Vývoj hradu 19: Od zámku k pevnosti

Vývoj hradu 19: Od zámku k pevnosti
Sdílej
 
"Historie se vytváří každou vteřinou."

MINULE Od hradiska k hradu

Naše putování za historií českých hradů doprovází vystřihovánky ze série Já budovatel. V ABC č. 4/2019 jsme si ukázali tři slepené modely zobrazující vývoj hradu od raného středověku po husitské války. Nyní pokračujeme renesančním zámkem, pevností a rozloučíme se moderním městem Vysoký Brod. Náš seriál o vývoji hradu tímto končí. Ukázali jsme si v něm, co všechno ukrývají památky kolem nás, které na první pohled mohou vypadat zcela obyčejně.

Fáze z roku 1617

Renesanční zámek Hohenburg

Fáze z roku 1617: Renesanční zámek Hohenburg •  Zdeněk Ležák (kresba: Milan Weiner)

1) Během neklidného 15. století vypálila původní biskupský hrad husitská vojska. Ze středověkého sídla na skále nad řekou zůstaly jen holé zdi, ale ty posloužily jako základ pro stavbu renesančního zámku. Tento nový typ šlechtické rezidence přišel na naše území z jižní Evropy v průběhu 16. století.

2) Původní brána zůstala zachována, přestože gotický lomený oblouk vystřídal nový renesanční portál. Hlavní vjezd do zámku byl probourán v přízemí původního středověkého paláce.

3) Obvodové zdi stavitelé zámku potom pouze opravili a přidali novou omítku se sgrafitovou výzdobou. Tvoří ji dvě vrstvy bílé a černé omítky v uměleckém vzoru psaníček.

4) Ze středověkého hradu se zachovalo víc, než se zdá. Nad řekou vidíme vystupující prevét (záchod) a okenní arkýř. Velká hradní věž byla do poloviny stržena, ale na její tvar odkazuje oblé nároží zámku.

5) Zámecké místnosti byly vzájemně vnitřně propojeny, ale šlo do nich vstupovat i ze dvou pater renesančního arkádového ochozu. Ten obtáčí celý obvod dlážděného nádvoří a skrze úzkou galerii spojuje i obě křídla zámku.

6) Renesanční zámky pochází z Itálie a Španělska a odtud přišla i móda rozlehlých geometricky uspořádaných zahrad a parků. Naše vystřihovánka je inspirována skutečným zámkem v Litomyšli.

7) Gotický kostel byl obnoven a navíc získal i dvě boční lodě a vysokou renesanční věž s hodinami a cibulovitou bání pobitou měděným plechem.

Fáze z roku 1817

Pevnost Vysoký Brod

Fáze z roku 1817: Pevnost Vysoký Brod •  Zdeněk Ležák (kresba: Milan Weiner)

1) Přepychový renesanční zámek padl za oběť třicetileté válce a na konci 17. století se opět ocitl na pokraji zániku. Chátrající sídlo přešlo do rukou císaře a z jeho rozhodnutí se i s celým městem proměnilo v barokní hvězdicovitou pevnost. Během napoleonských válek došlo k překonání tohoto typu fortifikací, a proto i naše vystřihovánka zachycuje pevnost na konci její slávy.

2) Rozšířením zámecké budovy vznikla vojenská kasárna. Vnější zeď stavby obsahovala pouze minimum oken, jednoduché střechy pokryté taškami měly poskytovat co nejmenší cíl pro děla obléhatelů.

3) Skalní ostroh nad řekou je stále patrný, ale úpravou říčního toku bylo vytvořeno mohutné opevnění z pětibokých bastionů a vnějších ravelinů.

4) Pevnost byla postavena z čelní cihlové plenty dosypané zemním valem. Na koruně zdi stála děla a mušketýři.

5) Kostel svatého Jiří získal barokní podobu, zachoval si však gotický vchod a presbytář.

Fáze z roku 2017

Památková zóna města Vysoký Brod

Fáze z roku 2017: Památková zóna města Vysoký Brod •  Zdeněk Ležák (kresba: Milan Weiner)

1) V průběhu 19. století přišla pevnost o své opevnění. Materiál původních bastionů posloužil k zvýšení terénu a vybudování nábřeží s okružní silnicí a dvěma mosty. Skromné zbytky středověkého hradu i renesančního zámku jsou ukryty uvnitř zástavby činžovních domů.

2) Po ztrátě svého významu byla pevnost postupně rozdělena na jednotlivé domy. Každá z těchto staveb se dále vyvíjela a měnila, takže z minulosti hradu jsou v nich obsaženy již pouze detaily. Během oprav byly ovšem zpětně odkryty zazděné zámecké arkády prvního patra.

3) Do východní části starých kasáren bylo umístěno divadlo. Jeho stavba si vyžádala moderní prvky jako zastřešení hlediště nebo moderní vjezd do suterénu, ale nezničila památkovou zónu Hradního návrší. Všimněte si, že toto pojmenování odkazuje na již neexistující hrad.

4) Na Kostelním náměstí probíhá památková obnova průčelí barokního kostela sv. Jiří a archeologický průzkum ve východní části náměstí. Archeologové zde objevili základy středověkých měšťanských domů z roku 1417, ale překvapivě i pozůstatky slovanských srubů a zemnic z 8. století.


Vystřihovánka k seriálu

V ABC 5/2019 najdete dokončení fáze z roku 2017. V moderním městě probíhají archeologické vykopávky. Celá historie jednoho místa se tak uzavírá v prostoru památkově chráněné zóny Hradního kopce, kde již žádný viditelný hrad není. Jeho jednotlivé části se ovšem ukrývají v pozdější zástavbě a hlavně pod zemí.


Středověk je dřina: Jak se staví hrad

Středověk je dřina: Jak se staví hrad

Luxus po apokalypse: Dokonalý kryt s podzemním tobogánem

Luxus po apokalypse: Dokonalý kryt s podzemním tobogánem

Nové číslo časopisu ABC 13/2019: Notre-Dame

Nové číslo časopisu ABC 13/2019: Notre-Dame

 

 

Články odjinud