se zásobami, děly a lodní kuchyní inspirované skutečnou českou plachetnicí La Grace. Takže vzhůru na palubu!

Vývoj hradu 13: Pevnosti nového věku

Vývoj hradu 13: Pevnosti nového věku

Pohled do světa: Zbytečná Pevnost Boyard

Pohled do světa: Zbytečná Pevnost Boyard

Novodobé zříceniny: Na průzkumu nedávné historie

Novodobé zříceniny: Na průzkumu nedávné historie

 

Články odjinud